27-03-08

Zeebaars getraind om zich te laten vangen

BassZeebaars kan aangeleerd worden om zelf in een vangnet te zwemmen wanneer hij een bepaald geluidssignaal hoort. Dat zeggen onderzoekers van het Amerikaanse Marine Biological Laboratory. Dit biedt volgens hen mogelijkheden voor de voedselvoorziening en een mogelijke oplossing voor de snel afnemende zeebaars-populatie. De onderzoekers hebben voor hun project van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) een subsidie van 270.000 dollar gekregen.

“Door het project zou de zeebaars in de open zee worden uitgezet om te groeien tot een voldoende groot zijn geworden,” aldus onderzoeker Simon Miner tegenover het persbureau Associated Press. “Op geregelde tijdstippen zouden ze een signaal te horen krijgen voor hun voeding. Uiteindelijk zouden ze in een net kunnen gelokt worden, zodat ze gevangen kunnen worden.”

Geteelde vis zou zich volgens de onderzoekers beter kunnen aanpassen aan het leven in de vrije natuur wanneer ze geregeld kunnen worden teruggeroepen voor het voederen. Ook zouden de kosten van de visteelt, die steeds belangrijker wordt in de visserijsector, kunnen worden beperkt. “Het zou besparingen kunnen opleveren op het vlak van voeding en het verlies aan het uitgezette visbestand,” wordt er opgemerkt.

Het is echter nog niet duidelijk hoeveel vissen er daadwerkelijk zullen terugkeren en hoeveel er ten prooi zullen vallen aan predatoren of gewoon wegzwemmen. “Het zal niet gemakkelijk zijn om vistelers over te halen op dit systeem over te stappen,” voert Randy MacMillen, voorzitter van de Amerikaanse National Aqauculture Association, aan. “Er zijn nog veel vragen over de commerciële haalbaarheid van dergelijke projecten.”

Het experiment begon vorige zomer met een soort zeebaarzen die leven tussen Florida en Cape Cod. In totaal werden 6.500 vissen uitgezet. De vis kan anderhalve kilogram zwaar worden en een lengte halen van een halve meter. Nadat ze waren getraind en uitgezet, bleken sommige vissen het signaal na vijf dagen vergeten te zijn. Andere exemplaren herinnerden het zich tien dagen lang. De herinnering zou afhankelijk zijn van de duur van de training.

Het geluid zou ongeveer honderd meter ver dragen. De onderzoekers menen dat de vissen niet snel geneigd zullen zijn om ver uit de buurt te zwemmen. Daar heeft Randy MacMillen echter grote twijfels over. “Maar zelfs wanneer slechts de helft van de vissen terugkeert, is de operatie rendabeler dan de huidige methodes,” voeren ze aan.

Meer over voeding en drank