22-10-17

Vijftigers en zestigers genieten van sterkste zelfbeeld

Geen enkele generatie heeft een groter vertrouwen in zichzelf dan vijftigers en zestigers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo bij een groep Noorse respondenten. De onderzoekers merken verder op dat het zelfbeeld een grote band heeft met de belangrijke maatschappelijke waarden. Tevens kon worden opgemerkt dat mannen doorheen het hele leven een sterker zelfbeeld tonen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Het verschil tussen man en vrouw is het meest duidelijk bij twintigers en dertigers, maar beide groepen zouden volgens de onderzoekers doorheen hun levensloop eenzelfde curve volgen.

“Hoewel jongeren zich in de meest vitale periode uit hun leven bevinden, situeert hun zelfbeeld zich niet op een hoogtepunt,” benadrukt onderzoeksleider Tilmann von Soest, professor psychologie aan de University of Oslo. “Twintigers en dertigers voelen zich relatief ongemakkelijk, maar daarna begint dat zelfbeeld een groei, tot als vijftiger en zestiger een hoogtepunt wordt bereikt. Deze senioren hebben een gezin, kleinkinderen en vaak een breed netwerk vrienden. Zij hebben een carrière uitgebouwd en hebben daarbij ook een groep collega’s gevormd. Wel wordt opgemerkt dat in andere culturen, zoals India, het zelfbeeld een ander verloop zou kunnen kennen.

“Het zelfbeeld is sterk gelinkt aan de belangrijke maatschappelijke normen,” zegt professor von Soest nog. “In vele samenlevingen wordt gevraagd dat het individu werkt en een bijdrage aan de maatschappij leeft. Ook moet men zich onafhankelijk en competent tonen. Twintigers en dertigers zijn echter vaak nog altijd op zoek naar hun rol in de maatschappij. Bovendien koesteren ze twijfels over hun competenties en meestal situeren ze zich binnen hun onderneming hiërarchisch op een laag niveau. Bij vijftigers is dat echter helemaal veranderd. Senioren kunnen rekenen op een sterk zelfbeeld dat door veranderingen niet snel meer kan worden ondermijnd.”

De onderzoekers merken nog op dat waardering door de buitenwereld voor het zelfbeeld van groot belang is. Ook een partner heeft een positieve impact op het zelfbeeld. Werkloosheid en handicaps kunnen volgens professor van Soest anderzijds het zelfbeeld ondermijnen. Het sterke zelfbeeld blijft volgens de onderzoekers ook tijdens de eerste jaren van het pensioen. Dankzij een goede gezondheid en een uitgebalanceerd sociaal leven is men immers nog altijd een onderdeel van de maatschappij. Vaak draagt men ook nog de zorg voor kleinkinderen, terwijl vaak ook interessante reizen op het programma staan. In een later stadium kan echter een dramatische terugval worden opgetekend.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfbeeld |  Facebook |

09-05-14

Langdurig gebruik van Facebook is slecht voor het vrouwelijk zelfbeeld

Een langdurige activiteit op het sociale netwerk Facebook kan bij vrouwen aanleiding geven tot negatievere gevoelens over het eigen lichaam en frequentere vergelijkingen met de fysiek van hun vriendinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Strathclyde, de University of Ohio en de University of Iowa bij nagenoeg negenhonderd universiteitsstudentes. Ook bleek dat vrouwen met plannen voor een afslankingskuur door een stijgend Facebook-gebruik een grotere aandacht besteden aan hun fysiek uiterlijk. Er wordt aangevoerd dat sociale netwerken door het contact met vrienden zelfs een grotere bedreiging kunnen vormen voor het zelfbeeld dan traditionele media.

“Er is al veel aandacht besteed aan de impact van media op het beeld van de vrouw, die daarbij vaak met actrices en modellen wordt vergeleken,” merken de onderzoekers Petya Eckler, Yusuf Kalyango en Ellen Paasch op. “Maar ook sociale media blijken een belangrijke invloed te kunnen hebben op de percepties over het vrouwelijke ideaalbeeld.” Uit de studie - waarbij de respondenten gevraagd werden naar hun Facebook-gebruik, dieet, lichaamsbeweging en de perceptie over het eigen uiterlijk - is volgens de onderzoekers gebleken dat perfect kan worden voorspeld hoe vaak vrouwen een negatief gevoel hebben over hun eigen lichaam nadat foto’s of boodschappen van andere gebruikers van Facebook waren bekeken.

“Ook kon worden voorspeld hoe vaak de proefpersonen hun eigen lichaam met het uiterlijk van hun vrienden vergeleken,” zeggen de onderzoekers. “De studie kan de gezondheidssector helpen een beter inzicht te verwerven in de impact van sociale media op het vrouwelijk zelfbeeld. Het tijdsgebruik op Facebook kon weliswaar niet rechtstreeks worden gerelateerd aan eetstoornissen, maar heeft wel duidelijk een impact op de waardering van het eigen lichaam. Experts weten echter dat een negatief zelfbeeld geleidelijk kan leiden tot een ongezonde relatie met voeding. De aandacht voor het lichaam kan in sociale netwerken zelfs gevaarlijker zijn dan in traditionele media, aangezien er verwezen wordt naar persoonlijke relaties.”

“Een vergelijking met personen uit de onmiddellijke kennissenkring is veel relevanter en kan dan ook zwaardere gevolgen hebben,” waarschuwen Eckler, Kalyango en Paasch. “Nochtans kunnen deze vergelijkingen even onrealistisch zijn als de beelden die door de traditionele media naar voor worden geschoven.”

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, zelfbeeld |  Facebook |

19-12-13

Verbeterd zelfbeeld cruciaal voor uitweg uit armoede

Een verbeterd zelfbeeld kan het individu helpen om armoede-problemen te overstijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij klanten van voedselhulp in de Amerikaanse staat New Jersey. Respondenten die werden herinnerd aan betere tijden, zoals gerealiseerde successen in het verleden, lieten volgens de onderzoekers een verbeterde hersenfunctie registreren en toonden ook een grotere bereidheid om hulp te zoeken bij gespecialiseerde diensten. Het verbeterde zelfbeeld blijkt volgens de onderzoekers te kunnen afrekenen met het armoede-stigma en psychologische barrières die het moeilijk maken om een problematische situatie achter zich te laten.

“Het onderzoek toont aan dat relatief eenvoudige methodes kunnen worden gehanteerd om de cognitieve functies en het gedrag van slachtoffers van armoede op een positieve manier te beïnvloeden,” zegt onderzoeksleider Jiaying Zhao, professor psychologie aan de University of British Columbia. De Canadese wetenschappers stelden vast dat een herinnering aan een positieve episode uit het persoonlijke leven de score op een intelligentie-test met tien punten kon verbeteren. Bovendien bleken de respondenten, klanten van een soepbedeling in New Jersey, door die herinneringen ook sneller geneigd te zijn om informatie over hulporganisaties op te zoeken.

“Zelfbevestiging lijkt een krachtig wapen om de zware mentale stigma en cognitieve bedreigingen van armoede te bestrijden,” zegt professor Zhao nog. “Armoede dreigt immers niet alleen tot materiële problemen, maar kan ook een negatieve impact hebben op de capaciteit voor het nemen van rationele beslissingen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat armoede zoveel mentale energie consumeert dat er nog slechts weinig ruimte overblijft om zich te concentreren op andere aspecten van het leven. Materieel gebrek beperkt daardoor de mentale ruimte die beschikbaar zou kunnen zijn voor opleiding, training, tijdsbeheer, hulpprogramma’s en andere stappen die cruciaal zijn om de armoede-cyclus te kunnen doorbreken.”

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfbeeld, armoede |  Facebook |

03-08-06

Fotokeuze verraadt smaak

Men kan de smaak van de consument kan men perfect achterhalen door hem een collage te laten maken van foto's en plaatjes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse BuzzBack Market Research. Bovendien wordt gesteld dat door dergelijke collages ook duidelijk wordt wat de relatie is tussen een product en het zelfbeeld van de individuele consument.

BuzzBack voert aan dat tachtig procent van de communicatie niet-verbaal is. "Mensen denken niet in woorden, maar in beelden," aldus het bureau. BuzzBack liet daarop een aantal vrouwen een keuze maken uit een aantal beelden, om zo hun onbewuste voorkeur voor cosmetica-producten zichtbaar te maken.

"De resultaten waren opvallend," meldt het magazine Brandweek. "Wanneer ze gevraagd werden wat ze graag aan zichzelf zouden willen veranderen, koos meer dan een kwart voor een plaatje van een weegschaal. Verder bleek 75 procent belang te hechten aan gezondheid en een optimale conditie van de huid en het haar. Slechts 15 procent wou niets veranderen aan haar eigen uiterlijk."

Naast de wegschaal was ook oog als symbool voor het uiterlijk bijzonder populair. Verder werd ook veel gegrepen naar een wolkenhemel (natuur, rust), een zonsopgang (kalmte, nieuwe dag), de mens in de natuur (sereniteit, balans, vrijheid), een vertrokken gezicht (stress, boosheid, de hectiek van alledag), een toetje (verwennerij, zoetheid, toegeeflijkheid), water (schoonheid, kalmte, natuurlijkheid), een bordje met `burned out` (vermoeidheid), een naakte vrouw met lang haar (sensueel, sexy, relaxen) en een hamburger (troostrijk, onbeheersbaar verlangen).

13:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gezondheid, cosmetica, zelfbeeld |  Facebook |