21-09-17

Zelfcontrole is duurzamer dan vaak wordt gedacht

De kwaliteit van een taak kan na verloop weliswaar afnemen, maar dat moet vooral een vermoeidheid worden toegeschreven en is geen gevolg van een verlies aan zelfcontrole. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto bij meer dan zeventienduizend Canadese studenten. De onderzoekers stelden vast dat het tijdstip van de dag weinig effect had op het succes dat de studenten lieten blijken bij de afronding van opgelegde taken, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een afnemende zelfcontrole. De conclusies maken volgens de onderzoekers duidelijk dat verdere studies naar motivatie aangewezen zijn.

“Eerder onderzoek heeft laten uitschijnen dat de mens slechts over een beperkte voorraad van zelfcontrole beschikt,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Randles, professor psychologie aan de University of Toronto. “Op basis daarvan werd gesuggereerd dat de motivatie van het individu voor cognitief uitdagende taken in de loop van de dag zou kunnen dalen. Dat verband kan echter wetenschappelijk niet worden aangetoond. Vastgesteld werd dat een student zich ongeveer één uur op een taak kon concentreren vooraleer de prestatie aan kwaliteit begon te verliezen, maar het tijdstip van de dag bleek op die resultaten geen enkele impact te hebben.”

“Deze vaststellingen maken duidelijk dat ernstige twijfels moeten worden geuit over de stellingen dat het individu voor het verloop van de dag slechts beschikt over een beperkt reservoir zelfcontrole waaruit voor de uitvoering van allerlei taken kan worden geput,” stipt professor Randles aan. Er zijn volgens de wetenschapper een aantal redenen die kunnen worden gevonden om te verklaren waarom het individu over het verloop van een dag kan beschikken over een stabiele zelfcontrole, die binnen één taak echter kan worden beperkt. Onder meer voert hij aan dat het individu erover waakt dat de inspanningen andere belangrijke doelstellingen niet in gevaar kunnen brengen.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfcontrole |  Facebook |

02-07-14

Alternatief denkpatroon kan zelfcontrole stimuleren

Op een andere manier nadenken over potentiële keuzes kan een efficiëntere manier zijn om de zelfcontrole te bewaren dan het gebruik van wilskracht. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. Door het herformuleren van keuzes kunnen deskundigen volgens de onderzoekers mensen helpen om in hun leven een grotere zelfbeheersing aan de dag te leggen.

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfcontrole |  Facebook |

27-01-14

Vermoeidheid heeft geen impact op zelfcontrole

Zelfcontrole wordt niet door vermoeidheid uitgehold. Wel een gebrek aan motivatie kan leiden tot een verlies aan zelfcontrole. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers merken op dat het individu door vermoeidheid zijn prioriteiten verschuift, waardoor bepaalde engagementen een kleinere belangrijkheid krijgen toegemeten. De resultaten van het onderzoek geven volgens de wetenschappers dan ook aan dat er strategieën kunnen worden ontwikkeld om de zelfcontrole op peil te houden. Onder meer wordt opgemerkt dat men bij een laag energieniveau afstand zou moeten bewaren tegenover verleidingen.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoeidheid, zelfcontrole |  Facebook |

20-07-13

Goede gewoontes zijn belangrijker dan zelfcontrole

Het ontwikkelen van goede gewoontes geeft het individu meer kansen om zijn doelstellingen te bereiken dan zelfcontrole. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California. Er wordt aan toegevoegd dat positeve gedragingen, zoals een gezond ontbijt of lichaamsbeweging, evengoed een gewoonte kunnen worden als destructieve praktijken. Daarom moet er volgens de onderzoekers meer nadruk worden gelegd op het aankweken van gezonde gewoontes dan op zelfcontrole. Een gezonde gewoontes blijven volgens de wetenschappers immers gehandhaafd wanneer het individu te vermoeid is om naar zelfcontrole te grijpen.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gewoonte, zelfcontrole |  Facebook |

18-03-12

Religie heeft ook praktisch nut voor maatschappij

Nadenken over religie bezorgt mensen een grotere zelfcontrole bij latere, niet-gerelateerde opdrachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen's University, waarbij vastgesteld werd dat
proefpersonen na het ontleden van teksten met religieuze termen een duidelijk grotere vorm van zelfcontrole tentoon spreidden en meer bestand te zijn tegen ongemak en ongeduld en minder vaak impulsieve reacties te vertonen.

Onderzoeksleider Kevin Rounding, psycholoog aan de Queen's University, merkt op dat religieuze concepten bleken te leiden tot een herstel van de zelfcontrole nadat die eerder was uitgehold door andere, ongerelateerde opdrachten. "Zelfs wanneer men kon voorspellen dat mensen er niet zouden in slagen om hun zelfcontrole te
bewaren, bleken religieuze concepten die logica te doorbreken en het individu in staat te stellen om zijn zelfbeheersing op peil te houden."

"We gingen er tot nu altijd vanuit dat religie exclusief met geloof te maken had," voert Rounding nog aan. "Men verwachtte immers niet dat religie ook een echt praktisch nut zou hebben. Dit onderzoek toont echter aan dat religie in de maatschappij een bijzonder nuttige functie kan vervullen. Mensen kunnen religie niet alleen voor transcendente doelstellingen gebruiken of het concept te gebruiken om te kunnen omgaan met de dood of het hiernamaals. Religie blijkt heeft praktische toepassingen te hebben."
                                  

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, zelfcontrole |  Facebook |