22-06-14

Recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tienduizend zelfmoorden veroorzaakt

De recente recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tijdens de laatste drie jaar van het voorbije decennium geleid tot meer dan tienduizend zelfmoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. De onderzoekers voegen er aan toe dat het aantal zelfmoorden bij mannen vier keer hoger lag dan bij vrouwen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, zelfmoord |  Facebook |

22-09-13

Economische crisis heeft velen naar zelfmoord gedreven

De economische crisis van vijf jaar geleden heeft wereldwijd tot duizenden extra zelfmoorden geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hongkong, de University of Briston en de Oxford University, die de zelfmoord-gegevens van vierenvijftig landen onderzochten. De onderzoekers stellen dat vooral bij mannen een opvallend hoger zelfmoordcijfer kon worden opgetekend. Ook in landen met een grotere werkloosheid kon een duidelijke toename worden opgetekend. De wetenschappers voeren aan dat de resultaten van de studie duidelijk aangeven dat economische problemen een zware emotionele impact hebben op de bevolking.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord, economische crisis |  Facebook |

15-01-13

Nieuw recordaantal zelfmoorden in Amerikaanse leger

Het voorbije jaar hebben in de Verenigde Staten 349 militairen zelfmoord gepleegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het aantal slachtoffers door zelfmoord ligt hoger dan het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Afghanistan. Een aantal experts zegt te vrezen dat het zelfmoordprobleem bij Amerikaanse militairen dit jaar nog verder zal toenemen. Aangegeven wordt dat de stress van meer dan een decennium strijd in Afghanistan en Irak gecombineerd wordt met de vrees om door de inkrimping van het Amerikaanse leger te moeten afvloeien.

Het aantal slachtoffers van zelfmoord bij Amerikaanse militairen steeg met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse leger geeft toe dat er onderzoek moet worden verricht naar de achterliggende oorzaken van het fenomeen. Het voorbije jaar stierven 295 Amerikaanse militairen in de oorlog in Afghanistan. “Deze epidemie kan niet langer worden genegeerd,” merkte senator Patty Murray op. “Er wordt steeds meer druk gelegd op de Amerikaanse militairen en er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om het probleem aan te pakken.”

De zelfmoordcijfers in het Amerikaanse leger begonnen zeven jaar geleden te stijgen en bereikten vier jaar geleden een voorlopig hoogtepunt van 310 slachtoffers, om nadien gedurende twee jaar af te zwakken. Vele waarnemers zijn dan ook verrast door de nieuwe toename, zeker omdat de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Irak ten einde is gekomen en de Amerikaanse regering ook een terugtrekking uit Afghanistan aan het voorbereiden is. Volgens sommigen worden de militairen echter pas met de grote druk geconfronteerd wanneer ze uit een oorlogsgebied terugkeren.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

05-11-12

Meer zelfmoorden in Verenigde Staten sinds uitbreken financiële crisis

Sinds het uitbreken van de financiële crisis vijf jaar geleden is het aantal zelfmoorden in de Verenigde Staten gevoelig gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge in de Verenigde Staten op basis van cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Er wordt daarbij opgemerkt dat sinds de tweede helft van de jaren negentig een lichte stijging in het aantal zelfmoorden werd opgetekend, maar vijf jaar geleden werd plots een versnelling van die toename geregistreerd.

"Sinds het uitbreken van de financiële crisis worden in de Verenigde Staten jaarlijks vijftienhonderd bijkomende zelfmoorden geregistreerd," merkt onderzoeksleider Aaron Reeves op. "In de aanloop naar de presidentsverkiezingen hebben zetelend president Barack Obama en zijn republikeinse uitdager Mitt Romney uitgebreid gedebatteerd over strategieën om het economisch herstel te stimuleren. In die gesprekken werd echter nooit gewag gemaakt van maatregelen om de gezondheid van de Amerikaanse bevolking tijdens die moeilijke periode te beschermen."

"Zelfmoord is een zeldzaam gevolg van mentale problemen, maar de cijfers vormen een duidelijke indicator van de grote depressies en andere moeilijkheden waarmee de bevolking tijdens een financiële crisis wordt geconfronteerd, zoals ook in Spanje en Griekenland is vastgesteld." Er wordt echter opgemerkt dat sommige landen, zoals Zweden, tijdens economische dalperiodes toch in zijn geslaagd om een stijging van het aantal zelfmoorden tegen te gaan. Er zijn volgens Reeves dan ook mogelijkheden om het probleem met succes aan te pakken.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord, verenigde staten |  Facebook |

22-10-12

Rol cyberpesten in zelfmoorden tieners overdreven

Cyberpesten wordt vaak in verband gebracht met zelfmoord bij tieners, maar de werkelijkheid is veel complexer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dalhousie University in Canada naar zelfmoord bij tieners in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië. De onderzoekers merken op dat veel slachtoffers van zelfmoorden bij tieners zowel online als fysiek op school blijken te zijn gepest, terwijl vele slachtoffers bovendien ook aan depressies bleken te lijden.

De onderzoekers onderzochten in totaal eenenveertig zelfmoorden bij jongeren tussen dertien en achttien jaar. Opgemerkt wordt dat september met 15 procent en januari met 12 procent piekperiodes bleken te vormen, maar dat kan volgens de onderzoekers aan het toeval te wijten zijn. Er wordt wel opgemerkt dat er een stijging kon worden opgetekend in de frequentie van de zelfmoorden. Tijdens de laatste zeven jaar van het voorbije decennium werden 56 procent van de zelfmoorden opgetekend, terwijl de voorbije twee jaar een aandeel van 44 procent vertegenwoordigt.

Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de slachtoffers zowel op school als online werden gepest. Slechts 17 procent werd uitsluitend op het internet gepest. Ook wordt opgemerkt dat 32 procent van de tieners aan gemoedstoornissen leed, terwijl nog eens 15 procent onderhevig was aan depressieve symptomen. “Cyberpesten vormt ongetwijfeld een factor in een aantal zelfmoorden, maar nagenoeg altijd gaat dat gepaard met andere oorzaken,” stippen de onderzoekers aan. “Cyberpesten vormt een onderdeel van een bredere context van pesterijen.”

Lees Verder

22:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten, zelfmoord |  Facebook |

21-09-12

In Verenigde Staten meer doden door zelfmoord dan door verkeersongevallen

Zelfmoorden eisen in de Verenigde Staten inmiddels meer slachtoffers dan verkeersongevallen. Daarmee is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak met verwondingen geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de West Virginia University. Onderzoeksleider Ian Rockett, professor epidemiologie aan de Amerikaanse universiteit, stelt dat het probleem van zelfmoord zwaar wordt onderschat en veel erger is dan de officiële cijfers willen doen laten geloven. Volgens Rockett moet er rekening mee worden gehouden dat het reële aantal nog 20 procent hoger ligt met verdoken zelfmoorden. Onder meer bij vergiftiging zou volgens de onderzoekers niet zelden sprake zijn van een zelfmoord. Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen is in de Verenigde Staten de voorbije tien jaar met 25 procent gedaald, maar bij vergiftiging is er sprake van een toename met 128 procent. Het aantal officiële zelfmoorden steeg met 15 procent.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

11-09-12

Zelfmoorden eisen elk jaar één miljoen levens

Elk jaar plegen wereldwijd één miljoen mensen zelfmoord. Daarmee eisen wanhoopsdaden meer slachtoffers dan oorlogen en moorden samen. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organisation (WHO). De organisatie vraagt dat dringend actie wordt ondernomen om het probleem aan te pakken. Volgens de berekeningen van de gezondheidsorganisatie pleegt elke veertig seconden iemand op de wereld zelfmoord. Er wordt bovendien opgemerkt dat het aantal pogingen tot zelfdoding nog twintig keer hoger ligt. Volgens de organisatie probeert 5 procent van de wereldbevolking minstens één keer in zijn leven zelfmoord te plegen. Ook blijkt dat het probleem erger wordt, waaruit naar eigen zeggen dringend actie moet ondernomen worden om die trend om te keren. Aangezien zelfmoord grotendeels voorkomen kan worden, moet er volgens de gezondheidsorganisatie geïnvesteerd worden in preventie-projecten. Vooral in Oost-Europese landen, waaronder Litouwen en Rusland, zou het aantal zelfmoorden bijzonder hoge niveaus bereiken. Latijns-Amerika zou het minst met het probleem worden geconfronteerd.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, zelfmoord |  Facebook |