22-06-14

Recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tienduizend zelfmoorden veroorzaakt

De recente recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tijdens de laatste drie jaar van het voorbije decennium geleid tot meer dan tienduizend zelfmoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. De onderzoekers voegen er aan toe dat het aantal zelfmoorden bij mannen vier keer hoger lag dan bij vrouwen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, zelfmoord |  Facebook |

22-09-13

Economische crisis heeft velen naar zelfmoord gedreven

De economische crisis van vijf jaar geleden heeft wereldwijd tot duizenden extra zelfmoorden geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hongkong, de University of Briston en de Oxford University, die de zelfmoord-gegevens van vierenvijftig landen onderzochten. De onderzoekers stellen dat vooral bij mannen een opvallend hoger zelfmoordcijfer kon worden opgetekend. Ook in landen met een grotere werkloosheid kon een duidelijke toename worden opgetekend. De wetenschappers voeren aan dat de resultaten van de studie duidelijk aangeven dat economische problemen een zware emotionele impact hebben op de bevolking.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord, economische crisis |  Facebook |

15-01-13

Nieuw recordaantal zelfmoorden in Amerikaanse leger

Het voorbije jaar hebben in de Verenigde Staten 349 militairen zelfmoord gepleegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het aantal slachtoffers door zelfmoord ligt hoger dan het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Afghanistan. Een aantal experts zegt te vrezen dat het zelfmoordprobleem bij Amerikaanse militairen dit jaar nog verder zal toenemen. Aangegeven wordt dat de stress van meer dan een decennium strijd in Afghanistan en Irak gecombineerd wordt met de vrees om door de inkrimping van het Amerikaanse leger te moeten afvloeien.

Het aantal slachtoffers van zelfmoord bij Amerikaanse militairen steeg met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse leger geeft toe dat er onderzoek moet worden verricht naar de achterliggende oorzaken van het fenomeen. Het voorbije jaar stierven 295 Amerikaanse militairen in de oorlog in Afghanistan. “Deze epidemie kan niet langer worden genegeerd,” merkte senator Patty Murray op. “Er wordt steeds meer druk gelegd op de Amerikaanse militairen en er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om het probleem aan te pakken.”

De zelfmoordcijfers in het Amerikaanse leger begonnen zeven jaar geleden te stijgen en bereikten vier jaar geleden een voorlopig hoogtepunt van 310 slachtoffers, om nadien gedurende twee jaar af te zwakken. Vele waarnemers zijn dan ook verrast door de nieuwe toename, zeker omdat de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Irak ten einde is gekomen en de Amerikaanse regering ook een terugtrekking uit Afghanistan aan het voorbereiden is. Volgens sommigen worden de militairen echter pas met de grote druk geconfronteerd wanneer ze uit een oorlogsgebied terugkeren.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

05-11-12

Meer zelfmoorden in Verenigde Staten sinds uitbreken financiële crisis

Sinds het uitbreken van de financiële crisis vijf jaar geleden is het aantal zelfmoorden in de Verenigde Staten gevoelig gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge in de Verenigde Staten op basis van cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Er wordt daarbij opgemerkt dat sinds de tweede helft van de jaren negentig een lichte stijging in het aantal zelfmoorden werd opgetekend, maar vijf jaar geleden werd plots een versnelling van die toename geregistreerd.

"Sinds het uitbreken van de financiële crisis worden in de Verenigde Staten jaarlijks vijftienhonderd bijkomende zelfmoorden geregistreerd," merkt onderzoeksleider Aaron Reeves op. "In de aanloop naar de presidentsverkiezingen hebben zetelend president Barack Obama en zijn republikeinse uitdager Mitt Romney uitgebreid gedebatteerd over strategieën om het economisch herstel te stimuleren. In die gesprekken werd echter nooit gewag gemaakt van maatregelen om de gezondheid van de Amerikaanse bevolking tijdens die moeilijke periode te beschermen."

"Zelfmoord is een zeldzaam gevolg van mentale problemen, maar de cijfers vormen een duidelijke indicator van de grote depressies en andere moeilijkheden waarmee de bevolking tijdens een financiële crisis wordt geconfronteerd, zoals ook in Spanje en Griekenland is vastgesteld." Er wordt echter opgemerkt dat sommige landen, zoals Zweden, tijdens economische dalperiodes toch in zijn geslaagd om een stijging van het aantal zelfmoorden tegen te gaan. Er zijn volgens Reeves dan ook mogelijkheden om het probleem met succes aan te pakken.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord, verenigde staten |  Facebook |

22-10-12

Rol cyberpesten in zelfmoorden tieners overdreven

Cyberpesten wordt vaak in verband gebracht met zelfmoord bij tieners, maar de werkelijkheid is veel complexer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dalhousie University in Canada naar zelfmoord bij tieners in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië. De onderzoekers merken op dat veel slachtoffers van zelfmoorden bij tieners zowel online als fysiek op school blijken te zijn gepest, terwijl vele slachtoffers bovendien ook aan depressies bleken te lijden.

De onderzoekers onderzochten in totaal eenenveertig zelfmoorden bij jongeren tussen dertien en achttien jaar. Opgemerkt wordt dat september met 15 procent en januari met 12 procent piekperiodes bleken te vormen, maar dat kan volgens de onderzoekers aan het toeval te wijten zijn. Er wordt wel opgemerkt dat er een stijging kon worden opgetekend in de frequentie van de zelfmoorden. Tijdens de laatste zeven jaar van het voorbije decennium werden 56 procent van de zelfmoorden opgetekend, terwijl de voorbije twee jaar een aandeel van 44 procent vertegenwoordigt.

Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de slachtoffers zowel op school als online werden gepest. Slechts 17 procent werd uitsluitend op het internet gepest. Ook wordt opgemerkt dat 32 procent van de tieners aan gemoedstoornissen leed, terwijl nog eens 15 procent onderhevig was aan depressieve symptomen. “Cyberpesten vormt ongetwijfeld een factor in een aantal zelfmoorden, maar nagenoeg altijd gaat dat gepaard met andere oorzaken,” stippen de onderzoekers aan. “Cyberpesten vormt een onderdeel van een bredere context van pesterijen.”

Lees Verder

22:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten, zelfmoord |  Facebook |

21-09-12

In Verenigde Staten meer doden door zelfmoord dan door verkeersongevallen

Zelfmoorden eisen in de Verenigde Staten inmiddels meer slachtoffers dan verkeersongevallen. Daarmee is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak met verwondingen geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de West Virginia University. Onderzoeksleider Ian Rockett, professor epidemiologie aan de Amerikaanse universiteit, stelt dat het probleem van zelfmoord zwaar wordt onderschat en veel erger is dan de officiële cijfers willen doen laten geloven. Volgens Rockett moet er rekening mee worden gehouden dat het reële aantal nog 20 procent hoger ligt met verdoken zelfmoorden. Onder meer bij vergiftiging zou volgens de onderzoekers niet zelden sprake zijn van een zelfmoord. Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen is in de Verenigde Staten de voorbije tien jaar met 25 procent gedaald, maar bij vergiftiging is er sprake van een toename met 128 procent. Het aantal officiële zelfmoorden steeg met 15 procent.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

11-09-12

Zelfmoorden eisen elk jaar één miljoen levens

Elk jaar plegen wereldwijd één miljoen mensen zelfmoord. Daarmee eisen wanhoopsdaden meer slachtoffers dan oorlogen en moorden samen. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organisation (WHO). De organisatie vraagt dat dringend actie wordt ondernomen om het probleem aan te pakken. Volgens de berekeningen van de gezondheidsorganisatie pleegt elke veertig seconden iemand op de wereld zelfmoord. Er wordt bovendien opgemerkt dat het aantal pogingen tot zelfdoding nog twintig keer hoger ligt. Volgens de organisatie probeert 5 procent van de wereldbevolking minstens één keer in zijn leven zelfmoord te plegen. Ook blijkt dat het probleem erger wordt, waaruit naar eigen zeggen dringend actie moet ondernomen worden om die trend om te keren. Aangezien zelfmoord grotendeels voorkomen kan worden, moet er volgens de gezondheidsorganisatie geïnvesteerd worden in preventie-projecten. Vooral in Oost-Europese landen, waaronder Litouwen en Rusland, zou het aantal zelfmoorden bijzonder hoge niveaus bereiken. Latijns-Amerika zou het minst met het probleem worden geconfronteerd.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

16-08-12

Groter aantal Britse zelfmoorden door economische crisis

In Groot-Brittannië is het aantal zelfmoorden tijdens de economische crisis gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool, de University of Cambridge en de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Opgemerkt wordt dat het uitbreken van de financiële crisis een einde maakte aan de periode van twee decennia met dalende zelfmoordcijfers. De crisisperiode tijdens de laatste twee jaar van het voorbije decennium zou in Groot-Brittannië geleid hebben tot meer dan duizend extra zelfmoorden, waaronder 846 mannen en 155 vrouwen. Bij de mannen was er sprake van een stijging met 8 procent. Bij de vrouwen werd een toename met 9 procent opgetekend. Eerder onderzoek had al aangetoond dat werkloosheid gepaard gaat met een grotere golf van zelfmoorden. Nadat de werkgelegenheid op het einde van het voorbije decennium weer een licht herstel kende, werd inderdaad een daling in het aantal zelfmoorden opgetekend.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

19-03-12

Duidelijke band tussen zelfmoordcijfers en economische conjunctuur

Er kan een duidelijke band worden gelegd tussen zelfmoorden en de economische conjunctuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat het maandelijkse zelfmoordcijfer in New York City tijdens de economische dalperiode van twintig jaar geleden 29 procent hoger lag dan tijdens de hoogconjunctuur in het begin van deze eeuw, voor het losbarsten van de dotcom-crisis. De onderzoekers merken op dat de overheid in een economische crisis dan ook niet mag besparen op mentale gezondheidszorg.

"Het is vaak moeilijk om de redenen te doorgronden waarom iemand beslist om zelfmoord te plegen," merkt onderzoeksleider Sandro Galea, professor epidemiologie aan de Mailman School of Public Health van de Columbia University. "Het gaat ook vaak om een complex geheel van redenen. Vaak gaat het om een combinatie van relatieproblemen en economische stress. Moeilijke economische omstandigheden kunnen het zelfbeeld van iemand aantasten, maar tegelijkertijd de mogelijkheden beperken om beschikbare ondersteuning te vinden."

Er wordt aan toegevoegd dat bij blanke mannen onder de leeftijd van vijfenveertig jaar de grootste band tussen economische activiteit en zelfmoord kon worden vastgesteld. "De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk," voert professor Galea aan. "Een mogelijke verklaring kan echter zijn dat blanke mannen vaker in beroepen worden aangetroffen die afhankelijk zijn van economische omstandigheden dan vrouwen of kleurlingen." Er wordt wel opgemerkt dat fluctuaties op Wall Street geen impact blijken te hebben op de zelfmoordcijfers.
          

27-04-11

Gelukkigste staten kennen meeste zelfmoorden

De gelukkigste staten hebben tegelijkertijd ook het hoogste zelfmoordcijfer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Federal Reserve Bank of San Francisco. Onderzoeksleider Mary Daly merkt op dat het eigen geluksgevoel de belangrijkste bescherming biedt tegenover zelfmoord, maar het geluksniveau van de directe omgeving vertegenwoordigt volgens haar een risicofactor. Het persoonlijke ongeluksgevoel kan immers het ergste aanvoelen wanneer men omgeven is door anderen die relatief tevreden zijn met hun leven.

"Uit eerder onderzoek is gebleken dat in Europa de landen met het hoogste welvaartniveau ook het hoogste zelfmoordcijfer hebben," merkt het webmagazine HealthDay News op. "Maar tussen de Europese landen zijn er ook grote verschillen in taal, cultuur en erfgoed. Het was dan ook de vraag of die vreemde paradox zich ook zou handhaven in de Verenigde Staten, waar een groot gedeelte van de bevolking dezelfde cultuur en taal kent. Het onderzoek van Mary Daly bevestigt echter dat dit fenomeen ook bij de Amerikaanse bevolking kan worden opgetekend."

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat Hawaii op het gebied van tevredenheid de tweede hoogste score van de hele Verenigde Staten heeft, maar ook op het gebied van zelfmoorden de vijfde plaats bekleedt. Anderzijds staat New Jersey op het gebied van tevredenheid slechts op een 47ste plaats, maar dat geldt ook voor het zelfmoordcijfer. "Het geluksgevoel is relatief," voeren de onderzoekers aan. "Mensen met meer geld dan de gemiddelde bevolking voelen zich immers arm wanneer ze tussen nog rijkere mensen wonen. Dat geldt wellicht ook voor het geluksgevoel."

Er zijn wel uitzonderingen op de trend. Louisiana heeft de grootste tevredenheid van de hele Verenigde Staten, maar komt op het gebied van zelfmoord slechts op de 40ste plaats. Anderzijds staat California op het gebied van tevredenheid slechts op een 46ste plaats, maar heeft wel het vierde hoogste zelfmoordcijfer van de hele Verenigde Staten. In het algemeen gaat de paradox volgens de onderzoekers echter wel op.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, zelfmoord |  Facebook |

02-01-11

Zelfmoord blijft plaag bij Indiase landbouwbevolking

 

Het voorbije decennium hebben minstens tweehonderdduizend Indiase boeren zelfmoord gepleegd. Eén op drie benam zichzelf het leven met pesticiden. Dat blijkt uit extrapolaties van cijfers van de Indiase overheid. Journalist Palagummi Sainath, een expert rond landelijke armoede in India, merkt echter op dat die cijfers echter nog een onderschatting vormen en hij verwacht dat de situatie nog erger zal worden. Volgens Sainath pleegt om de dertig minuten ergens in India zelfmoord. Hij voegt er aan toe dat de armoede een zware tol heeft geëist in het landelijke India. Vooral schulden en een verlies aan landbouwgrond door onsuccesvolle teelten zouden de belangrijkste oorzaken vormen voor de problemen.

"Landbouwers hadden vroeger de financiële mogelijkheden om hun kinderen naar school te sturen, maar dat is niet langer het geval," merkt Sainath op tegenover de Britse krant The Independent. "India telt wel meer dollar-miljardairs dan Groot-Brittannië, maar heeft ook zeshonderd miljoen inwoners die in armoede leven. De rijkdom is niet naar de lagere bevolkingsklassen doorgesijpeld. De oorzaak van de armoede in India is heel complex. Belangrijk is echter de instorting van de markten op lange termijn. De prijs van katoen ligt op dit ogenblik twaalf keer lager dan dertig jaar geleden." Eén mislukte oogst veegt alle financiële reserves van de landbouwers weg.

Wetenschapper Vandana Shiva wijst echter ook naar de introductie van genetische gemanipuleerde teelten. "Elke zelfmoord kan in verband worden gebracht met Monsanto," voert zij aan. "De genetisch gemanipuleerde producten van Monsanto hebben ertoe geleid dat de oogsten mislukten en hebben geleid tot armoede omdat bij de teelten gebruik gemaakt moest worden van kunstmeststoffen en pesticides." Dat wordt door Monsanto echter ontkend. Het biotechnologie-bedrijf zegt dat de armoede in India vele oorzaken heeft. Onder meer het weer heeft een belangrijke rol gespeeld, met onder meer een droogteperiode van tien jaar in Rajasthan.

18:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, landbouw, monsanto, zelfmoord |  Facebook |

29-05-10

Loonsverhoging moet einde maken aan zelfmoorden Chinese fabriek

Het Chinese concern Hon Hai Group, producent van de iPhone van Apple, heeft aangekondigd om de lonen van zijn medewerkers mogelijk met 20 procent te zullen opdrijven. Een reden werd niet opgegeven, maar het concern is de voorbije maanden getroffen door een reeks zelfmoorden onder het personeel. Het Chinese concern, dat ook bekend staat als Foxconn Technology Group, zegt het plan zo snel mogelijk te willen introduceren. Bij Foxconn, de grootste toeleverancier van elektronica van de wereld, hebben dit jaar al minstens tien medewerkers zelfmoord gepleegd. Terry Gou, voorzitter van Foxconn, heeft daarop een reeks psychologen aangeworven en heeft netten laten aanbrengen langs de appartementen van de medewerkers. Ook werd het bedrijf voor de media open gesteld. De Chinese politie en opdrachtgevers Foxconn, zoals Apple en Dell, zijn een onderzoek gestart naar de arbeidsomstandigheden in de fabriek.

"Hon Hai kondigt een relatief grote loonsverhoging aan in vergelijking met andere Chinese producenten," merken analisten op tegenover het persbureau Bloomberg. "Er mag dan ook verondersteld worden dat de loonsverhoging te maken heeft met de recente zelfmoorden. De loonsverhoging zal wellicht echter slechts een beperkte impact hebben, aangezien vooral de arbeidsomstandigheden zouden moeten worden verbeterd." De loonsverhoging zou het concern ongeveer 84 miljoen dollar per kwartaal kosten en de operationele winst met 10 procent tot 11 procent kunnen verlagen. De medewerkers van Foxconn zouden een maandelijks loon van 900 yuan ontvangen. Dat komt overeen met een bedrag van 132 euro en is het absolute minimumloon in de regio Shenzhen. De Chinese overheid heeft aangekondigd dat Foxconn maatregelen moet nemen om zelfmoorden in de toekomst uit te sluiten.

Het bedrijf ontkent zijn medewerkers uit te buiten. Prakash Sethi, professor aan de Zicklin School of Business van het Baruch College aan de University of New York, stelt echter dat de slachtoffers mogelijk onder enorme druk gestaan hebben, zodat ze uiteindelijk tot zelfmoord overgingen. Dat doet volgens Sethi opnieuw vragen rijzen over de arbeidsomstandigheden in de Chinese fabrieken. "Het is niet alleen een kwestie van loon, maar ook van arbeidsduur en werkomstandigheden," merkt Sethi op. "In een aantal Chinese fabrieken moeten arbeiders acht uur lang blijven recht staan. Er zijn geen stoelen om even uit te russen. Om naar het toilet te gaan, moeten ze uitdrukkelijk toestemming vragen. Bij een fabriek van Honda Motor Company in de Chinese provincie Guangdong gingen onlangs werknemers in staking tegen de arbeidsomstandigheden.

14:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, human resources, zelfmoord, foxconn |  Facebook |

21-08-09

Opmerkelijk hoger aantal zelfmoorden op Amerikaanse werkvloer

In de Verenigde Staten is het aantal zelfsmoorden op de werkvloer het voorbije jaar met 28 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Die stijging wordt in grote mate geweten aan de economische crisis. Volgens Gary Chaison, professor industriële relaties aan de Clark University, tonen de cijfers aan hoe de economische crisis een zware impact heeft op het moreel van de werknemers. Chaison voert daarbij aan de massale ontslagen bij de Amerikaanse bedrijven de overblijvende werknemers heeft opgezadeld met een schuldgevoel, waarbij ze worstelen met het feit dat zij gespaard zijn gebleven. Volgens Chaison heerst er op de Amerikaanse werkvloer een enorme angst die zwaar naar depressiviteit neigt.

In totaal werden er het voorbije jaar bij de Amerikaanse bedrijven 5.071 incidenten met fatale afloop geteld. Dat is een daling met 12 procent tegenover het jaar voordien en het laagste aantal dat ooit door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics is opgetekend sinds zeventien jaar geleden met deze statistieken werden gestart. Bij de incidenten werden ook 251 zelfmoorden opgetekend. Dat is het hoogste aantal dat tijdens diezelfde periode werd vastgesteld. Officieel is er geen reden gegeven voor de plotselinge stijging van het aantal zelfmoorden, maar een woordvoerder zegt dat het fenomeen wel verder zal onderzocht worden. Het aantal moorden op de Amerikaanse werkvloer is vorig jaar wel met 18 procent gedaald tegenover het jaar voordien.

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics waarschuwt wel dat er economische factoren een rol kunnen hebben gespeeld bij de daling van het aantal fatale werkongevallen. "Werknemers hebben het voorbije jaar gemiddeld één procent minder werkuren gepresteerd," wordt daarbij opgemerkt. "Bovendien is de productie in de bouwsector, traditioneel de sector die het zwaarst getroffen wordt door werkongevallen, nog veel verder teruggevallen. Ook Chaison zegt dat de cijfers wellicht opnieuw op meer traditionele niveau's zullen komen wanneer de economie zich opnieuw herstelt. Opmerkelijk is dat het aantal fatale werkongevallen in alle leeftijdscategorieën is gedaald, behalve bij zestienjarigen en zeventienjarigen.

03-05-09

Crisis ook gevaar voor mentale gezondheid rijken

Geruchtmakende zelfmoorden zoals dat van David Kellermann, de chief financial officer van de Amerikaanse kredietverstrekker Freddie Mac, tonen duidelijk aan dat de economische crisis ook een bedreiging vormt voor de rijken. Dat zegt Shelley Reciniello, psychologe voor een aantal toplui uit de financiële wereld van Wall Street. Volgens Reciniello zien deze toplui hun wereld nagenoeg compleet instorten. Alles waar ze twintig jaar lang hadden op gehoopt en naar hadden gestreefd, is immers plots compleet in rook opgegaan. Volgens psychologe Elisha Goldstein, gespecialiseerd in stressbehandeling, zou zelfmoord gelinkt kunnen worden aan een gevoel van onmacht om zijn job uit te oefenen, maar daar niet voor uit te durven komen. Net voor zijn dood zou Kellermann gezegd hebben dat hij zich gestresseerd en overwerkt voelde.

"De tragedie van David Kellermann weerspiegelt de situatie van velen in de noodlijdende financiële wereld," aldus Shelley Reciniello tegenover het persbureau Reuters. "Aan de basis daarvan ligt een discrepantie tussen wie men wil zijn, wie men dacht te zijn en hoe men door de mensen op dit ogenblik wordt bekeken. Dat komt heel pijnlijk over. Mensen worden bijzonder kwetsbaar." Volgens Reciniello is er in de financiële wereld trouwens sprake van veel meer zelfmoorden, maar die niet de hoofdlijnen van het nieuws halen. In januari werd alvast ook de zelfmoord gemeld van de Duitse zakenman Adolf Merckle, nadat zijn industrieel imperium in mekaar bleek te zijn gestort. In december was er ook de zelfmoord van de Fransman Thierry Magon de la Villehuchet, oprichter van het investeringsfonds Access International, nadat hij 1,4 miljard dollar verloren bleek te hebben door fraudeur Bernard Madoff.

"Deze geruchtmakende feiten doen veronderstellen dat er iets aan de hand is, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn," merkt Alan Berman, executive director van de American Association of Suicidology, echter op. "In het verleden zijn er nooit bewijzen geleverd dat economische recessies gepaard gaan met een hogere zelfmoordgraad." Gemiddeld plegen er in de Verenigde Staten jaarlijks 11 mensen per 100.000 inwoners zelfmoord. Tijdens de Grote Depressie in 1933 piekte het aantal zelfmoorden echter tot 17 gevallen per 100.000 inwoners. Berman voert echter aan dat werkloosheid een veel grotere correlatie heeft met zelfmoord. Mensen die werkloos zijn zouden twee tot vier keer meer kans lopen op zelfmoord dan werkenden.

21:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, zelfmoord, stress |  Facebook |