14-03-14

Oudere mannen en vrouwen hebben andere motieven voor zelfstandige activiteit

Mannen die op oudere leeftijd voor een zelfstandig beroep kiezen, maken die beslissing vaak uit vrije keuze. Bij vrouwelijke generatiegenoten wordt die beslissing daarentegen vaker uit financiële noodzaak getroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri bij oudere zelfstandigen in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de vrouwelijke zelfstandigen op minder financiële reserves konden terugvallen, minder vaak op een pensioen konden terugvallen en ook niet op een werkende partner konden rekenen. De beslissing tot zelfstandige arbeid is volgens de onderzoekers vaak gebaseerd op een complex geheel van omstandigheden.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfstandige |  Facebook |

30-12-13

Zelfstandige professionals weinig op hoogte van regelgeving

Een carrière als zelfstandige professional blijft een persoonlijke carrièrekeuze. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten FPS Group en ContractJobs. Daarbij wordt opgemerkt dat twee op drie zelfstandige professionals toegeeft ook in de toekomst verder zijn statuut te willen blijven aanhouden. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de betrokkenen relatief weinig inzicht hebben op de regelgeving die op hun statuut van toepassing is. Het is volgens de onderzoekers echter belangrijk dat deze groep inspanningen doet om aan zijn administratieve verplichtingen te voldoen en daarvoor desnoods beroep dient te doen op gespecialiseerde consulenten.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: professional, zelfstandige |  Facebook |

10-08-13

Zelfstandige professional toont zich tevreden over zijn statuut

Zelfstandige professionals tonen zich in het algemeen tevreden met hun situatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SJD Accountancy bij duizend aangesloten professonials in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de ondervraagden in het algemeen een goed gevoel heeft bij zijn statuut, terwijl 72 procent van mening is dat het zelfstandige statuut een positieve invloed heeft gehad op zijn leven. Dat betekent een stijging met 20 procent tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat 81 procent van de ondervraagden aangaf dat een zelfstandige meer voldoening vindt in zijn werk dan een loontrekkende.

SJD Accountancy stelde ook vast dat 75 procent van de betrokkene bewust gekozen heeft voor een zelfstandig statuut. Daarbij geeft 53 procent aan dat een beter evenwicht tussen carrière en persoonlijk leven één van de grootste pluspunten is van het zelfstandig statuut, tegenover 40 procent vorig jaar. Bovendien geeft 81 procent te genieten van het feit dat men zijn eigen baas is en zelf zijn carrière-ontwikkeling kan bepalen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 10 procent van de zelfstandigen bereid zou zijn om terug te keren naar een dienstverband indien hen een vaste betrekking zou worden aangeboden.

“Ook financiële voordelen blijken een belangrijke factor te vormen in de beslissing om in een zelfstandig statuut te stappen,” zeggen de onderzoekers. “De studie bracht naar voor dat 88 procent van de respondenten van mening is een hoger loon te genieten als freelancer dan als werknemer. Ongeveer één op drie gaf aan tussen 500 pond en 700 pond per dag te verdienen. Dat is een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar.” Andere geciteerde voordelen zijn een grotere flexibiliteit (63 procent), vrijheid (54 procent), het ontbreken van kantoorpolitiek (61 procent) en de uitdaging van gevarieerde opdrachten (47 procent).

“Freelance-opdrachten werden vaak gezien als een oplossing om een periode tussen twee vaste betrekkingen op te vullen,” merkt Claire Johnson, managing director bij SJD Accountancy, op. “De voorbije jaren hebben veel professionals echter ervaren dat de levenskwaliteit, inkomsten en diversiteit van opdrachten verbeteren wanneer ze voor een zelfstandige carrière-richting kiezen.”

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfstandige |  Facebook |

19-09-09

Zelfstandige heeft hoogste jobtevredenheid

Zelfstandigen hebben de grootste jobtevredenheid. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 39 procent van de ondervraagde zelfstandigen compleet tevreden zijn met hun werk. Bij werknemers is dat 28 procent. Slechts 5 procent van de zelfstandigen zegt compleet ontevreden te zijn met zijn tewerkstelling. Bij werknemers ligt het aantal ontevredenen dubbel zo hoog. De onderzoekers stellen verder dat geld weliswaar een belangrijke factor is voor zelfstandigen, maar minder doorslaggevend is dan bij werknemers. Een groot gedeelte van de zelfstandigen zegt absoluut gekozen te hebben om als onafhankelijke te werken. Bovendien hebben zelfstandigen ook het gevoel om nuttig en productief werk te leveren en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de samenleving.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, zelfstandige |  Facebook |