06-03-14

Zelfstandig beroep gaat gepaard met hoger testosteron-gehalte

Mannen in een zelfstandig beroep vertonen een hoger testosteron-gehalte dan werknemers of werklozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham, de University of Surrey en de University of Adelaide bij nagenoeg twaalfhonderd Australische mannen tussen vijfendertig en tachtig jaar. De onderzoekers zeggen dat voor het verband een verklaring kan worden gezocht in het feit dat testosteron in het verleden al werd gelinkt aan risico-gedrag en een concurrentiële ingesteldheid, twee elementen die ook in een zelfstandig statuut kunnen worden teruggevonden. Er moet volgens de wetenschappers echter nog verder onderzoek worden verricht naar de concrete invulling van de link.

“Er kon een duidelijke relatie worden vastgesteld tussen testosteron en zelfstandig ondernemen,” voeren de onderzoekers Francis Greene, Gery Wittert en Liang Han aan. “Het is echter niet duidelijk of een hoger niveau aan testosteron de basis vorm voor de uitbouw van een carrière als zelfstandige, want het zou omgekeerd ook kunnen dat een aantal aspecten van het ondernemerschap, zoals een gevoel van bevestiging door het boeken van zakelijke successen, het niveau van het hormoon zouden verhogen. De resultaten van de studie zouden echter in ieder geval een aanzet moeten zijn om het verband tussen hormonen en economische activiteiten verder te onderzoeken.”

“Ook in sportcompetities is gebleken dat winnaars na de wedstrijd een hoger testosteron-niveau hebben dan de verliezers,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien kon ook in de dierenwereld een verband worden opgetekend tussen het testosteron-gehalte en de status. Mannen die aanvoelen weinig controle te hebben over hun arbeidssituatie en daardoor stress ontwikkelen, blijken eveneens lagere testosteron-scores te laten optekenen. Anderzijds zouden hogere testosteron-niveaus kunnen leiden tot een grotere veerkracht en een lagere stressgevoeligheid, terwijl ook een invloed zou kunnen worden verondersteld op gedrevenheid en motivatie.”

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: testosteron, zelfstandigen |  Facebook |

16-10-13

Fenomeen zelfstandige consulenten zal niet meer verdwijnen

Het fenomeen van zelfstandige consulenten zal ook na een herstel van de arbeidsmarkt niet verdwijnen. Dat zegt de Britse managementspecialist Charles Russam. De economische crisis heeft vele professionals aangezet om na een, al dan niet gedwongen, vertrek bij hun werkgever, een zelfstandige carrière op te starten. Vaak wordt aangenomen dat deze onafhankelijke werknemers bij een herstel van de arbeidsmarkt opnieuw naar een fulttime dienstverband zullen terugkeren, maar dat dreigt volgens Russam een verkeerde inschatting te zullen blijken. Er is volgens de managementspecialist immers sprake van een duidelijke evolutie in de structuur van de arbeidsmarkt.

“Uit cijfers van de Britse overheid blijkt dat 47 procent van de Britse arbeidspopulatie geen fulltime contract met een werkgever heeft,” merkt Charles Russam op. “In de hogere gespecialiseerde kaders kunnen vaak professionals worden aangetroffen die meerdere opdrachtgevers hebben. Het fenomeen wordt vooral opgemerkt in creatieve sectoren zoals technologie, software-ontwikkeling, muziek en media. Deze trend heeft echter belangrijke implicaties voor de toekomstige economische ontwikkeling, maar de overheden hebben daarmee nog niet echt rekening gehouden. Het overheidsbeleid is in vele landen immers nog altijd gericht op een voltijdse tewerkstelling in vast dienstverband.”

“De overheden gaan ervan uit dat het voltijdse arbeidsmodel na het economisch herstel weer volop zal worden geadopteerd, maar is er weinig kans dat die verwachtingen zullen worden ingevuld,” zegt Charles Russam. “Er is immers een duidelijke evolutie merkbaar in de benadering van de arbeidsmarkt. Vele werknemers willen een onafhankelijke carrière uitbouwen en ook vele bedrijven geven er, omwille van kostenefficiëntie en flexibiliteit, de voorkeur aan om specialisten op tijdelijke basis aan te trekken.” Modwenna Rees Moggs, oprichter van het magazine AngelNews, merkt op dat vele professionals een bredere portfolio van opdrachtgevers ook als een imago-surplus bestempelen.

Charles Russam merkt echter op dat deze groep professionals de nodige ondersteuning van de overheid moet kunnen genieten om hun carrière optimaal te kunnen uitbouwen. “De overheid moet erkennen dat deze groep voor de economie even belangrijk is als de traditionele arbeidsmarkt,” voert hij aan. “Bovendien moeten er voor deze groep nieuwe wettelijke kaders op het gebied van tewerkstelling en belastingen worden uitgebouwd. Maar ook moeten de banken worden aangespoord de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen, aangezien deze groep op dit ogenblik bijzonder moeilijk toegang krijgt tot kredieten en andere financiële producten.”

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfstandigen |  Facebook |

03-12-08

Eenmansbedrijven relatief immuun voor impact crisis

Eenmansbedrijven blijven voorlopig relatief immuun voor de economische terugval. Dat blijkt uit een onderzoek van Nationale Nederlanden en de sectororganisatie Zelfstandigen Zonder Personeel Nederland (ZZPN). Een gedeelte van de ondervraagde eenmansbedrijven zegt op dit ogenblik zelfs meer werk te hebben dan vroeger. Ruim de helft van de respondenten zegt ook in de nabije toekomst geen negatieve impact te verwachten van de economische crisis. Wel is een kwart van de eenmansbedrijven van oordeel dat de klanten kritischer zullen worden.

De onderzoekers stellen ook dat de recessie eenmansbedrijven niet blijkt af te schrikken. "Als ze op dit moment weer voor de beslissing zouden staan om voor zichzelf te beginnen, zou maar liefst 95 procent dit onder de huidige marktomstandigheden weer doen," wordt er opgemerkt. "Mocht de orderstroom toch teruglopen, dan denken bijna alle eenmansbedrijven dit op te lossen met marketing. Bijna driekwart gaat meer netwerken en meer aan acquisitie doen. Slechts enkelen denken aan een terugkeer in loondienst."

Bijna negen op tien Nederlandse zelfstandigen denkt er niet aan om ooit weer in loondienst te gaan. "Ze hechten daarvoor een veel te groot belang aan zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit," voeren de onderzoekers aan. "Wel wordt er gedacht aan een inkomensverzekering. De economische neergang is voor bijna de helft van de onverzekerde ondernemers een extra argument om zich te verzekeren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering staat dan ook bij 40 procent van de zelfstandigen op het verlanglijstje. Daarvoor hebben ze echter maximaal 200 euro per maand over."

20:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis, zelfstandigen |  Facebook |