11-07-14

Internet bestrijdt stress bij gehospitaliseerde kinderen

Internet kan een goed instrument zijn voor kinderen die voor herstel gedurende een lange tijd in het ziekenhuis dienen te blijven. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers wijzen erop dat een ziekenhuis een eenzame en stressvolle omgeving kunnen vormen, maar er wordt aan toegevoegd dat technologie verveling en isolatie kunnen helpen bestrijden.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ziekenhuis, kinderen |  Facebook |

21-09-13

Ziekenhuisfouten maken 43 miljoen slachtoffers

Elk jaar wordt wereldwijd de gezondheid van meer dan 43 miljoen mensen in het gedrang gebracht door onveilige medische interventies in ziekenhuizen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard School of Public Health (HSPH). De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat deze medische fouten leiden tot een verlies van bijna drieëntwintig miljoen jaar gezonde levenstijd. Vroegtijdige overlijdens hebben in landen met een hoog gemiddeld inkomen een aandeel van 78,6 procent in het verlies aan gezonde levenstijd. In landen met een laag en gemiddeld inkomen loopt dat op tot 80,7 procent.

“In landen met een hoog inkomen worden voor elke honderd hospitalisaties ongeveer 14,2 ongewenste incidenten geregistreerd,” merkt onderzoeksleider Ashish Jha, professor gezondheidsmanagement aan de Harvard School of Public Health, op. “In landen met een laag en gemiddeld inkomen werden 12,7 incidenten opgetekend. In landen met een laag en gemiddeld inkomen bleken door de problemen echter 15,5 miljoen jaren gezonde levenstijd verloren te gaan. Dat betekent meer dan het dubbele van de schade in landen met een hoog inkomen, waar gewag gemaakt wordt van 7,2 miljoen verliesjaren.” Er wordt wel opgemerkt dat de impact van gezondheidsproblemen groter bleek dan de invloed van vroegtijdige overlijdens.

De onderzoekers stelden vast dat in landen met een hoog inkomen vooral geneesmiddelen aan de basis liggen van de incidenten. In landen met een laag en gemiddeld inkomen is er daarentegen in eerste instantie sprake van bloedklonters in de aders. Andere belangrijke oorzaken zijn ziekenhuis-specifieke longontstekingen, valpartijen en doorligverwondingen. Er wordt echter aan toegevoegd dat in het onderzoek geen rekening werd gehouden met onder meer het gebruik van geïnfecteerde injectienaalden, gecontamineerde bloedproducten of namaakgeneesmiddelen. In werkelijkheid ligt het verlies van gezonde levensjaren volgens het rapport dan ook wellicht nog gevoelig hoger.

Ook wordt aangevoerd dat twee derde van de schadelijke incidenten wordt opgetekend in landen met een laag en gemiddeld inkomen. “De beleidsmakers moeten er niet alleen voor zorgen dat de toegang tot gezondheidszorg wordt verbeterd, maar ook moet gegarandeerd worden dat de verstrekte diensten efficiënt en veilig zijn. Nog altijd te vaak lijden patiënten schade van diensten die hen eigenlijk zouden moeten helpen,” zeggen de onderzoekers. “Er moet dan ook wereldwijd worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg.” Ziekenhuis-incidenten zijn volgens de onderzoekers op de twintigste plaats in de belangrijkste doodsoorzaken van de wereldbevolking.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ziekenhuis |  Facebook |

01-10-09

Ziekenhuissector schakelt steeds meer sociale media in

Ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van sociale media om hun patiënten en andere belanghebbenden te bereiken. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van ziekenhuisanalyst Ed Bennett. De onderzoeker stelt dat in de Verenigde Staten op dit ogenblik 367 ziekenhuizen al gebruik maken van sociale media. Daarbij blijken 186 kanalen op YouTube in gebruik te zijn, naast 190 pagina's op Facebook, 267 accounts op Twitter met meer dan 10.000 berichten en 35 blogs. Bennett voegt er aan toe dat het gebruik van YouTube en Twitter de voorbije jaren drastisch is gestegen, hoewel er volgens hem de jongste maanden een vertraging aan het optreden is. Uit een ander onderzoek blijkt dat online zoekopdrachten een belangrijke rol spelen in de gezondheidsinformatie die wordt gezocht, terwijl drie op vier verpleegkundigen gezondheidswebsites aanbeveelt aan patiënten.

"Gezondheidszorg is op het internet geen nieuwigheid, maar binnen sociale media vormt het wel een relatief jonge trend," aldus het magazine BizReport. "Toch zijn er over de hele Verenigde Staten al honderden ziekenhuizen die sociale media gebruiken om met patiënten in verbinding te treden en medische kennis en ervaringen te delen. In totaal zijn er in de Verenigde Staten ongeveer 5.700 ziekenhuizen en 367 blijken volgens Ed Bennett sociale media te gebruiken. Ziekenhuizen die gebruik hebben leren maken van sociale media, hebben daarmee vaak een belangrijk patiëntenkanaal opgebouwd, waarbij deze media gebruikt worden om nieuwe producten bekend te maken, mogelijke getuigen te identificeren en besprekingen te organiseren."

Opgemerkt wordt dat de vaststellingen van Bennett niet verwonderlijk zijn. Uit een eerder onderzoek dit jaar van het bureau Adology bleek dat sociale media een impact hebben op bijna 40 procent van de patiënten van ziekenhuizen of eerste hulpposten. Bij patiënten tussen de vijfentwintig en vierendertig aar zegt meer dan de helft beïnvloed te zijn geweest door sociale media. Adology merkt dan ook op dat progressieve ziekenhuizen al uitgebreid gebruik maken van sociale media, onder meer met specifieke microsites, sociale netwerken, online communities en een gerichte online marketing. Daarbij merkt Adology op dat eerste hulp en materniteiten uitstekende mogelijkheden bieden om in contact te treden met jonge patiënten, aangezien die een grote interesse hebben in sociale media.

20:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ziekenhuis, sociale media |  Facebook |