20-07-10

Computer cruciaal in bestrijding ziekenhuis-infecties

Ziekenhuizen zouden computer-technologie moeten inschakelen om het gevaar een besmetting en de verspreiding van gevaarlijke hospitaal-infecties tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoek in de Amerikaanse staat Californië. De onderzoekers merken daarbij op dat de computertechnologie er moet in slagen om de infecties snel de identificeren, op te sporen en aan te pakken. Ziekenhuizen die gebruik maken van computertechnologie bleken de meest efficiënte strategieën te hanteren om de impact en verspreiding van bedreigende hospitaal-infecties tegen te gaan. Tegelijkertijd bleek dat slechts één op drie ziekenhuizen van geautomatiseerde computer-technologieën gebruik maakt om het probleem aan te pakken.


"Uit het onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen met een geautomatiseerde controle-technologie in staat zijn om meer strategieën te ontwikkelen om het infectie-gevaar te elimeren," benadrukt onderzoeksleider Helen Halpin, professor gezondheidsbeleid aan de University of California, tegenover het magazine HealthDay News. "De manuele identificatie van infecties is bijzonder kosten-intensief en verhindert de medewerkers om een grotere aandacht te besteden aan preventie. De voordelen van een geautomatiseerde opvolging zijn duidelijk, rekening houdend dat de gezondheidssector met belangrijke budgetbeperkingen wordt geconfronteerd."


De onderzoekers merken op dat de resultaten niet tot de veronderstelling mogen leiden dat ziekenhuizen met een computer-opvolging minder met infecties worden geconfronteerd, maar wel dat zij een efficiënter kader hebben opgezet om sneller en meer afdoend te reageren op de uitbraak van infecties dan hospitalen die rekenen op manuele controle-technieken. De onderzoekers voegen er aan toe dat uit cijfers van de World Health Organization blijkt dat wereldwijd elke dag tot 1,4 miljoen patiënten in een gezondheidszorg-omgeving een infectie oplopen. In de Verenigde Staten zou de problematiek jaarlijks leiden tot 99.000 overlijdens en een extra gezondheidskost van 30 miljoen dollar tot 40 miljoen dollar.