15-04-17

Zwaarlijvigheid leidt tot toename opgenomen ziekteverlet

Zwaarlijvige werknemers nemen meer ziekteverlet dan collega’s met een gezond lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Malaga in Spanje bij nagenoeg 175.000 Spaanse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat werknemers met overgewicht 37 procent meer ziekteverlet opnamen. Bij ziekelijk obese collega’s loopt dat cijfer zelfs op tot 71 procent. De onderzoekers wijzen erop dat overgewicht al een belangrijke bezorgdheid op het gebied van openbare gezondheid vertegenwoordigt, maar ook economisch belangrijke consequenties - zoals een verlies aan productiviteit - heeft.

“Algemeen wordt verondersteld dat de arbeidspopulatie een goede gezondheid tentoon spreidt, maar in realiteit kan een belangrijk niveau cardiovasculaire risico’s - zoals tabaksconsumptie, hypertensie of ongezonde cholesterol-niveaus - worden opgetekend,” benadrukt onderzoeksleider Miguel-Angel Sanchez-Chaparro, professor interne geneeskunde aan de Universidad de Malaga. “Ongeveer 6 procent van de Spaanse arbeidspopulatie wordt met een hoog cardiovasculair risico geconfronteerd. Deze groep heeft minstens 5 procent kans om de volgende tien het slachtoffer te worden van een fatale cardiovasculaire crisis en neemt vaak ziekteverlet op.”

Uit het onderzoek bleek dat 38 procent van de onderzochte werknemers met overgewicht werden geconfronteerd, terwijl 16 procent aan obesitas leed. Bij nog eens 10 procent was er sprake van aandoeningen zoals hypertensie of diabetes die aan gewichtsoverlast konden worden gekoppeld. “De resultaten van de studie tonen dat overgewicht en obesitas een belangrijke aanleiding blijken voor een ziekteverlet wegens gezondheidsproblemen die niet aan de arbeid kunnen worden gelinkt,” aldus professor Sanchez-Chaparro. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat werknemers met overgewicht of obesitas minder risico lopen om ziekteverlet wegens werkgerelateerde gezondheidsproblemen te moeten nemen.”

“Deze laatste vaststelling laat veronderstellen dat overgewicht werknemers uitsluit van beroepen of activiteiten waarbij een grotere fysieke inzet wordt gevraagd,” betoogt Sanchez-Chaparro. De resultaten van het onderzoek toont volgens de Spaanse wetenschappers dat de overheid efficiënte maatregelen moet uitwerken om de impact van de obesitas-epidemie bij de werkende populatie te bestrijden.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekteverlet |  Facebook |

20-02-14

Gebrek aan waardering leidt tot groter ziekteverlet

Werknemers die zich niet gewaardeerd voelen, zijn geneigd om sneller ziekteverlet te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Investors in People bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 54 procent van de werknemers het gevoel hebben dat hun werkgever geen enkele interesse toont in hun gezondheid en welzijn en er alleen op aanstuurt dat het werk wordt afgerond. In die groep zegt 48 procent zich door die ongeïnteresseerde houding van het management minder gemotiveerd te voelen, waarbij één op drie zegt naar een andere baan uit te kijken. Bovendien zegt 13 procent door het negatieve gevoel onder zijn optimale productieniveau te presteren.

De onderzoekers stelden ook vast dat 15 procent van de ondervraagden toegeeft zijn werkgever het gebrek aan interesse daadwerkelijk kwalijk te nemen. “Werknemers die niet investeren in het welzijn van hun medewerkers, dreigen voor hun gebrek aan bekommernis echter afgestraft te worden,” wordt er aangevoerd. “Meer dan één op vijf werknemers zegt door de negatieve houding tot absenteïsme te zijn aangezet. Daarbij geeft 6 procent toe meer dan vijf keer ziekteverlof genomen te hebben omdat ze zich bij het bedrijf niet langer gelukkig voelen. Ziekteverlet is vaak authentiek, maar ongelukkige werknemers blijken vaker een drogreden te zoeken om thuis te kunnen blijven.”

“Bij de ongelukkige werknemers geeft 27 procent toe het voorbije jaar minstens één keer een drogreden gebruikt te hebben om ziekteverlet te kunnen nemen,” zeggen de onderzoekers. “Bij de tevreden werknemers wordt slechts door 20 procent op drogredenen beroep gedaan.” Er wordt aan toegevoegd dat 51 procent van de werknemers aanvoert dat initiatieven van de werkgever om gezondheid en welzijn van het personeel te beschermen, hun algemene tevredenheid over hun baan heeft verbeterd. De belangrijkste maatregel om gezondheid en welzijn te verbeteren is volgens de werknemers het aanbieden van flexibele werkuren (43 procent), gevolgd door een goede ziekteverzekering (41 procent).

Een sabbatical zou voor 10 procent van de werknemers leiden tot een grotere arbeidstevredenheid. Een even grote groep maakt echter gewag van de beschikbaarheid van vers fruit op de werkvloer. In het algemeen zegt 80 procent van de respondenten dat een goede bescherming van gezondheid en welzijn hen zou aanzetten een positievere perceptie op te bouwen tegenover hun werkgever. “Organisaties moeten gezondheid en welzijn van het personeel als een belangrijk voordeel voor de onderneming onderkennen,” zegt Paul Devoy, hoofd van Investors in People. “Gelukkig personeel neemt minder snel ziekteverlof, maar biedt ook talloze andere voordelen.”

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekteverlet, carrière |  Facebook |

03-09-13

Betere bescherming werknemers stimuleert ziekteverlet

Bedrijven in Groot-Brittannië worden minder met ziekteverlet bij werknemers geconfronteerd dan collega’s in Duitsland en Frankrijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wolverhampton. Hij merkt op dat tien jaar geleden 17 procent van de Britse ondernemingen toegaf met een groot ziekteverlof geconfronteerd te worden, maar dat was vier jaar geleden teruggevallen tot 9 procent. In Duitsland werd daarentegen een stijging van 17 procent naar 24 procent opgetekend. In Frankrijk werd tijdens diezelfde periode een daling van 29 procent tot 21 procent opgemerkt. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat beschermende factoren het ziekteverlet stimuleren.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekteverlet |  Facebook |