29-08-17

Mobiele zoekmarkt heeft eigen karakteristieken

Smartphones en tablets vertegenwoordigen 57 procent van de trafieken die op de zoekmachine van het internetbedrijf Google worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BrightEdge. Er wordt aan toegevoegd dat de mobiele activiteiten in een aantal specifieke sectoren - zoals restaurants - nog hogere cijfers laten optekenen. Ook bij de jongere demografieën loopt het mobiele aanbod verder nog. Verder moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat mobiele platformen inmiddels 87 procent van de inkomsten uit zoekreclame vertegenwoordigen. Tevens bleek dat consumenten op computers heel andere zoekactiviteiten hanteren dan op smartphones en tablets.

“De resultaten tonen in ieder geval aan dat merken voor zoekmachines op verschillende strategieën voor mobiele en vaste platformen beroep moeten doen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien wordt aangetoond dat content steeds vaker in de eerste plaats op mobiele activiteiten moet worden afgesteld en niet zonder meer van desktop-versies kan worden gedupliceerd.” Wanneer naar de totale lijst van zoektermen wordt gekeken, kunnen tussen de twee platformen een verschil van 79 procent worden gemeld. Ook indien naar de twintig meest populaire zoekopdrachten op beide platformen wordt gekeken, moet nog een verschil van 47 procent worden geregistreerd.

“De resultaten van de studie leiden tot belangrijke gevolgtrekkingen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Onder meer zullen merken moeten ervaren dat ze op de verschillende platformen ook op andere posities zijn gerangschikt. Tevens moet worden ervaren dat de aangeboden content in een reactie op de zoekopdrachten tussen vaste en mobiele platformen belangrijke afwijkingen kan tonen. Er wordt ook op gewezen dat 51 procent van de consumenten toegeeft zijn smartphone te gebruiken voor onderzoek naar merken en producten. Ook zei 69 procent van de gebruikers dat een toegankelijke mobiele website de kans op een aankoop gevoelig zal doen toenemen.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine |  Facebook |

15-02-17

Online zoekmachines meest eenvoudige economie

Wereldwijd is 64 procent van de consumenten bereid om extra te betalen voor een eenvoudiger ervaring. Dat cijfer is de voorbije jaren nagenoeg status-quo gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Siegel+Gale bij ruim veertienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, China, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Japan, die bijna negenhonderd merken evalueerden. De grootste bereidheid om een meerprijs te betalen voor een simpeler ervaring kon worden opgetekend in India (92 procent) en China (85 procent). Het laagste niveau werd daarentegen genoteerd in de Verenigde Staten (46 procent).

Online zoekopdrachten vormen met een score van 95 procent veruit de meest simpele economische sector, gevolgd door de online retail (78 procent) de winkelsector (77,3 procent). Daarna volgen elektronica (74 procent), textiel (73,3 procent), restaurants (71,9 procent), algemene retail (69,8 procent), mode (64 procent), distributie (61,9 procent) en media (61,5 procent). Helemaal onderaan volgen de gezondheidsverzekering (33,6 procent) en de algemene verzekering (26,9 procent). Opgemerkt wordt dat online zoekopdrachten in alle regio’s de eerste plaats opeist, op uitzondering van China, waar de sector op een tweede positie wordt geplaatst en elektronica moet laten voorgaan.

De onderzoekers stelden verder dat de elektronica-sector het grootste voordeel zou ervaren van eenvoudiger ervaringen. Bij de merken wordt de ranglijst aangevoerd door de retailgroep Aldi, onmiddellijk gevolgd door sectorgenoot Lidl, die één plaats gewonnen heeft. De derde plaats wordt ingenomen door het internetbedrijf Google, gevolgd door de mediagroep Netflix. De Zweedse meubelketen sluit de top vijf af. De top tien bestaat verder uit Amazon, Kentucky Fried Chicken (KFC), YouTube, McDonald’s en Subway. De sterkste stijgers in de rangschikking bleken Sephora, Hilton en EasyJet. De grootste terugval daarentegen kwam op naam van Yahoo.

Verzekeraar Axa werd voor het tweede jaar op rij als het meest complexe merk bestempeld.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine |  Facebook |

05-06-14

Integratie zoekopdrachten en sociale media levert marketeers meerwaarde op

Marketeers moeten campagnes rond zoekopdrachten en sociale media combineren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Marin Software. Opgemerkt wordt onder meer dat consumenten die zowel in zoekresultaten als sociale media op reclameboodschappen klikken, meer geneigd zijn om een aankoop te doen en ook grotere budgetten besteden. Marin Software kwam tot de vaststelling dat geïntegreerde campagnes 26 procent meer inkomsten per click genereren dan een exclusieve inzet van zoekopdrachten. Bovendien bleek de consument dubbel zoveel geneigd om een aankoop te doen bij een gecombineerde campagne.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, sociale media, zoekmachine |  Facebook |

29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

14-11-13

Betaalde zoekopdrachten blijven voor online handelaar meest efficiënt

Online handelaars ervaren nog altijd betere resulaten van betaalde zoekopdrachten dan van de organische trafieken in de zoekmachines. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MarketLive. Er wordt opgemerkt dat betaalde opdrachten tijdens het derde kwartaal van dit jaar 37,6 procent van de totale trafiek naar bedrijven op zoekmachines vertegenwoordigden, tegenover een aandeel van 34,2 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar. Die betaalde activiteit leverde echter wel 45,8 procent van alle inkomsten uit zoekmachines op, tegenover 40,3 procent tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Zoekmachines vertegenwoordigden een lichte meerderheid van de totale trafieken en inkomsten.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-commerce, zoekmachine |  Facebook |

12-09-13

Bedrijven moeten efficiënte zoekmachine hebben om informatie te beheren

De meeste bedrijven beschikken over massale hoeveelheden data, maar die zijn meestal verspreid over een groot aantal gegevensbanken en kunnen ook vaak slechts bijzonder moeilijk worden opgezocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven zouden moeten kunnen beschikken over een gestandaardiseerde zoekmachine om de gewenste data in de gegevensbanken terug te vinden. Bovendien moet de technologie de verkregen informatie ook in een gepast formaat aan de gebruiker kunnen aanbieden.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, zoekmachine |  Facebook |

19-08-13

Jonge internetgebruiker verkiest sociale media boven zoekmachines

Voor jonge internet-gebruikers zijn sociale netwerken bij het zoeken naar online content belangrijker geworden dan zoekmachines. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mediaplatform Blinkx bij tweeduizend internetgebruikers. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de internet-gebruikers tussen achttien en vierendertig jaar bij het opzoeken van online content sociale netwerken verkiezen boven zoekmachines. Bovendien bleek 85 procent van de respondenten met hun newsfeeds op sociale media ook geregeld content met anderen te delen. Ook bij de oudere leeftijdsgroepen raakt het delen van content volgens de onderzoekers echter steeds meer ingeburgerd.

“Er kan bij het opzoeken van online content een steeds grotere voorkeur worden opgemerkt voor sociale netwerken, ten nadele van zoekmachines,” merkt Jonathan Freeman, professor psychologie aan de University of London, op. “Het is vooral interessant op te merken dat jongeren tussen achttien en vierentwintig jaar veel minder dan oudere gebruikers geneigd blijken om op de traditionele zoekresultaten te vertrouwen en vaak de voorkeur geven aan aanbevelingen in sociale media.” Freeman voegt er aan toe dat die aanbevelingen zowel worden gezocht bij persoonlijke vrienden en netwerken als bij erkende sociale mediacommentatoren.

Suranga Chandratillake, chief strategy officer bij Blinkx, merkt echter op dat ook bij oudere gebruikers het delen van content een stijgende trend vertoont. Inmiddels geeft 57 procent van de vijfenvijftigplussers aan content met anderen te delen. “De opkomst van sociale netwerken en geconnecteerde apparaten hebben dan ook een duidelijke impact gehad op de interactie met het internet,” aldus Chandratillake. “De gebruiker voelt zich heel comforabel met het scannen en verwerken van grote stromen informatie in sociale netwerken, die zijn geëvolueerd tot een content-universum dat door vrienden en erkende autoriteiten is opgebouwd.” (MH)

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, zoekmachine |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende