01-11-11

Zoekopdrachten belangrijkst voor inwinnen informatie bedrijven

Online zoekopdrachten vormen het belangrijkste kanaal om informatie in te winnen over lokale bedrijven. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de bureaus CityGrid Media en Harris Interactive. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de consumenten aangeeft dat zoekmachines het eerste platform is om online informatie over een bedrijf in te winnen. De website van bedrijf haalt daarbij slechts een score van 8 procent, terwijl 4 procent informatie inwint bij online besprekingen.

In de leeftijdscategorie tot vijfendertig jaar vormen zoekmachines voor 83 procent van de consumenten het belangrijkste kanaal om informatie over lokale bedrijven in te winnen. De onderzoekers merken op dat het consumentengedrag echter verandert wanneer mensen onderweg zijn en een onmiddellijke beslissing over een bestemming moeten maken. In dat geval wordt een beslissing volgens het rapport nagenoeg even vaak genomen op basis van een besprekingssite als op basis van zoekmachines.

Daarbij halen zoekmachines een score van 17 procent, tegenover 15 procent voor besprekingssites. Het aandeel van de bedrijfswebsite blijft daarentegen status-quo op 8 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 20 procent van de consumenten voor het uitproberen van een nieuwe lokale onderneming verder wil reizen dan 30 mijl. Een groep van 39 procent is bereid om een verplaatsing tussen 15 mijl en 30 mijl te maken. Een gedeelte van 32 procent wil maximaal 15 mijl reizen.

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijf, internet, zoekopdracht |  Facebook |

16-10-11

Zoekopdrachten tellen zelden meer dan vijf woorden

Ongeveer negen op tien zoekopdrachten bestaan uit maximaal vijf woorden. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Experian Hitwise. Er wordt aan toegevoegd dat ongeveer zeven op tien zoekopdrachten maximaal drie woorden omvatten. Op de eerste plaats staan zoekopdrachten uit één woord (26 procent), gevolgd door opdrachten met twee woorden (24 procent). Het kleinste aandeel vormen zoekopdrachten met zeven woorden (2 procent), gevolgd door opdrachten met acht woorden (3 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat Google tijdens de maand september in de Verenigde Staten ongeveer 66 procent van alle uitgevoerde zoekopdrachten vertegenwoordigde. De combinatie Yahoo-Bing volgt op een tweede plaats met een aandeel van 28 procent, verdeeld over 15 procent voor Yahoo en 13 procent voor Bing. Er wordt aan toegevoegd dat de combinatie Yahoo-Bing tegenover de maand augustus met 3 procent achteruitging, waarbij Yahoo 4 procent daalde en Bing 2 procent achteruit ging.

De resterende zesenzestig zoekmachines vertegenwoordigen samen ongeveer 6 procent van alle zoekopdrachten in de Verenigde Staten. Er wordt opgemerkt dat Yahoo tijdens de maand augustus nog een sterke groei had laten optekenen. Ook Bing had tijdens de maand augustus nog een lichte groei laten optekenen. Marktleider Google had tijdens de maand augustus nog een terugval met 1 procent laten optekenen, maar tijdens de maand september werd een groei met 2 procent gerealiseerd. In de resultaten zijn geen mobiele zoekopdrachten opgenomen.

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, zoekopdracht |  Facebook |

18-08-09

Betaalde zoekopdrachten leveren meer kopers op

Consumenten die op een website van een retailer komen via een betaalde zoekopdracht, zijn 50 procent meer geneigd een aankoop te doen dan bezoekers die door een natuurlijk resultaat werden doorverwezen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Engine Ready. Bij betaalde zoekopdrachten zou een conversiegraad van 2,03 procent zijn vastgesteld, tegenover 1,26 procent bij natuurlijke zoekresultaten. Dat verschil heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat betaalde zoekresultaten een beter op maat samengesteld aanbod presenteert aan de consument of met het feit dat de consument die gebruik maakt van betaalde zoekopdrachten meer aankoopgericht is.

Anderzijds merken de onderzoekers op dat de klanten vooral teruggevonden kunnen worden bij consumenten die rechtstreeks het internetadres van de retailsite hebben ingetikt of op een bookmark hebben geklikt. In deze groepen ligt de conversiegraad volgens Engine Ready op 7,38 procent. Bij consumenten die op een retailsite komen langs een andere website of een e-mail zouden aan een conversiegraad van 6,58 procent komen. De gemiddelde conversiegraad bedraagt 3,6 procent. Bezoekers die via betaalde zoekopdrachten komen, plaatsen gemiddeld echter wel de grootste orders (117,06 dollar), gevolgd door verwijzingen van andere websites (109,27 dollar), organische zoekopdrachten (106,64 procent) en bookmarks en internetadressen (95,29 dollar).

Verder blijkt uit het onderzoek dat het gemiddelde order de voorbije twaalf maanden een omvang had van 104,21 dollar. Dat is een daling met 31,7 procent tegenover twee jaar geleden. Die terugval is volgens de onderzoekers wellicht het gevolg van de economische crisis. Ook in de andere verkoopskanalen werd een daling in de gemiddelde orders opgetekend. Daarnaast wordt opgemerkt dat een bezoeker gemiddeld 53 seconden op een webpagina bleef. Dat is een daling met 9 procent tegenover twee jaar geleden. Dat is volgens de onderzoekers mogelijk een aanwijzing dat de retailers inspanningen hebben gedaan om hun informatie overzichtelijker te presenteren. Een gemiddeld bezoek aan de volledige website bedroeg 4 minuten en 33 seconden. Dat is een stijging met 5,8 procent.

14:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, marketing, zoekopdracht |  Facebook |

07-12-08

Vooral online displays en zoekopdrachten krijgen klappen

Adverteerders zullen dit jaar in de Verenigde Staten 23,6 miljard dollar besteden aan online reclame. In augustus van dit jaar was nog een bedrag van 24,9 miljard dollar vooropgesteld. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau eMarketer. De daling zou vooral te wijten zijn aan de middelmatige prestaties van online display-reclame en betaalde zoekopdrachten. Het totaalbedrag zal volgens eMarketer echter nog altijd 11,3 procent hoger liggen dan vorig jaar. Daarmee doet internet het nog altijd veel beter dan de traditionele reclame.

Online display-reclame is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van sectoren zoals de autoindustrie en de retailhandel, twee categorieën die hun reclamebestedingen door de economische crisis drastisch terugschroeven. In augustus van dit jaar voorspelde eMarketer nog dat display-reclame dit jaar met 16,9 procent zou groeien. Die groei is nu echter teruggeschroefd tot 3,9 procent. Verwacht wordt dat deze tragere groei nog geruime tijd zal aanhouden. Tegen het einde van dit decennium wordt een gemiddelde groei van 10 procent per jaar verwacht.

Maar omdat de prijzen van de online displays zullen dalen, zullen er volgens de onderzoekers wel meer campagnes worden gevoerd. Ook betaalde zoekopdrachten scoren volgens eMarketer dit jaar minder goed dan oorspronkelijk was voorzien. Voor dit jaar wordt nog rekening gehouden met een groei met 21,4 procent, maar volgend jaar zal dat dalen tot 14,9 procent. Er wordt echter opgemerkt dat de betaalde zoekopdrachten nog altijd sneller zal blijven stijgen dan de totale online reclame, die dit jaar nog een groei van 11,3 procent zou kennen en volgend jaar tot 8,9 procent teruggeschroefd worden.

De onderzoekers stellen dat betaalde zoekopdrachten dit jaar ongeveer 40 procent van de online reclamemarkt zullen vertegenwoordigen. Tegen het einde van dit decennium zou dat opgelopen zijn tot bijna 50 procent.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, zoekopdracht, display |  Facebook |

08-04-08

Algemene zoekopdrachten populairste

GoogleBelangrijke zoekmachines zoals Google, Yahoo en MSN bieden gebruikers al geruime tijd om hun zoekactiviteiten te verfijnen met specifieke resultaattypes, zoals beelden, video of nieuws. Maar het grootste gedeelte van de gebruikersgroep lijkt daar weinig belang aan te hechten. Zij gaan vooral voor algemene zoekresultaten. Dat blijkt uit een rapport van het gespecialiseerde Amerikaanse zoekbedrijf iProspect.

Uit het onderzoek blijkt dat amper 17 procent van de gebruikers die een nieuwsgerichte zoekactie uitvoeren, ook daadwerkelijk op een resultaat klikt. Daarentegen klikt 36 procent van de gebruikers op nieuwsartikels die in algemene zoekopdrachten verschijnen. Datzelfde geldt voor beeldgerichte zoekacties, waar 26 procent op een resultaat klikt, terwijl 31 procent klikt op beelden in algemene zoekresultaten. Hetzelfde patroon is ook terug te vinden bij videoresultaten, met respectievelijk 10 procent en 17 procent.

Volgens de onderzoekers heeft dat fenomeen te maken met twee sleutelfactoren. In eerste plaats is er de gekende aversie van de internetgebruiker tegen vertikale zoekopdrachten. Die trend wordt nog versterkt door de invoering van gemengde multimedia-zoekresultaten op alle belangrijke zoekmachines, beginnende met de lancering vorig jaar van de universele zoekopdrachten bij Google. Eén zoekopdracht produceert daarbij tekst, video en beelden op dezelfde resultatenpagina.

16:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekopdracht, internet |  Facebook |