31-05-13

Desertec begraaft plannen voor export zonnekracht uit Sahara

Het Desertec Industrial Initiative (DII) is teruggekomen op zijn plannen om zonnekracht uit de Sahara naar Europa te exporteren. Dat heeft Paul van Son, chief executive van Desertec, bevestigd. Daarmee wordt een belangrijke slag toegebracht aan de Europese ambities om zijn markt voor hernieuwbare energie te voeden met goedkope externe voorraden. In november vorig jaar had het Duitse concern Siemens zich al uit het project teruggetrokken. Volgens critici is het project financieel nooit haalbaar geweest. Desertec zegt te werken aan een aantal andere strategieën.

Desertec had gehoopt met zijn project een belangrijke pijler van de wereldwijde hernieuwbare energie te kunnen worden. Het consortium wou tegen het midden van de eeuw met grote parken zonnepanelen in de Sahara een capaciteit van honderd gigawatt te kunnen uitbouwen. Bovendien werd opgemerkt dat het initiatief ook in andere regio's gedupliceerd zou kunnen worden. Daarbij werd erop gewezen dat 90 procent van de wereldbevolking binnen een afstand van 1.800 mijl van een woestijn woont.

Gehoopt werd dat Desertec ongeveer 20 procent van de Europese energiebehoeften zou kunnen dekken. Met het initiatief was een investering van 400 miljard dollar voorzien. Ook de Marokkaanse regering heeft zich echter al teruggetrokken uit het project en een eigen nationaal alternatief aangekondigd. Het project heeft nu nog achttien partners. Dat betekent een halvering tegenover de opstart van het initiatief. Bedoeling was de opgewekte energie met een onderzeese kabel vanuit Marokko naar Europa te transporteren.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desertec, sahara, zonnekracht |  Facebook |

04-05-13

Geoengineering met zonnekracht moet sceptisch worden bekeken

Geoengineering met zonnekracht om de klimaatverandering tegen te gaan, moet met de nodige scepsis worden benaderd en moet aan een wereldwijd controlesysteem worden onderworpen. Bovendien moet de technologie aan diepgaande evaluaties worden onderworpen vooraleer praktische toepassingen worden uitgewerkt. Dat is de conclusie van een aantal studies over de technologie, die onder meer door het verspreiden van reflecterende aerosols in de stratosfeer het zonlicht wil weerkaatsen om de aarde af te koelen.

"Indien de technologie wordt doorgevoerd zonder koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, dreigt het hele regenpatroon in tropische regio's verstoord te raken," merken onderzoekers van de Université Pierre & Marie Curie in Frankrijk en de University of New South Wales in Australië aan de hand van de studie van een aantal klimaatmodellen op. "Zelfs wanneer de temperatuur van de aarde niet oploopt, zal de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer op zich zorgen voor een verstoring van de regenvalpatronen."

Onderzoekers aan het Emmett Center on Climate Change and the Environment aan de University of California merken op dat aerosol-projecten een negatieve impact zouden kunnen hebben op grote regio's in de ontwikkingslanden en zeggen dat de impact van de technologie verder moet worden bestudeerd vooraleer er op wereldschaal een beslissing kan worden genomen over de implementering en geoengineering. Opgemerkt wordt onder meer dat aerosol-projecten in de Afrikaanse Sahel voor desastreuze droogtes zouden kunnen zorgen.

Onder meer wordt erop gewezen dat de uitbarstingen van vulkanen, een organisch model voor geoengineering omdat bij de erupties grote massa's stof in de atmosfeer worden geblazen, sinds het begin van de voorbije eeuw voor drie van de vier droogste zomers in de regio hebben gezorgd. "Geoengineering is in het meest ideale geval een gedeeltelijke of tweede keuze," merkt Edward Parson, directeur van het Emmett Center, op. Ook volgens David Keith, natuurkundige aan de Harvard University, is het duidelijk dat geoengineering schadelijke gevolgen kan hebben.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geoengineering, zonnekracht |  Facebook |

24-04-13

Innovatief zonnepaneel vangt energie tweeduizend zonnen op

Wetenschappers willen de volgende jaren een fotovoltaïsch systeem ontwikkelen dat de straling van de zon tweeduizend keer moet concentreren en 80 procent van de binnenkomende straling in bruikbare energie kan omzet. De Zwitserse Commission for Technology heeft daarvoor een budget van 2,4 miljoen dollar voor een periode van drie jaar uitgetrokken. Bij het onderzoeksproject zijn wetenschappers van de bedrijven IBM Research, Airlight Energie en de Zwitserse researchinstellingen ETH Zurich en Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs betrokken.

Uit onderzoek van de European Solar Thermal Electricity Association en Greenpeace International is gebleken dat theoretisch slechts 2 procent van de zonne-energie in de Sahara nodig zou zijn om de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Op dit ogenblik is de beschikbare technologie echter nog niet in staat om die energie maximaal te oogsten. Ook de kostprijs van de installaties vormt een belangrijke hinderpaal. De meeste zonnepanelen hebben op dit ogenblik slechts een rendement van 20 procent.

Het project van de Zwitserse Commission for Technologie wil dat rendement echter gevoelig opdrijven. Daarbij wil men gebruik maken van parabolische spiegels die het zonlicht bundelen en op een zonnepaneel focussen. De intensiteit van het zonlicht wordt daardoor tweeduizend keer verhoogd. Een computersysteem moet er bovendien voor zorgen dat de spiegels meedraaien met de zon, zodat de installatie gedurende de hele dag zo veel mogelijk zonlicht opvangt.

Door die intensieve bestraling moet echter een oververhitting van de zonnecellen worden tegengegaan. Daarom wordt aan het systeem een innovatief koelsysteem gekoppeld. Geraamd wordt dat een commerciële versie van het systeem de kostprijs van zonnekracht gevoelig zal kunnen herleiden, zodat de energiebron concurrentieel wordt met de productie van elektriciteit op basis van steenkool.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht |  Facebook |

18-04-13

India wil wereldwijd centrum van zonnekracht worden

India moet een wereldwijd centrum van zonnekracht worden. Dat heeft de Indiase premier Manmohan Singh op een congres van milieuministers in New Delhi gezegd. Investeringen in zonnekracht zouden een oplossing moeten kunnen bieden aan de grote energietekorten waarmee het land geregeld wordt geconfronteerd. India is volgens Manmohan Singh een ideale lokale voor de productie van infrastructuur voor de opwekking van zonnekracht en bezit ook de potentie om een belangrijke leverancier van energie aan andere landen te worden.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, zonnekracht |  Facebook |

13-04-13

Zonnekracht wordt snel rendabele bron van duurzame energie

In India en Italië is zonnekracht inmiddels even kostenefficiënt geworden dan andere energiebronnen. In een aantal andere landen zal dat niveau over enkele jaren worden bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van Deutsche Bank. De Duitse analisten stellen dat zonnekracht dan ook veel sneller van een gesubsidieerde tot een zelfbedruipende bron van duurzame energie zal evolueren dan de meeste waarnemers hadden verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat de particuliere installaties een belangrijker bijdrage zullen leveren tot die evolutie dan de grote industriële zonneparken.

"Sinds de introductie van zonnepanelen op de markt, is de kostprijs van de gegenereerde elektriciteit in de sector steeds duurder geweest dan de productie van traditionele bronnen zoals steenkoolcentrales," wordt in het rapport opgemerkt. "Dat gebrek aan rendabiliteit is lange tijd een belangrijke rem gebleven op de groei van de sector. De energieproductie van zonnepanelen kon in vele landen alleen maar toenemen door het aanbod van overheidssubsidies. Om echt aantrekkelijk te worden, dient zonnekracht op het gebied van kostenstructuur concurrentieel te worden met andere energiebronnen, zonder dat op de steun van de overheid beroep gedaan dient te worden.

Deutsche Bank zegt echter optimistisch te zijn dat in landen zoals India, de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Italië snel een concurrentiële zonnekracht zal kunnen worden aangeboden. Die positieve vooruitzichten zullen de wereldwijde vraag naar zonnekracht volgens het rapport dit jaar met ongeveer 20 procent doen stijgen. Inmiddels biedt zonnekracht wereldwijd al een capaciteit van meer dan 100 gigawatt aan. Duitsland is op dit ogenblik de belangrijkste producent, maar zal volgens Deutsche Bank snel door China worden ingehaald.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht, energie |  Facebook |

19-03-13

Abu Dhabi opent grootste park voor geconcentreerde zonnekracht

Abu Dhabi heeft in de omgeving van de stad Madinat Zayed een park voor geconcentreerde zonnekracht met een capaciteit van 100 megawatt in gebruik genomen. Het Shams-park in Abu Dhabi is volgens Sultan al-Jaber, hoofd van het energiebedrijf Masdar dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de duurzame projecten van het emiraat, het grootste park voor geconcentreerde zonnekracht ter wereld. Met het project, dat ongeveer twintigduizend woningen van energie moet voorzien, was een investering gemoeid van 600 miljoen dollar.

Abu Dhabi wil tegen het einde van het decennium minstens 7 procent van zijn energiebehoefte uit duurzame bronnen halen. Masdar produceert naar eigen zeggen op dit ogenblik inmiddels 10 procent van de wereldwijde geconcentreerde zonnekracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van spiegels of lenzen om de energie van de zon over te brengen, terwijl de meerderheid van de installaties op dit ogenblik beroep doen op fotovoltaïsche technologie. Masdar zou op dit ogenblik 68 procent vertegenwoordigen van alle hernieuwbare energie die in de Golfregio wordt opgewekt.

Het zonnepark van Masdar heeft een oppervlakte van 285 voetbalvelden en is gelegen in een woestijngebied op ongeveer 120 kilometer van Abu Dhabi. De energieproductie van het zonnepark betekent volgens Masdar een besparing van 175.000 ton koolstofdioxide per jaar. Dat staat gelijk met de uitstoot van 15.000 wagens. Het zonnepark is voor 60 procent in handen van Masdar. De resterende 40 procent is evenwichtig verdeeld over het Franse concern Total en de Spaanse groep Abengoa Solar. Er worden automatische trucks ingezet om het opstuivend woestijnzand van de spiegels te verwijderen.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: abu dhabi, zonnekracht |  Facebook |

06-02-13

Australië biedt veel mogelijkheden voor geconcentreerde zonnekracht-technologie

De kost van geconcentreerde zonnekracht-technologie zal tegen het einde van dit decennium zijn gehalveerd. Dat hebben wetenschappers van de Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) gezegd. Opgemerkt wordt dat de technologie op dit ogenblik nog bijzonder duur is in vergelijking met andere brandstoffen, maar toch bijzonder veel potentieel heeft. De wetenschappers voegen er aan toe dat Australië bijzonder goed geplaatst is om een leidende positie in te nemen in het onderzoek naar de technologie.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, zonnekracht |  Facebook |