01-09-17

Chinese zonnekracht heeft drie jaar voorsprong op schema

China heeft 112 gigawatt zonnekracht geïnstalleerd. Daarmee heeft het land drie jaar voorsprong op het voorziene schema. Dat is de conclusie van een rapport van de Asia Europe Clean Energy Advisory (Aecea). Oorspronkelijk had China immers aangekondigd tegen eind dit decennium 105 gigawatt aan zonnekracht te zullen hebben geïnstalleerd. Tijdens de eerste helft van dit jaar installeerde het land in totaal 24,4 gigawatt zonnekracht, waarmee het land Europa op het gebied van investeringen ver achter zich laat. De cijfers bevestigen volgens Aecea de status van China als belangrijkste producent van zonnekracht ter wereld.

In totaal zou China dit jaar 45 gigawatt zonnekracht willen installeren. Duitsland kwam vorig jaar aan een totale capaciteit van 41,1 gigawatt. Promotors van hernieuwbare energie hebben Europa dan ook al opgeroepen zich aan het Chinese voorbeeld te spiegelen en naar het wereldwijde marktleiderschap te streven. De Europese Unie hanteert op dit ogenblik een strategie om tegen het einde van volgend decennium zijn energie voor 27 procent uit duurzame energie te halen, maar de sectororganisatie SolarPower Europe heeft al opgeroepen om die ambities tot 35 procent op te drijven. Opgemerkt wordt daarbij dat alleen een doelwit van 35 procent de duurzame energiesector de nodige impulsen kan blijven geven.

“De Chinese ambities op het gebied van zonnekracht zijn alvast bijzonder indrukwekkend,” aldus de nieuwssite Euractiv. “Het land heeft al de grootste zonnecentrale, met een oppervlakte van meer dan 30 vierkante kilometer van de wereld. Bovendien nam het land ook al de grootste drijvende zonnecentrale - geïnstalleerd boven een oude steenkoolmijn - van de wereld in gebruik. Toch worstelt de Chinese zonnekracht met enkele cruciale knelpunten. Ook wanneer de doelstellingen worden behaald, vertegenwoordigt zonnekracht in het land slechts 1 procent van de totale energiebehoefte. De Chinese energiemix wordt nog steeds door steenkool gedomineerd.”

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zonnekracht |  Facebook |

27-08-17

Zonnekracht wereldwijd bijna even belangrijk als kernenergie

Zonnekracht is voor de wereldwijde elektriciteitsproductie bijna even belangrijk geworden als kernenergie. Tegen het midden van deze eeuw zouden zonnecentrales zelfs de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen worden. Dat is de conclusie van een rapport van Greentech Media. Opgemerkt wordt dat zonnepanelen tegen eind dit jaar wereldwijd over een geïnstalleerde capaciteit van 390 gigawatt kunnen beschikken. Daarmee komt de productie heel dicht in de buurt van kernenergie, die op dit ogenblik een wereldwijde capaciteit van 391,5 gigawatt laat optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat het verbruik in China zonnekracht tegen eind dit jaar zelfs belangrijker dan kernenergie zou kunnen maken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de wereldwijde capaciteit aan zonnekracht over vijf jaar wellicht een niveau van 871 gigawatt zal bereiken. Daarmee zou zonnekracht dubbel zoveel capaciteit realiseren dan het huidige arsenaal nucleaire centrales. Er wordt wel aan toegevoegd dat geïnstalleerde capaciteit niet het hele verhaal vertelt en dat nucleaire centrales nog altijd de wereldwijde productie van elektriciteit domineren. Nucleaire energie produceert immers bijna 2,5 miljoen gigawattuur per jaar, tegenover amper 375.000 gigawattuur voor zonnekracht. Dat vertegenwoordigt respectievelijk 11 procent en 1,1 procent van de wereldwijde energieproductie.

Er wordt echter aan toegevoegd dat zonnekracht tegen het midden van deze eeuw 16 procent van de wereldwijde energiecapaciteit zou kunnen vertegenwoordigen. Daarmee zou zonnekracht tegen dat ogenblik de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen zijn geworden. Er wordt nog opgemerkt dat zonnekracht in Europa op dit ogenblik 100 gigawatt geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt. Daarmee is de sector de zesde grootste energiebron van de regio, na aardgas, windkracht, steenkool, waterkracht en kernenergie. Er wordt verder opgemerkt dat de wetenschap nog steeds op zoek is naar innovatieve technologieën om de opbrengst van zonnekracht nog te versterken.

Lees Verder

09:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht |  Facebook |

31-05-13

Desertec begraaft plannen voor export zonnekracht uit Sahara

Het Desertec Industrial Initiative (DII) is teruggekomen op zijn plannen om zonnekracht uit de Sahara naar Europa te exporteren. Dat heeft Paul van Son, chief executive van Desertec, bevestigd. Daarmee wordt een belangrijke slag toegebracht aan de Europese ambities om zijn markt voor hernieuwbare energie te voeden met goedkope externe voorraden. In november vorig jaar had het Duitse concern Siemens zich al uit het project teruggetrokken. Volgens critici is het project financieel nooit haalbaar geweest. Desertec zegt te werken aan een aantal andere strategieën.

Desertec had gehoopt met zijn project een belangrijke pijler van de wereldwijde hernieuwbare energie te kunnen worden. Het consortium wou tegen het midden van de eeuw met grote parken zonnepanelen in de Sahara een capaciteit van honderd gigawatt te kunnen uitbouwen. Bovendien werd opgemerkt dat het initiatief ook in andere regio's gedupliceerd zou kunnen worden. Daarbij werd erop gewezen dat 90 procent van de wereldbevolking binnen een afstand van 1.800 mijl van een woestijn woont.

Gehoopt werd dat Desertec ongeveer 20 procent van de Europese energiebehoeften zou kunnen dekken. Met het initiatief was een investering van 400 miljard dollar voorzien. Ook de Marokkaanse regering heeft zich echter al teruggetrokken uit het project en een eigen nationaal alternatief aangekondigd. Het project heeft nu nog achttien partners. Dat betekent een halvering tegenover de opstart van het initiatief. Bedoeling was de opgewekte energie met een onderzeese kabel vanuit Marokko naar Europa te transporteren.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desertec, sahara, zonnekracht |  Facebook |

04-05-13

Geoengineering met zonnekracht moet sceptisch worden bekeken

Geoengineering met zonnekracht om de klimaatverandering tegen te gaan, moet met de nodige scepsis worden benaderd en moet aan een wereldwijd controlesysteem worden onderworpen. Bovendien moet de technologie aan diepgaande evaluaties worden onderworpen vooraleer praktische toepassingen worden uitgewerkt. Dat is de conclusie van een aantal studies over de technologie, die onder meer door het verspreiden van reflecterende aerosols in de stratosfeer het zonlicht wil weerkaatsen om de aarde af te koelen.

"Indien de technologie wordt doorgevoerd zonder koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, dreigt het hele regenpatroon in tropische regio's verstoord te raken," merken onderzoekers van de Université Pierre & Marie Curie in Frankrijk en de University of New South Wales in Australië aan de hand van de studie van een aantal klimaatmodellen op. "Zelfs wanneer de temperatuur van de aarde niet oploopt, zal de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer op zich zorgen voor een verstoring van de regenvalpatronen."

Onderzoekers aan het Emmett Center on Climate Change and the Environment aan de University of California merken op dat aerosol-projecten een negatieve impact zouden kunnen hebben op grote regio's in de ontwikkingslanden en zeggen dat de impact van de technologie verder moet worden bestudeerd vooraleer er op wereldschaal een beslissing kan worden genomen over de implementering en geoengineering. Opgemerkt wordt onder meer dat aerosol-projecten in de Afrikaanse Sahel voor desastreuze droogtes zouden kunnen zorgen.

Onder meer wordt erop gewezen dat de uitbarstingen van vulkanen, een organisch model voor geoengineering omdat bij de erupties grote massa's stof in de atmosfeer worden geblazen, sinds het begin van de voorbije eeuw voor drie van de vier droogste zomers in de regio hebben gezorgd. "Geoengineering is in het meest ideale geval een gedeeltelijke of tweede keuze," merkt Edward Parson, directeur van het Emmett Center, op. Ook volgens David Keith, natuurkundige aan de Harvard University, is het duidelijk dat geoengineering schadelijke gevolgen kan hebben.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geoengineering, zonnekracht |  Facebook |

24-04-13

Innovatief zonnepaneel vangt energie tweeduizend zonnen op

Wetenschappers willen de volgende jaren een fotovoltaïsch systeem ontwikkelen dat de straling van de zon tweeduizend keer moet concentreren en 80 procent van de binnenkomende straling in bruikbare energie kan omzet. De Zwitserse Commission for Technology heeft daarvoor een budget van 2,4 miljoen dollar voor een periode van drie jaar uitgetrokken. Bij het onderzoeksproject zijn wetenschappers van de bedrijven IBM Research, Airlight Energie en de Zwitserse researchinstellingen ETH Zurich en Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs betrokken.

Uit onderzoek van de European Solar Thermal Electricity Association en Greenpeace International is gebleken dat theoretisch slechts 2 procent van de zonne-energie in de Sahara nodig zou zijn om de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Op dit ogenblik is de beschikbare technologie echter nog niet in staat om die energie maximaal te oogsten. Ook de kostprijs van de installaties vormt een belangrijke hinderpaal. De meeste zonnepanelen hebben op dit ogenblik slechts een rendement van 20 procent.

Het project van de Zwitserse Commission for Technologie wil dat rendement echter gevoelig opdrijven. Daarbij wil men gebruik maken van parabolische spiegels die het zonlicht bundelen en op een zonnepaneel focussen. De intensiteit van het zonlicht wordt daardoor tweeduizend keer verhoogd. Een computersysteem moet er bovendien voor zorgen dat de spiegels meedraaien met de zon, zodat de installatie gedurende de hele dag zo veel mogelijk zonlicht opvangt.

Door die intensieve bestraling moet echter een oververhitting van de zonnecellen worden tegengegaan. Daarom wordt aan het systeem een innovatief koelsysteem gekoppeld. Geraamd wordt dat een commerciële versie van het systeem de kostprijs van zonnekracht gevoelig zal kunnen herleiden, zodat de energiebron concurrentieel wordt met de productie van elektriciteit op basis van steenkool.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht |  Facebook |

18-04-13

India wil wereldwijd centrum van zonnekracht worden

India moet een wereldwijd centrum van zonnekracht worden. Dat heeft de Indiase premier Manmohan Singh op een congres van milieuministers in New Delhi gezegd. Investeringen in zonnekracht zouden een oplossing moeten kunnen bieden aan de grote energietekorten waarmee het land geregeld wordt geconfronteerd. India is volgens Manmohan Singh een ideale lokale voor de productie van infrastructuur voor de opwekking van zonnekracht en bezit ook de potentie om een belangrijke leverancier van energie aan andere landen te worden.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, zonnekracht |  Facebook |

13-04-13

Zonnekracht wordt snel rendabele bron van duurzame energie

In India en Italië is zonnekracht inmiddels even kostenefficiënt geworden dan andere energiebronnen. In een aantal andere landen zal dat niveau over enkele jaren worden bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van Deutsche Bank. De Duitse analisten stellen dat zonnekracht dan ook veel sneller van een gesubsidieerde tot een zelfbedruipende bron van duurzame energie zal evolueren dan de meeste waarnemers hadden verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat de particuliere installaties een belangrijker bijdrage zullen leveren tot die evolutie dan de grote industriële zonneparken.

"Sinds de introductie van zonnepanelen op de markt, is de kostprijs van de gegenereerde elektriciteit in de sector steeds duurder geweest dan de productie van traditionele bronnen zoals steenkoolcentrales," wordt in het rapport opgemerkt. "Dat gebrek aan rendabiliteit is lange tijd een belangrijke rem gebleven op de groei van de sector. De energieproductie van zonnepanelen kon in vele landen alleen maar toenemen door het aanbod van overheidssubsidies. Om echt aantrekkelijk te worden, dient zonnekracht op het gebied van kostenstructuur concurrentieel te worden met andere energiebronnen, zonder dat op de steun van de overheid beroep gedaan dient te worden.

Deutsche Bank zegt echter optimistisch te zijn dat in landen zoals India, de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Italië snel een concurrentiële zonnekracht zal kunnen worden aangeboden. Die positieve vooruitzichten zullen de wereldwijde vraag naar zonnekracht volgens het rapport dit jaar met ongeveer 20 procent doen stijgen. Inmiddels biedt zonnekracht wereldwijd al een capaciteit van meer dan 100 gigawatt aan. Duitsland is op dit ogenblik de belangrijkste producent, maar zal volgens Deutsche Bank snel door China worden ingehaald.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht, energie |  Facebook |