24-10-17

Chinese zonnepanelen gehinderd door zware luchtvervuiling

China investeert zwaar in zonnekracht, maar de technologie dreigt er een gedeelte van zijn capaciteit te moeten inleveren. Het land moet immers afrekenen met een zware luchtvervuiling, die in het noordelijke en oostelijke deel van zijn grondgebied tijdens de winter ongeveer 20 procent van het zonlicht blokkeert. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University. Daarmee vormt de luchtvervuiling voor de energiesector volgens de onderzoekers een even grote hindernis als een wolkendek, dat lange tijd bestempeld werd als het grootste probleem voor een efficiënte energievoorziening met zonnepanelen.

Tegen eind volgend decennium zou zonnekracht 10 procent van de totale Chinese energieconsumptie moeten dekken. “In regio’s met een zware aerosol-vervuiling kan het potentieel van zonnekracht voor de dagelijkse opwekking van elektriciteit echter met anderhalve kilowattuur per vierkante meter worden verminderd,” zegt onderzoeksleider Xiaoyuan Li, specialist milieukunde aan de Princeton University. “In een aantal gevallen kan tot 35 procent van de potentiële opbrengst verloren gaan. De verliezen zouden voldoende zijn om gedurende één uur met een stofzuiger te werken, een wasbeurt van zes kilogram te doen of gedurende vijf tot tien uur met een laptop te werken.”

“Het gebruik van fossiele brandstoffen verhoogt de concentraties aerosols in de atmosfeer,” verduidelijkt Xiaoyuan Li. “Ontwikkelingslanden met een zware luchtvervuiling proberen vaak een massale overstap naar duurzame bronnen, waarbij onder meer de installatie van zonnepanelen wordt gestimuleerd. Vaak wordt daarbij echter de mogelijke impact van aerosols genegeerd. Nochtans kan dat product een belangrijke invloed hebben.” De conclusies van de studie zouden volgens Li voor landen zoals China en India dan ook een aanzet moeten zijn om de uitstoot van aerosols verder te verminderen, zodat de opbrengsten van zonnekracht verder kunnen worden opgedreven.

Die initiatieven zouden volgens Li een positieve spiraal op gang brengen. “Door een vermindering van de volumes aerosols zullen zonnepanelen immers efficiënter kunnen werken,” zegt de onderzoeker. “Door die grotere efficiëntie zullen de zonnepanelen meer elektriciteit opleveren. Daardoor kan de inzet van vervuilende energiecentrales worden verminderd, waardoor de verdere uitstoot van aerosols kan worden beperkt. De lagere concentraties aerosols zorgen ervoor dat de zonnestralen gemakkelijker het aardoppervlak kunnen bereiken. Dat versterkt opnieuw de bevoorrading van de zonnepanelen.”

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnepanelen |  Facebook |

13-10-13

Wereld heeft bijna 100 gigawatt zonnepanelen geïnstalleerd

Wereldwijd werden het voorbije jaar voor 38,5 gigawatt zonnepanelen geproduceerd. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien, hoewel de investeringen met 9 procent zijn gedaald. Dat is de conclusie van een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Er wordt aan toegevoegd dat Europa met een productie van 16,8 gigawatt ook vorig jaar veruit marktleider bleef. Duitsland was met de installatie van 7,6 gigawatt ook vorig jaar Europees marktleider. In totaal heeft de wereld inmiddels bijna 100 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan 69 gigawatt gesitueerd is in de Europese Unie.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, zonnepanelen |  Facebook |

04-04-13

Zonnepanelen voor eerste netto-producent van energie

De uitbouw van de fotovoltaïsche industrie heeft sinds het begin van de eeuw gigantische investeringen op energiegebied gekost, vooral afkomstig uit fossiele brandstoffen, maar de zuivere elektriciteit die door de zonnepanelen inmiddels wordt geproduceerd is inmiddels groter geworden dan de energie-investeringen die moeten worden gedaan in de verdere groei van de sector. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers voegen er aan toe dat de wereldwijde fotovoltaïsche industrie zijn energieschuld ten vroegste over twee jaar en te laatste op het einde van het decennium volledig zal hebben terugbetaald.

"De snelle groei van de fotovoltaïsche industrie heeft het voorbije decennium verder bijgedragen tot de opwarming van aarde, hoewel de technologie was bedoeld om dat fenomeen af te remmen," merkt onderzoeksleider Michael Dale op. "Die opmerkelijke paradox was te wijten aan grote hoeveelheden energie die diende te worden besteed aan de productie van miljoenen zonnepanelen. Aan die tegenstelling lijkt nu echter een einde gekomen te zijn. Het voorbije jaar is de sector voor de eerste erin geslaagd om meer elektriciteit te genereren dan er geïnvesteerd werd in de productie van extra panelen. Door technologische vooruitgang mag bovendien verwacht worden dat deze trend in de toekomst nog zal versnellen."

De onderzoekers merken op dat deze trend mede te danken was aan het feit dat steeds minder energie diende te worden geïnvesteerd in de productie van zonnecellen. Ook die investeringen zouden in de toekomst volgens het rapport verder kunnen worden afgebouwd. Bovendien hebben de panelen een langere levensduur, terwijl zonlicht ook efficiënter kan worden omgezet in elektriciteit. Vijf jaar geleden consumeerde de sector nog 75 procent meer energie dan werd geproduceerd. Verwacht wordt dat de sector tegen het einde van het decennium 10 procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie voor zijn rekening zou kunnen nemen. Op dat ogenblik zou nog slechts 2 procent van de wereldwijde elektriciteit moeten worden geïnvesteerd in verdere groei.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnepanelen, energie |  Facebook |

19-03-13

Zonnepanelen vertegenwoordigen 0,1 procent Amerikaanse elektriciteitsproductie

Het voorbije jaar zijn in de Verenigde Staten installaties van zonnepanelen geplaatst voor een totale piekcapaciteit van 3.313 megawatt elektriciteit. Dat betekent een stijging met 76 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Solar Energy Industries Association en consulent GTM Research. De geplaatste installaties produceren volgens het rapport op één jaar evenveel elektriciteit als een middelgrote steenkoolcentrale, waarmee 400.000 gezinnen van energie kunnen worden voorzien.

De groei van het voorbije jaar is volgens het rapport in belangrijke mate te danken aan de gedaalde prijs van zonnepanelen. "De gemiddelde kostprijs kende het voorbije jaar daling met 27 procent," wordt opgemerkt. "Bovendien maken veel gezinnen gebruik van financiële programma's die hen toelaten bijzonder goedkoop zonnepanelen te installeren, terwijl ook minder moet worden uitgegeven voor het totale verbruik van elektriciteit." Er wordt wel opgemerkt dat de dalende prijzen de producenten van zonnepanelen over de hele wereld zwaar hebben geraakt.

De terugval van de prijzen wordt vooral geweten aan de dalende vraag in Europa, waar veel overheden zijn gestopt met het subsidiëren van de sector. Tegelijkertijd is de productiecapaciteit, vooral in Azië, gevoelig toegenomen. Californië is de belangrijkste Amerikaanse regio voor zonnepanelen. Het voorbije jaar werden in de staat voor 1.033 megawatt installaties geplaatst, gevolgd door Arizona (710 megawatt) en New Jersey (415 megawatt). Ook voor dit jaar wordt een verdere groei verwacht, al zou er wel een vertraging tot 29 procent worden opgetekend.

In de Verenigde Staten zouden op dit ogenblik 300.000 installaties zonnepanelen operationeel zijn. De sector zou nu verantwoordelijk zijn voor 0,1 procent van de totale Amerikaanse elektriciteitsproductie.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, zonnepanelen |  Facebook |

11-01-13

China stelt doelstellingen capaciteit zonnepanelen bij

China, de grootste ergieverbruiker van de wereld, wil tegen eind dit jaar de capaciteit van zijn fotovoltaïsche sector met 10 gigawatt uitbreiden. Dat heeft de Chinese National Energy Administration bekend gemaakt. De projecten vormen een noodzakelijke stimulans voor de Chinese producenten van zonnepanelen, die door de afnemende buitenlandse vraag een bijzonder moeilijk jaar achter de rug hebben, nadat ze de jaren voordien al een zware schuldenlast hadden opgebouwd om hun capaciteit uit te kunnen breiden.

Door de vertragende wereldeconomie viel de omzet van de Chinese producenten van zonnepanelen gevoelig terug, waardoor ze het moeilijk kregen om de lopende kredieten af te betalen. Een aantal producenten diende beroep te doen op lokale banken en overheden om te kunnen overleven. De Chinese regering heeft nu echter zijn energiedoelstellingen herzien, waardoor voor vele producenten een reddingsboei toegeworpen krijgen. China wil tegen het midden van het decennium 40 gigawatt zonnepanelen hebben geïnstalleerd, terwijl eerder gewag gemaakt was van 21 gigawatt.

Eind vorig jaar had China een capaciteit van 7 gigawatt zonnepanelen geïnstalleerd. Door het toevoegen van 10 gigawatt dit jaar zou China nog amper 4 gigawatt verwijderd zijn van zijn oorspronkelijke doelstellingen voor het midden van het decennium. “Het is geen toeval dat China zijn doelstellingen agressief bijstelt, waardoor de binnenlandse producenten een antwoord krijgen op hun problemen en erin kunnen slagen om te overleven,” merkt Shyam Mehta, analist bij consulent GTM Research, op.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zonnepanelen |  Facebook |

05-05-12

Duitse startup ontwikkelt flexibele zonnepanelen met grote efficiëntie

De Duitse startup Heliatek heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om transparante zonnecellen aan te brengen op alle mogelijke oppervlaktes. Door de technologie kunnen de zonnecellen op alle mogelijke oppervlakken - zoals betonblokken voor gebouwen, dakpannen of auto's - aan te brengen. De ontwikkeling van Heliatek zou toelaten dat bijna 10 procent van het licht zou worden omgezet in energie, waarmee de efficiëntie het dubbele zou bedragen van de capaciteit van de huidige flexibele zonnepanelen.

Heliatek gebruikt voor zijn ontwikkeling een technologie die vergelijkbaar is met de productie van oled-schermen, die onder meer gebruikt worden bij mobiele telefoons en televisietoestellen. Door die toepassing zouden de producten van Heliatek flexibeler en efficiënter zijn dan de huidige generatie plooibare panelen. De efficiëntie van de Heliatek-ontwikkeling blijkt nog wel onder de prestaties van conventionele panelen, die ruim 15 procent van het licht omzetten in energie.

De ontwikkelaars wijzen erop dat conventionele panelen bij bewolkte weersomstandigheden of een warme omgeving een belangrijk gedeelte van hun efficiëntie verliezen, terwijl de ontwikkeling van Heliatek zijn prestatie-niveau zou behouden. Experimenten met de nieuwe cellen in Singapore hebben volgens Heliatek aangetoond dat zijn technologie door die problemen over een hele dag meer elektriciteit genereren dan de traditionele panelen, hoewel die theoretisch een gevoelig grotere efficiëntie hebben.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnepanelen, energie, heliatek |  Facebook |

10-11-11

Ook China ondervindt druk op sector zonnepanelen

Na het verdwijnen van een aantal buitenlandse concurrenten hebben de Chinese producenten van zonnepanelen de wereldwijde marktdominantie overgenomen, maar de nieuwe marktleiders worden al geconfronteerd met lage prijzen en overcapaciteit. Volgens analisten hebben Chinese bedrijven op dit ogenblik ongeveer 70 procent van de wereldwijde markt voor zonnepanelen in handen, dankzij een agressieve prijspolitiek en het verdwijnen van drie grote Amerikaanse concurrenten op amper enkele maanden tijd.

"De positie van de Chinese producenten van zonnepanelen is dit jaar duidelijk versterkt," merkt Tang Xiaodong, analist bij consulent CEBM uit Shanghai. "Lagere kostprijzen vormen een duidelijke trend voor de sector en op dat gebied hebben Chinese bedrijven een duidelijke voorsprong." Daarbij wordt gewezen op goedkope arbeidskrachten en overheidssubsidies, die de sector hebben toegelaten om zich op minder dan één decennium helemaal te ontwikkelen, als onderdeel van een strategie om een productie-apparaat te creëren dat meer waarde kan genereren dan uit speelgoed of textiel.

De kostprijs van een Chinees zonnepaneel bedraagt ongeveer 1,2 dollar per gegenereerde watt. Vorig jaar bedroeg die kostprijs nog 1,7 dollar. Het wereldwijde gemiddelde bedroeg vorig jaar ongeveer 2 dollar. "Die dalende prijs heeft echter de inkomsten van de hele sector geraakt en ook de Chinese bedrijven beginnen daarvan de negatieve impact te ondervinden," voert het persbureau AFP aan. De Chinese sector begint zich nu echter ook steeds meer op de binnenlandse markt te richten. Tot nut toe was 95 procent van de productie bestemd voor de export.

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zonnepanelen |  Facebook |

01-09-11

Zonnepanelen dreigen voor loodvergiftiging ontwikkelingslanden

De productie van zonnepanelen heeft een negatieve impact op het leefmilieu in ontwikkelingslanden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Tennessee. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de productie van zonnepanelen massaal gebruik gemaakt wordt van loodbatterijen en de potentie heeft om in India en China meer dan 2,4 miljoen ton loodvergiftiging vrij te geven. De volgende elf jaar zal de sector van zonnepanelen volgens onderzoeker Chris Cherry, professor milieukunde aan de University of Tennessee, één derde van de huidige wereldwijde loodproductie vertegenwoordigen.

"De contaminatie van het leefmilieu bij de ontginning en smelten van het lood, de fabricage van de batterijen en de recyclage haalt in China een niveau van 33 procent," merkt Chris Cherry op. "In India bedraagt die contaminatie 22 procent. Bovendien blijkt een groot percentage van de nieuwe zonnekracht-systemen voor de energie-opslag in die landen door een gebrekkig elektriciteitsnet afhankelijk te zijn van loden batterijen." In China werden onlangs 583 producenten recycleerders van lood gesloten omwille van massale loodvergiftiging.

"Er moet bij de ontwikkeling van zonnekracht in die landen zwaar worden geïnvesteerd in milieucontroles," waarschuwt Chris Cherry. "Wanneer er geen maatregelen worden genomen, dreigt een belangrijke milieuvervuiling en een loodvergiftiging bij werknemers en kinderen." De batterij-industrie is wereldwijd de grootste consument van lood. De sector zou verantwoordelijk zijn voor de consumptie van ongeveer 80 procent van de wereldwijde loodproductie.

Loodvergiftiging kan een belangrijke impact hebben op de gezondheid en is schadelijk voor het centraal zenuwstelsel, de nieren, het cardiovasculair systeem en de voortplanting. Bij kinderen kan loodvergiftiging aanleiding geven tot leermoeilijkheden, hyperactiviteit en gewelddadig gedrag.

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnepanelen, loodvergiftiging |  Facebook |

11-08-11

Dak gebouwen moet waterstof-fabriek worden

Het dak van gebouwen wordt vooral gezien als een mogelijkheid om energievoorziening door zonnepanelen te creëren, maar volgens wetenschappers aan de Duke University in de Verenigde Staten zou er met waterstof nog nuttiger gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden. Volgens Nico Hotz, ingenieur aan de Amerikaanse universiteit, is het mogelijk om een hybride systeem op te zetten met een combinatie van water en methanol, waarbij uiteindelijk waterstof zou kunnen worden gevormd op een efficiëntere manier dan met de huidige technologie mogelijk is.

"De geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen in brandstofcellen tot er nood is aan energie," merkt Nico Hotz, professor mechanica aan de Pratt School of Engineering, op. Het hybride ontwerp levert volgens hem tijdens de zomer een efficiëntie van 28,5 procent op, terwijl tijdens de winter een niveau van 18,5 procent zou kunnen worden bereikt. De conventionele systemen komen tijdens de zomer niet verder dan een efficiëntie van 5 procent tot 15 procent en tijdens de winter tussen 2,5 procent en 5 procent.

Op dit ogenblik wordt aan de Duke University in een proefopstelling getest of het theoretisch model ook in praktijk dezelfde efficiëntie-voordelen oplevert. Het model laat volgens Hotz toe om tot 95 procent van het zonnelicht opvangen, waarbij slechts een beperkte hoeveelheid warmte aan de omgeving wordt verloren. "Dat is cruciaal, want het laat toe om temperaturen tot meer dan 200 graden te bereiken," voert hij aan. "Een standaardinstallatie kan water slechts opwarmen tot een temperatuur tussen 60 graden en 70 graden."

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waterstof, zonnepanelen |  Facebook |

13-05-10

Zonnepanelen laten Ghanees dorp voetbal kijken

De World Future Council (WFC) hoopt het publieke en politieke bewustzijn over zonne-energie te verhogen door openbare uitzendingen van verschillende wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal in een afgelegen dorp in Ghana mogelijk te maken door het installeren van zonnepanelen. De World Future Council installeert zonnepanelen in het dorp Oboadaka, dat niet is aangesloten op het nationale elektriciteitsnet van Ghana, om de inwoners toe te laten om de wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika in openlucht op een televisiescherm te kunnen volgen. De organisatie verwacht dat ongeveer zevenduizend mensen uit Oboadaka en de omliggende dorpen op die manier de wedstrijden live zullen kunnen volgen. Het sportevenement is volgens de World Future Council een ideale gelegenheid om de voordelen van hernieuwbare energie te promoten.

Het is de eerste keer dat het wereldkampioenschap voetbal in Afrika wordt georganiseerd en dat is volgens de World Future Council een unieke gelegenheid om aan het publiek de voordelen en mogelijkheden van hernieuwbare energieën te tonen. "Bovendien zullen de politieke beleidsvoerders ervaren hoezeer de lokale bevolking het apprecieert om niet langer van wereldwijde gebeurtenissen afgesloten te zijn," aldus Hafsat Abiola-Costello, voorzitter van de World Future Council. Hij voegde er aan toe dat het initiatief de bedoeling heeft om aan het publiek te tonen dat zonne-energie betrouwbaar is en gemakkelijk geïnstalleerd kan worden, zonder dat men aangesloten hoeft te zijn op een nationaal elektriciteitsnet. Hij voegt er aan toe Afrikaanse politici te willen motiveren om de implementering van hernieuwbare energie te stimuleren.

De World Future Council wijst erop dat 80 procent van de Afrikaanse bevolking voor hun brandstofvoorziening afhankelijk is van hout of steenkool. Dat betekent volgens de organisatie een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling en draagt bovendien bij tot de opwarming van de aarde. "Maar de huidige situatie biedt ook enorme mogelijkheden," aldus de World Future Council. "Indien Afrika erin slaagt om zijn ontwikkelingsdoelstellingen te halen op gebruik van hernieuwbare energiebronnen - zoals zonnekracht, wind en biomassa - kan immers een grote stijging van de uitstoot van broeikasgassen worden vermeden." Na het einde van de wereldkampioenschappen half juli, zullen de zonnepanelen in het Ghanese dorp geïnstalleerd blijven voor de uitbouw van een ziekenhuis en een permanente bron van elektriciteitsvoorziening.

24-03-10

Olieproducent Chevron bouwt testsite voor zonnepanelen

Het Amerikaanse concern Chevron, de tweede grootste olieproducent van de Verenigde Staten, heeft op een site in Californië 7.700 zonnepanelen geïnstalleerd om verschillende technologieën uit te testen die zonlicht in elektriciteit zouden moeten omzetten. Het Brightfield-project in Bakersfield gebruikt daarbij zes opstellingen met dunnefilm-zonnepanelen en één experiment met monokristallijnen siliconen zonnecellen. Het Chevron-project, dat gesitueerd is op een oude raffinaderij van van het olieconcern, zal naar verwachting 740 kilowatt elektriciteit genereren. Die productie zal op het lokale elektriciteitsnet worden geplaatst en gebruikt worden voor de petroleumoperaties van Chevron op het Kern River Field. Bedrijven in Californië moeten tegen het einde van dit jaar 20 procent van hun elektriciteitsverbruik halen uit hernieuwbare bronnen.

"Er is op dit ogenblik een echte race aan de gang om de meest efficiënte en goedkoopste technologie te ontwikkelen om zonne-energie te genereren," aldus het magazine Forbes. "Traditionele siliconen-materialen zijn op dit ogenblik nog altijd de standaardnorm, maar het onderzoeksbureau iSuppli zegt te verwachten dat de markt voor dunnefilm-zonnepanelen over een periode van drie jaar zal verdubbelen. Producenten van dunnefilm-materialen, die voor een goedkopere infrastructuur zorgt, hebben op dit ogenblik 20 procent van de markt in handen. Producenten van siliconen-panelen voeren echter aan dat hun technologie een grotere efficiëntie heeft." Chevron benadrukt dat de testresultaten van het Brightfield-project gebruikt zullen worden om hernieuwbare energie ook in te zetten op zijn andere sites.

Chevron gaat op het Brightfield-project installaties uittesten van Abound Solar, Innovalight, MiaSolé, Schüco, Solar Frontier, Sharp en Solibro. In totaal zouden er honderdtachtig kanditaturen zijn ingediend. Het testproject moet de totale kosten van de installatie duidelijk maken. Desmond King, president van Chevron Technologie Ventures, stelt dat het concern daarbij wil uittesten hoe de technologie het best in zijn operaties kan geïntegreerd worden. King wijst er daarbij op dat een concern zoals Chevron bijzonder veel energie consumeert en ook bijzonder veel oppervlaktes heeft waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Onder meer zal worden uitgezocht hoeveel het onderhoud van de zonnepanelen kost, hoeveel energie er gegenereerd wordt en in welke mate de productie afhankelijk is van de zonneschijn, regen, wind en vochtigheid.

12:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, zonnepanelen, chevron |  Facebook |

29-08-08

Nippon bouwt zonnepanelen voor vrachtschip

De rederij Nippon Yusen en het petroleumbedrijf Nippon Oil hebben de bouw aangekondigd van het eerste schip ter wereld dat met motoren zal werken die gedeeltelijk aangedreven zullen worden met energie uit zonnecellen. De twee Japanse bedrijven stellen dat er zonnepanelen met een capaciteit van 40 kilowatt zullen geplaatst worden op een vrachtschip van 60.000 ton dat door autoconstructeur Toyota zal gebruikt worden. De Japanse autobouwer kondigde onlangs zelf aan dat er symbolisch zonnepanelen zullen worden geplaatst op zijn Prius-modellen.

De zonnepanelen zouden op het nieuwe Toyota-schip een besparing van 6,5 procent moeten opleveren op het verbruik van brandstof die door dieselmotoren worden gebruikt om aan boord elektriciteit te genereren. Het zonnepanelen-systeem zou de uitstoot van koolstofdioxide door het schip met één tot twee procent - ongeveer twintig ton per jaar - moeten verlagen. Nippon Yusen heeft aangekondigd ongeveer 1,4 miljoen dollar te zullen investeren in het zonnepaneel-systeem dat door Nippon Oil moet ontwikkeld worden.

"Zonnepanelen zijn op grote schepen al eerder gebruikt," aldus het magazine New Scientist. "Maar dat gebeurde alleen om de verblijfsruimte van de bemanning van elektriciteit te voorzien. Zonnepanelen voor een gemiddelde woning genereren meestal 3,5 kilowatt aan elektriciteit. De ontwerpers geven toe dat er nog een aantal problemen rond zout en trillingen moeten overwonnen worden vooraleer er van een commerciële toepassing sprake kan zijn. Het schip zou in december moeten opgeleverd worden. Een commercialisering is volgens Nippon Oil voorzien voor binnen drie tot vijf jaar.

15:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, energie, zonnepanelen, nippon |  Facebook |