30-03-13

Groeiende bezorgdheid in Zuid-Amerika over Chinese aanwezigheid

In Zuid-Amerika groeit de bezorgdheid over de Chinese aanwezigheid op het continent. Dat zegt onder meer Neil Davila, hoofd van ProMexico, de Mexicaanse dienst voor buitenlandse handel en investeringen. Onder meer wordt in steeds meer rapporten geklaagd over toenemende milieuproblemen door de grote investeringen van China in Zuid-Amerika, zoals de ontbossing van het Amazone-gebied, het afgraven van bergen en het vernieling van savanne voor sojavelden en de exploitatie van olievelden, te wijten aan de toenemende Chinese vraag naar grondstoffen.

Nog meer dan Afrika is Zuid-Amerika een belangrijk doelwit geworden van de Chinese zoektocht naar grondstoffen. Uit een onderzoek van Enrique Dussel Peters, onderzoeker aan National Autonomous University of Mexico, is gebleken dat Zuid-Amerika de belangrijkste bestemming is geworden van Chinese buitenlandse directe investeringen. In de meeste gevallen gaat het om bedrijven die op zoek gaan naar kostbare grondstoffen, zoals Chinalco en China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sinds de financiële crisis vijf jaar geleden is China belangrijkste kredietverstrekker van Zuid-Amerika geworden. Drie jaar geleden verstrekte China voor een bedrag van 37 miljard dollar kredieten aan de regio. Dat bedrag ligt hoger dan de financiering die door de World Bank, de Inter-American Bank en de US Import-Export Bank gezamenlijk ter beschikking werd gesteld. Het grootste gedeelte van de Chinese kredieten ging naar mijnactiviteiten en transportinfrastructuur in vooral Venezuela, Brazilië, Argentinië en Ecuador.

Bij het begin van de eeuw had de handel tussen China en Latijns-Amerika slechts een waarde van 10 miljard dollar. Twee jaar geleden was dat opgelopen tot 241 miljard dollar. Daardoor is Latijns-Amerika erin geslaagd om grotendeels te ontsnappen aan de wereldwijde economische van de voorbije jaren. Een land zoals Ecuador heeft daardoor inmiddels wel een schuld van 17 miljard dollar aan China. Bovendien klagen Zuid-Amerikaanse fabrikanten over een toevloed van goedkope producten van Chinese concurrenten op de lokale markt.

Volgens Neil Davila vormt de Chinese inmenging een bedreiging voor de controle die Mexico en andere landen hebben over de eigen ontwikkeling.

Lees Verder

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zuid-amerika |  Facebook |

24-01-13

Zuid-Amerikanen willen ethisch aankoopbeleid van de overheid

Zuid-Amerikanen eisen dat hun leiders ethiek boven prijs plaatsen. Dat is de conclusie van een enquête van de Royal Holloway University. De Britse onderzoekers stelden vast dat Braziliaanse en Chileense respondenten zouden willen dat hun regeringen bij bestedingen in eerste instantie rekening zouden houden met maatschappelijke en ecologische criteria en niet enkel op basis van prijs beslissingen zouden nemen. Het is volgens de onderzoekers echter niet evident om die voorkeuren ook in de praktijk om te zetten.

De onderzoekers stelden vast dat de Braziliaanse bevolking bij het aankoopbeleid van de overheid in eerste instantie wijst op dierenwelzijn (89 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (88 procent), milieuvriendelijkheid (87 procent), arbeidsomstandigheden (86 procent) en relaties met de lokale gemeenschap (86 procent). In Chili komt milieubewustzijn op de eerste plaats (83 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (82 procent), relaties met de lokale gemeenschap (79 procent), arbeidsomstandigheden (78 procent) en dierenwelzijn (77 procent).

Minder belang hechten de ondervraagden aan een lokale of organische herkomst en de omvang van de leverancier, maar ook die elementen halen allemaal een score van meer dan 50 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat zowel de Chileense als Braziliaanse bevolking een groot wantrouwen koestert tegenover overheidsinstellingen en grote internationale ondernemingen. Er wordt wel opgemerkt dat het niet eenvoudig is om aan de vooropgestelde voorkeuren ook een betaalbare prijs te kunnen realiseren.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, ethiek, handel, overheid |  Facebook |

19-04-12

Zuid-Amerikaanse damprojecten dreigen grote ecologische gevolgen te hebben

Het gebied tussen de Amazone en de Andes wordt een nieuw concentratieregio van hydroelektrische centrales, maar daarbij moet rekening worden gehouden met belangrijke ecologische consequenties. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Center for Intenrational Environmental Law. In de zes rivierbekkens tussen de Andes en de Amazone worden in totaal honderdvijftig damprojecten voorzien, gespreid over het grondgebied van Bolivië, Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru.

De projecten vertegenwoordigen een stijging met 300 procent tegenover het aantal bestaande hydroelektrische centrales in de regio. De helft van de nieuwe projecten bestaat uit installaties met een capaciteit van meer dan 100 megawatt. Er wordt aan toegevoegd dat 40 procent van de projecten al in een vergevorderd planningstadium verkeren. In het rapport wordt echter gewaarschuwd dat 60 procent van de dammen de eerste grote breuk vormen in de waterverbinding tussen de Andes en de Amazone, waardoor de natuurlijke loop van vele rivieren wordt bedreigd.

"De resultaten zijn bijzonder zorgwekkend, rekening houdend met de cruciale link tussen het Andes-gebergte en het stromengebied van de Amazone," wordt er gewaarschuwd. "Er blijkt echter bij de voorbereiding van de projecten geen strategische plannen te zijn geweest over mogelijke consequenties voor de verstoring van een ecologische connectie die gedurende miljoenen jaren heeft bestaan." Het stroomgebied van de Amazone is één van de meest productieve ecosystemen van de wereld. Bovendien planten vele vissoorten uit de Amazone zich alleen in de Andes voort.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, hydroelektriciteit |  Facebook |

01-12-11

Zuid-Amerika moet eigen glasvezelnet voor internet realiseren

Er moet overwogen worden om een netwerk met optische glasvezelverbindingen te creëren om alle Zuid-Amerikaanse landen met breedband te koppelen. Dat kan de kostprijs van de toegang tot internet en mobiele telefoon gevoelig terugschroeven. Dat heeft Paulo Bernardo, de Braziliaanse minister van telecommunicatie, gezegd tijdens een ontmoeting met zijn collega's uit de andere Zuid-Amerikaanse landen. Op dit ogenblik verloopt de communicatie tussen verscheidene Zuid-Amerikaanse landen met een omweg langs de Verenigde Staten.

"We moeten een Zuid-Amerikaanse kring uitbouwen die de glasvezelnetwerken van alle landen uit de regio verbindt," merkte Paulo Bernardo op. "Die opdracht is niet bijzonder moeilijk. Er is een investering van ongeveer 60 miljoen dollar nodig. Een dergelijke project zou in twee jaar tijd gerealiseerd kunnen zijn." Maria Emma Mejia, secretaris-generaal van de Union of South American Nations (UNASUR), merkte wel op dat de privésector in het project betrokken zou moeten worden.

De kosten voor de verbindingen vertegenwoordigen volgens Bernardo tussen 35 procent en 40 procent van de totale prijs die door Zuid-Amerikanen voor een service moet worden betaald. "Een internet-provider betaalt in Zuid-Amerika in het het meest gunstige geval drie keer meer voor de verbinding dan in de Verenigde Staten," benadrukte de Braziliaanse minister. "Die situatie moet dringend veranderen. Een daling van 4 dollar aan verbindingskosten zou in Brazilië internet toegankelijk kunnen maken voor extra drie miljoen gezinnen."

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, glasvezel, breedband |  Facebook |

10-06-08

Latijns-Amerika kent snelle online groei

De internetpopulatie van Latijns-Amerika is tijdens de maand april van dit jaar opgelopen tot 62 miljoen. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau ComScore. Bijna één op drie Latijns-Amerikaanse internauten woont nu in Brazilië. De onderzoekers stellen dat de Latijns-Amerikaanse internetgebruiker gemiddeld ook langer online is (28,6 uur per maand dan het wereldwijde gemiddelde (25,7 uur per maand). Toch blijft de penetratie van het internet in de regio relatief beperkt, met veel landen die onder het wereldwijd gemiddelde blijven.

De Argentijnen zijn de grootste internetfanaten van Zuid-Amerika. Ze spenderen gemiddeld 32,4 uur per maand online, gevolgd door Brazilië (30,2 uur) en Venezuela (31,5 uur). Brazilië kent echter de grootste internetbevolking (19,32 miljoen gebruikers), gevolgd door Mexico (11,77 miljoen gebruikers) en Argentinië (8,44 miljoen gebruikers). De Latijns-Amerikaanse internetbevolking groeit volgens de onderzoekers gevoelig sneller aan dan meer mature internetmarkten, zoals Noord-Amerika of Europa.

De Google-sites genieten in Zuid-Amerika de meeste belangstelling en trokken in april van dit jaar meer dan 55 miljoen bezoekers. Dat is ongeveer 90 procent van de totale Latijns-Amerikaanse internetbevolking. Dat is te danken aan de groei van enkele populaire onderdelen van Google, zoals YouTube (81 procent tot 30,6 miljoen gebruikers), Blogger.com (65 procent tot 27,8 miljoen gebruikers) en Orkut (31 procent tot 15,2 miljoen gebruikers). Na Google volgens Microsoft (54,9 miljoen bezoekers) en Yahoo (38,6 miljoen bezoekers).

14:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, internet |  Facebook |

03-05-07

Latijns-Amerika wordt belangrijke investeerder

Latijns-Amerika is niet langer een investeringsregio, maar heeft zich opgewerkt tot een belangrijke wereldwijde investeerder. Dat stelt Robert Pastor, ondervoorzitter internationale zaken aan de American University in Washington en gewezen adviseur van president Jimmy Carter voor Latijns-Amerika. Hij wijst erop dat Zuid-Amerikaanse multinationals steeds meer investeren in Amerikaanse en Europese bedrijven.

Een voorbeeld daarvan is volgens The New York Times het Braziliaanse staalbedrijf Gerdau Ameristeel, dat in 1999 naar de Verenigde Staten kwam en daar nu al zeventien fabrieken in eigendom heeft. Dat betekent dat Gerdau zich nu opgewerkt heeft tot de vierde grootste staalproducent van de Verenigde Staten. Dat geldt eveneens voor het Mexicaanse Cemex, dat de grootste cementproducent van de Verenigde Staten is geworden.

Deze trend neemt volgens Jerry Haar, docent economie aan de Florida International University, van jaar tot jaar toe. “Deze bedrijven zoeken uitbreiding op nieuwe markten, want op hun thuismarkten hebben ze een verzaderingspunt bereikt, zoals dat bij Wal-Mart het geval is in de Verenigde Staten.” In totaal stellen buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten vijf miljoen mensen tewerk. Daarvan nemen Zuid-Amerikaanse bedrijven 100.000 jobs voor hun rekening.

De directe investering van Latijns-Amerikaanse bedrijven in de Verenigde Staten bedroeg in 2005 ongeveer 30 miljard dollar, tegenover 8 miljard dollar tien jaar eerder en 13,5 miljard vijf jaar eerder. Dit cijfer kent volgens analisten een steeds snellere stijging, al blijven de investeringen nog vrij beperkt tegenover Britse of Japanse projecten in de Verenigde Staten. De groei is echter sneller dan uit elke andere regio van de wereld.

De eerste Zuid-Amerikaanse investeringen in de Verenigde Staten waren volgens The New York Times in eerste instantie gericht op de Latijns-Amerikaanse immigranten, maar dat stadium is volgens de krant inmiddels al lang voorbij. “Zuid-Amerikaanse bedrijven zijn nu in de Verenigde Staten actief op het vlak van communicatie, software, textiel en zelfs wapens,” aldus The New York Times.

De trend werd volgens analisten ingezet door de economische liberalisatie, die in de jaren negentig in heel Latijns-Amerika plaatsvond. “Staatsbedrijven werden verkocht aan nationale of buitenlandse investeerders,” stipt Robert Pastor aan. “Ze werden verplicht om de concurrentie met andere spelers aan te gaan en de overlevers werden steeds ambitieuzer. Sommige bedrijven vinden de Amerikaanse markt ook veiliger dan hun thuismarkt.”

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, handel |  Facebook |

18-07-06

Wereldbank ondersteunt strijd tegen luchtvervuiling

De Wereldbank heeft een Clean Air Insitute opgericht. Dat moet de strijd aangaan met de smog in Latijns-Amerika, waar het wegstransport de grootste oorzaak is van een vervuiling die elk jaar duizenden mensen het leven kost. Het Clean Air Institute moet de luchtkwaliteit verbeteren en de klimaatverandering bestrijden door een partnership aan te gaan met steden, bedrijven en organisaties.

De Wereldbank stelt dat het wegtransport de voornaamste oorzaak is van de luchtvervuiling in Latijns-Amerikaanse steden. In de Chileense hoofdstad Chili zouden elk jaar 4.000 mensen voortijdig overlijden ten gevolge van de luchtvervuiling. Latijns-Amerika telt 133 steden met een bevolking van meer dan een half miljoen mensen. Daarmee is de regio het meest verstedelijkte gebied van de ontwikkelingslanden. Driekwart van de Latijns-Amerikaanse bevolking woont in stedelijke gebieden en dat aantal zou volgens de wereldbank tegen 2030 opgelopen zijn tot 89 procent.

Het Clean Air Institute moet de steden helpen op zoek te gaan naar milieuvriendelijke projecten en hen in contact brengen met mogelijke donoren, overheidsinstanties en oplossingen die aangebracht worden door de private sector. Voorzitter van het Clean Air Institute is Mario Molina. De Werldbank zal het nieuwe instituut ondersteunen met investeringen en leningen voor het uitbouwen van een stedelijk transportnet, energienetwerken en milieuprojecten.