21-05-13

Zuidoost-Azië schakelt massaal over op smartphones

Het voorbije jaar zijn in Zuidoost-Azië 108 miljoen mobiele telefoons verkocht. Dat betekent een groei met 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent GfK Research. In omzet werd een groei met 14 procent tot 11 miljard dollar opgetekend. Er wordt echter opgemerkt dat vooral de verkoop van smartphones, die een groei met 61 procent lieten optekenen, in de regio een snelle uitbreiding kent. De onderzoekers merken op dat de Zuidoost-Aziatische consumenten massaal van hun traditionele mobiele telefoon op smartphones overschakelen. De groei wordt vooral gedragen door smartphones met prijzen tussen 100 dollar en 200 dollar.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, zuidoost-azië |  Facebook |

10-09-12

Zuidoost-Azië geniet steeds meer interesse van bedrijfsleven

De volgende twee jaar overweegt 21 procent van de Amerikaanse ondernemingen in China zijn investeringen verder te diversifiëren naar lidstaten van de Association of Southeast Asian Nations (Asean). Dat is de conclusie van een enquête van de US Chamber of Commerce en de American Chamber of Commerce in Singapore bij meer dan driehonderd executives van Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn. Eén jaar geleden gaf slechts 15 procent aan plannen te hebben om zijn investeringen te diversifiëren. Het rapport toont volgens de US Chamber of Commerce dan ook aan dat Zuidoost-Azië een belangrijke regio is geworden voor de wereldeconomie. Aangegeven wordt dat Vietnam de grootste aantrekkingskracht uitoefent. Volgens het rapport overweegt 57 procent van de ondervraagden investeringen in Vietnam, gevolgd door Thailand (11 procent). De groeiende interesse in Zuidoost-Azië gaat volgens de onderzoekers echter niet gepaard met een tanende belangstelling in China.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuidoost-azië, investeringen |  Facebook |

22-07-12

Duurzaamheid rijstlandschappen in Zuidoost-Azië moet worden beschermd

Er moeten inspanningen worden gedaan om de toekomst van de rijst-ecosystemen in Zuidoost-Azië te garanderen. Dat is gezegd tijdens een samenkomst van het internationaal Legato-project, dat zich buigt over de diverse bedreigingen waarmee de rijst-ecosystemen worden geconfronteerd, in Banaue op de Filipijnen. De onderzoekers merken op dat de duurzame rijstproductie door een brede waaier van risicofactoren uit uiteenlopende bronnen wordt bedreigd. Er wordt opgemerkt dat onder meer de klimaatverandering een bedreiging vormt voor de rijstcultuur, maar er moet volgens Legato ook met andere problemen rekening worden gehouden. Opgemerkt wordt onder meer dat de toekomst van de unieke rijstterrassen in Banaue en in het Vietnamese Sapa in het gedrang komt omdat de lokale boeren onvoldoende worden beloond voor het onderhoud van de sites. Ook zou het verkeerd gebruik van pesticiden een gunstige omgeving creëren voor allerlei ziektes.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijst, zuidoost-azië, landbouwd |  Facebook |

25-03-12

Reclamesector Zuidoost-Azië groeit met 13 procent

De traditionele reclamesector in Zuidoost-Azië heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 19 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Tijdens het vierde kwartaal werd nog een groei met 8 procent opgetekend tot 4,9 miljard dollar. Televisie vertegenwoordigde het voorbije jaar twee derde van de Zuidoost-Aziatische reclamebestedingen.

Indonesië was tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar de belangrijkste Zuidoost-Aziatische reclamemarkt. De bestedingen stegen er met 27 procent tot 2,2 miljard dollar. In de Filipijnen werd een groei met 2 procent tot 1,1 miljard dollar opgetekend, terwijl Singapore een stijging met 3 procent tot 403 miljoen dollar registreerde. Ook in Maleisië werd een groei met 3 procent tot 63 miljoen dollar gemeld. In Thailand vielen de bestedingen daarentegen, te wijten aan de overstromingen die het land troffen, met 18 procent terug tot 622 miljoen dollar.

"Een aantal Zuidoost-Aziatische landen hebben een moeilijk laatste kwartaal van het jaar doorgemaakt," merkt Erica Boyd, regionaal managing director bij Nielsen, op. "Het vertrouwen van bedrijven en consumenten werd er door natuurrampen en economische problemen aangetast. Toch hebben de reclame-bestedingen zich kunnen handhaven, waarbij bedrijven probeerden om hun marktaandeel op te drijven." Over het hele jaar liet televisie-reclame in de regio een stijging met 15 procent optekenen, tegenover 12 procent groei bij de kranten en 3 procent bij de magazines.

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, zuidoost-azië |  Facebook |

21-03-12

Zuidoost-Azië creëert aantal internationale uitdagers

In Zuidoost-Azië maken een aantal bedrijven zich op om op de internationale markt buitenlandse concurrenten uit te dagen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Boston Consulting Group bij vijfhonderd bedrijven uit de regio met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen dollar. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal bedrijven - met een omzet tussen 500 miljoen dollar en 63 miljard dollar - zich profileren als het gelaat van het Zuidoost-Aziatische dynamische. Onder meer wordt daarbij gewezen naar bedrijven zoals Axiata, AirAsia en Petra Foods.

De belangrijkste pijlers voor de groei van de Zuidoost-Aziatische bedrijven zijn volgens Boston Consulting de stijgende bestedingen van de consumenten, een verbeterde regelgeving en de vraag naar grondstoffen en lage productiekosten. Er wordt opgemerkt dat ondernemingen zoals de Maleisische telecomoperator Axiata, de Singaporese cacaoproducent Petra Foods en de Thaise plastic-producent Indorama Ventures minstens 86 procent van hun omzet in het buitenland realiseren, maar desondanks vaak alleen door insiders zijn gekend.

"Dat zou echter snel kunnen veranderen," voert Boston Consulting aan. "Over enkele jaren zou een groot gedeelte van deze bedrijven mogelijk ook op wereldschaal een leidinggevende rol verworven kunnen hebben." Onder meer wordt gewezen op de referentiefunctie die de Maleisische luchtvaartmaatschappij AirAsia vaak toegewezen krijgt binnen de sector van de budgetluchtvaart. Er wordt ook opgemerkt dat deze groep uitdagers het voorbije decennium een jaarlijkse omzetgroei heeft gekend van 18 procent. Dat is het dubbele van hun wereldwijde sectorgenoten.

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuidoost-azië |  Facebook |

05-09-11

Indonesië heeft grote aantrekkingskracht op bedrijfsleven

Indonesië is bij Amerikaanse bedrijven het meest populair om zijn activiteiten in Zuidoost-Azië uit te breiden. Dat is de conclusie van een enquête van de American Chamber of Commerce (Amcham) bij Amerikaanse bedrijven die in de regio aanwezig zijn. Vastgesteld wordt dat 72 procent van de betrokken ondernemingen een uitbreiding in Indonesië voor ogen heeft. In totaal wil 58 procent van de bevraagde bedrijven zijn activiteiten in Zuidoost-Azië uitbreiden.

"De bedrijven verwachten volgens Amcham dat Zuidoost-Azië - Cambodja, Indonesië, Maleisië, Singapore, de Filipijnen, Thailand, Vietnam, Brunei, Myanmar en Laos - de volgende twee jaar nog verder aan belangrijkheid zal winnen," stipt het persbureau Reuters aan. "Volgens 73 procent van de ondervraagden zal de regio de volgende twee jaar voor zijn bedrijf aan belang winnen. Vorig jaar maakte 70 procent gewag van een toenemend belang. Bovendien blijkt dat geen enkele onderneming zijn activiteiten in de regio wil inkrimpen."

De grote aantrekkingskracht van Indonesië moet volgens Amcham worden geweten aan de voordelige ondernemings-omgeving die het land aanbiedt. De ondervraagde bedrijfsleiders maken er gewag van lage arbeidskosten, terwijl ook voor woningen en kantoren een lage huurprijs wordt gevraagd. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten tegelijkertijd vragen hebben over het corruptieniveau, het regelgevende kader en de infrastructuur van het land.

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuidoost-azië, amcham, indonesië |  Facebook |

06-03-11

Online bankieren kent snelle groei in Zuidoost-Azië

Online banking kent in Zuidoost-Azië een belangrijke groei. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau ComScore in Maleisië, Hongkong, Vietnam, Singapore, Indonesië en de Filipijnen. Daarbij wordt opgemerkt dat online bankactiviteiten in die landen het voorbije jaar een dubbelcijferige groei hebben gekend, waarbij de groei op de meeste markten dubbel zo hoog lag als de uitbreiding van het internet. De markt heeft er nog wel een achterstand tegenover Noord-Amerika en Europa, maar is aan een snelle inhaalbeweging bezig.

"De bevolking van Zuidoost-Azië begint steeds meer gebruik te maken van het internet om dagelijkse activiteiten, zoals bankverrichtingen, uit te voeren," merkt Joe Nguyen, vice-president Zuidoost-Azië bij ComScore. "Hoewel het online banken in de regio nog niet ingeburgerd is zoals in Noord-Amerika of Europa, dan kent de sector er een sterke groei omdat steeds meer consumenten inspelen op het gebruiksgemak van het online kanaal voor het uitvoeren van financiële transacties."

In Maleisië, de grootste online bankmarkt van de regio, werden tijdens de maand januari 2,7 miljoen gebruikers opgetekend. Dat is een stijging met 16 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. In Hongkong werd een stijging met 18 procent tot 1,5 miljoen gebruikers opgetekend. Daar maakt inmiddels 35,5 procent van de online populatie gebruik van online bankieren. Daarmee is Hongkong de markt met de grootste penetratie van het online bankieren. De grootste groei werd echter opgetekend in Indonesië, waar een toename met 72 procent tot 749.000 gebruikers werd gemeld.

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, online banking, zuidoost-azië |  Facebook |