22-08-17

China over vijf jaar grootste zuivelmarkt ter wereld

Over vijf jaar zal China de grootste zuivelmarkt van de wereld geworden zijn en de Verenigde Staten van de eerste plaats verdringen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de volgende jaren de veranderende voorkeuren van de consument voor een aantal belangrijke verschuivingen op de internationale zuivelmarkt zullen zorgen. Onder meer wordt erop gewezen dat in de Verenigde Staten een grotere terughoudendheid groeit tegenover een aantal melkdranken, die door hun hogere suikergehaltes minder gezond worden geacht. In China kan anderzijds een toename van de interesse in yoghurt worden opgetekend.

Het voorbije jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 21,8 procent van de internationale zuivelmarkt. Daarmee waren de Amerikaanse consumenten de grootste consumenten van melkproducten ter wereld, gevolgd door China (18 procent), Brazilië (8,4 procent), Japan (7,2 procent), Rusland (6,8 procent), Duitsland en Frankrijk (6,7 procent). India, Groot-Brittannië en Mexico vervolledigen de top tien. Over vijf jaar zal China echter een aandeel van 20,4 procent hebben verworven en de grootste zuivelmarkt van de wereld zijn geworden. De Verenigde Staten zullen met een aandeel van 20,1 procent zijn teruggezakt.

De top tien zal over vijf jaar verder bestaan uit Brazilië (8,1 procent), India (7,7 procent), Japan (7,2 procent), Rusland (6,5 procent), Duitsland (6,4 procent), Frankrijk (6 procent), Groot-Brittannië en Mexico. Opmerkelijk daarbij is ook de groei van India, waar de impact zou gevoeld worden van een toegenomen bewustzijn van gezondheid en hygiëne, terwijl de stadsbevolking bovendien steeds meer naar verpakte melkproducten zal overstappen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de toenemende verkoop van yoghurt in China grotendeels zal worden gedreven door gezondheidsbekommernissen, waarbij onder meer een grotere aandacht zou worden opgetekend voor probiotische varianten.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuivel |  Facebook |

21-12-11

Vleesconsumptie tegen midden eeuw met 73 procent gestegen

De wereldwijde vleesconsumptie zal tegen het midden van het decennium met bijna 73 procent stijgen. Bij zuivelproducten zal een toename met 58 procent worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). De belangrijkste oorzaak van de toenemende consumptie van dierlijke proteïnen moet volgens de organisatie worden gezocht in de toenemende populaties en het stijgende inkomen in de ontwikkelingslanden.

In het rapport wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de toekomstige vraag afkomstig zal zijn van bloeiende steden over de hele wereld. Daar kent de bevolking de grootste groei. De organisatie voegt er aan toe dat die vraag vooral zal worden bevoorraad door grootschalige en intensieve veeteelt. "Op dit ogenblik bestaan en technisch en economisch geen leefbare alternatieven voor de intensieve veeteelt als hoofdleverancier voor de groeiende steden," merkt de voedselorganisatie van de Verenigde Naties op.

In het rapport wordt echter gewaarschuwd dat de intensieve landbouw tot een vervuiling van het grondwater kan leiden en de uitstoot kan broeikasgassen kan opdrijven. "Bovendien vormt intensieve veeteelt een mogelijke incubator voor allerlei ziektes," wordt in het rapport aangevoerd. "Er moeten dan ook dringend inspanningen worden gedaan om de intensieve landbouwproductie minder bedreigend te maken voor het leefmilieu."

In het rapport wordt opgemerkt dat de wereldwijde productie van pluimvee sinds de tweede helft van de jaren zestig met ongeveer 700 procent is gestegen, gevolgd door eieren (350 procent), varkensvlees (290 procent), schapen en geiten (200 procent), rund en buffel (180 procent) en melk (180 procent).

 

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pluimvee, vlees, zuivel |  Facebook |

17-12-11

Grote groeimogelijkheden voor de Indiase zuivelindustrie

De Indiase zuivelsector zal tegen het midden van het decennium een waarde hebben van ongeveer 100 miljard dollar, dankzij de snelstijgende vraag naar melk en melkproducten. Dat is de conclusie van een rapport van de Associated Chambers of Commerce and Industry of India (AssoCham). Op dit ogenblik produceert India ongeveer 123 miljoen ton melk per jaar, maar dat zal volgens het rapport tegen het midden van het decennium opgelopen zijn tot ongeveer 190 miljoen ton.

India is de grootste melkproducent van de wereld. Het land vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van de wereldwijde melkproductie, maar het overgrote gedeelte daarvan is volgens AssoCham bestemd voor binnenlandse consumptie. De Indiase zuivelindustrie kent een jaarlijkse groei van ongeveer 10 procent, maar wordt hoofdzakelijk gedomineerd door de ongeorganiseerde sector, die ongeveer 85 procent van de productie vertegenwoordigt. Ongeveer 60 procent van productie wordt geconsumeerd in vloeibare vorm, terwijl de rest gaat naar onder meer boter, kaas en melkpoeder.

In het rapport wordt opgemerkt dat de sector bijzondere groeikansen bieden voor bedrijven die zich specialiseren in producten met een toegevoegde waarde, zoals sauzen, desserts, pudding en yoghurt. De groei zal vooral worden gedragen door de stedelijke gebieden, die een grote uitbreiding en een hoger bestedingsvermogen zullen kennen, maar ook een grotere aandacht zullen tonen voor gezondheid. Er wordt wel opgemerkt dat de sector problemen rond de hoge inputkosten, een gebrek aan technologie en geschoolde arbeidskrachten en een tekort aan koelmogelijkheden.

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, zuivel |  Facebook |