01-08-13

Economische crisis drijft jongeren tot beslissingen over toekomst

Een negatieve economische schok heeft ook een impact op de toekomstplannen van tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij Afro-Amerikaanse tienermeisjes in de staat North Carolina. De onderzoekers stelden vast dat het aantal tienermoeders vier tot twaalf maanden na een negatieve economische schok gevoelig bleek gedaald te zijn. De Amerikaanse wetenschappers geven aan dat de moeilijke economische omstandigheden de jongeren bewuste keuzes doen maken over hun toekomst en doen beslissen - door het gebruik van contraceptiva of abortus - om geen ouder te worden.

“Wanneer de economie zwakke periodes doormaken en de gemeenschap banen verliest, blijkt ook het aantal tienermoeders te dalen,” merken de onderzoekers Elizabeth Oltmans Ananat, Anna Gassman-Pines en Christina Gibson-Davis, wetenschappers aan de Sanford School of Public Policy aan de Duke University, op. “Een daling van de werklooshid met 1 procent, bleek gevolgd te worden door een terugval met 2 procent van geboortes bij Afro-Amerikaanse tienermeisjes. Deze jonge meisjes tussen vijftien en negentien jaar reageren op het slechte economische nieuws door te beslissen niet zwanger te worden. Deze meisjes maken daarbij beslissingen over hun leven.”

De studie van de Duke University weerspiegelt de resultaten van andere onderzoekers, waaruit is gebleken dat ook volwassenen tijdens een economische crisis de kinderwens terugschroeven. Ook andere gedragingen, zoals de consumptie van alcohol en tabak, kennen tijdens een economisch moeilijke periode een terugval. De onderzoekers merkten wel op dat het fenomeen niet bleek op te gaan voor blanke tienermeisjes. Dat verschil kan volgens Gassman-Pines mogelijk worden verklaard dat Afro-Amerikanen meer direct worden geraakt door de werklooshid en ook minder financiële buffers ter beschikking hebben om economische tegenslagen op te vangen.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis, zwangerschap |  Facebook |

17-05-12

Zwangere vrouwen hebben bijzondere aandacht nodig bij gewapende conflicten

Er kan een verband worden opgemerkt tussen het gewicht van borelingen en gewapende conflicten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers stellen dat gewapende vrouwen in een gewapend conflict een groter risico lopen om kinderen met ondergewicht te baren, wat volgens hen een impact zou kunnen op de manier waarop ontwikkelingshulp zou moeten worden verstrekt. Het resultaat van het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan dat zwangere vrouwen in gewapende conflicten bijzondere aandacht moeten krijgen.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwangerschap, oorlog, gezondheid |  Facebook |

18-02-12

Eén op tien vrouwen verkiest promotie boven zwangerschap

Eén op tien vrouwen zegt een zwangerschap uit te stellen voor een promotie, zodat ze kunnen doorgroeien in hun professionele loopbaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Daarnaast zegt 39 procent van de vrouwen te proberen om de promotie binnen te halen, maar een zwangerschap niet uit te stellen. Daarbij zegt 37 procent de kinderwens ter sprake te brengen en daarover met de leidinggevende goede afspraken proberen te maken.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 12 procent van de ondervraagde vrouwen de professionele ambities opbergt en zich helemaal op de kinderwens concentreert. Uit de studie bleek verder dat 47 procent van de vrouwen aangeeft zich tot het uiterste in te spannen om hun geschiktheid voor een topfunctie aan te tonen. Daarbij gaat 31 procent een gesprek aan met een leidinggevende over de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Slechts 16 procent kiest ervoor te solliciteren bij een organisatie waar zij haar kansen beter inschat.

Wanneer een mannelijke collega een hogere vergoeding ontvangt voor identiek werk, zegt 32 procent van de vrouwen onmiddellijk stappen te ondernemen en een gelijkwaardig loon te eisen bij de leidinggevenden. Daarentegen geeft 58 procent aan liever het functioneringsgesprek af te wachten, maar kaart het loonverschil wel aan. Een ongelijke beloning is niet een reden voor vrouwen om direct van werkgever te wisselen. Slechts 4 procent gaat snel op zoek naar een nieuwe baan.

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, human resources, zwangerschap |  Facebook |

06-06-10

Stressvolle maatschappij leidt tot minder mannelijke borelingen

In de maanden na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York bijna negen jaar geleden, bleken zwangere vrouwen in de Verenigde Staten meer mannelijke foetussen te verliezen dan gewoon. Ook bleken er minder jongens geboren te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of California. In september negen jaar geleden bleken er 14 procent meer mannelijke foetussen verloren te zijn. Dat is meer dan in eender welke andere maand uit het onderzoek tussen het midden van de jaren negentig en de eerste twee jaar van het voorbije decennium. Het fenomeen is volgens onderzoeksleider Tim Bruckner mogelijk te wijten aan het fenomeen van gemeenschapsverlies, waarin vele leden van de maatschappij samen rouwen, zonder de daadwerkelijke slachtoffers van de ramp persoonlijk te kennen.

"Een stresserende periode in een maatschappij leidt steevast tot een lager aantal geboortes van jongens," aldus het magazine Health Day News. "Het was tot nu toe echter nooit duidelijk of dit te maken had met het feit dat er minder jongens werden verwekt, dan wel dat er bij miskramen meer mannelijke foetussen verloren gingen." De onderzoekers voegen er aan toe dat mannelijke foetussen mogelijk sterker reageren op stresshormonen die door de moeder worden aangemaakt. Er wordt opgemerkt dat die gevoeligheid een rol zou kunnen spelen in de natuurlijke selectie, hoewel er wordt toegegeven dat hiervoor geen enkele bewijs kan worden gegeven. De onderzoekers stellen dat de reproductieve fitheid bij mannen in een stressvolle omgeving meer variabel is dan bij vrouwen. Als Alpha-man zou Brad Pitt volgens hen mogelijk meer kans hebben om reproductief te zijn in een dergelijkheid omgeving dan mannen die niet tot de Alpha-groep behoren.

Tim Bruckner verwijst daarbij naar een parallel bij de dieren. Bij de edelherten in Finland bleek volgens hem strenge winters, wanneer de dieren weinig voedsel konden vinden, gevolgd te worden door seizoenen met minder mannelijke jongen. Dieren die geboren worden in een minder optimale omgeving hebben volgens Bruckner wellicht minder kans om uit te groeien tot een Alpha-exemplaar, omdat de moeder haar kroost door de weinig ideale omstandigheden voor onvoldoende zorg of voedsel zou kunnen zorgen en de mannetjes dus ook niet zullen kunnen concurreren met sterkere mannetjes uit betere periodes. Voor vrouwelijke boringen is dat geen probleem, want die zouden immers kunnen paren met Alpha-mannetjes. Bruckner stelt dat verder moet onderzocht worden of de natuurlijke selectie bij de mens in de moderne maatschappij nog altijd relevant is.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, zwangerschap, miskraam |  Facebook |

18-02-10

Meertaligheid begint in de moederbuik

Baby's die tijdens de zwangerschap geregeld twee verschillende talen horen, zijn ook meer geneigd om later vlot tweetalig te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of British Columbia en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bovendien blijken kinderen die tijdens de zwangerschap met twee moedertalen werden geconfronteerd, ook perfect in staat te zijn om die twee talen van elkaar te onderscheiden. Er is volgens de onderzoekers dan ook sprake van een mechanisme dat deze kinderen van bij de geboorte belet om de verschillende talen door elkaar te halen. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze kinderen dan ook de interesse hebben meegekregen om de verschillende talen verder aan te leren.

"De onderzoekers testten twee groepen van borelingen," aldus het persbureau AFP. "Eén groep had tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen gekregen, maar de tweede groep was geconfronteerd met Engels en Tagalog, een taal die gesproken wordt op de Filippijnen. Om de voorkeur voor een taal te bepalen, bekeken de onderzoekers de zuigreflexen van de pasgeboren baby's. Een grotere zuigactiviteit bij een boreling is immers een aanwijzing van een interesse in een stimulus. In een eerste experiment kregen de baby's een speech van tien minuten te horen, waarbij elke minuut werd afgewisseld tussen het Engels en het Tagalog. De kinderen die tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen hadden gekregen, bleken daadwerkelijk een grotere zuigreflex te vertonen bij de Engelse speech dan bij het Tagalog."

De baby's die tijdens de zwangerschap met de twee talen waren geconfronteerd, vertoonden daarentegen een gelijkaardige interesse voor het Engels als voor het Tagalog. "De onderzoekers stelden dan ook dat een prenatale tweetalige blootstellingen de kinderen voorbereidt om naar hun twee moedertalen te luisteren en aan te leren," stipt het persbureau nog aan. De onderzoekers bekeken ook of de borelingen het onderscheid konden maken tussen de twee talen, wat een cruciaal gegeven is om tweetalig te worden. De kinderen luisterden naar zinnen in één taal, tot ze hun interesse verloren, waarop werd overgeschakeld naar een andere taal of werd er verder gegaan in dezelfde taal, maar met een andere spreker. Daarbij bleek dat de kinderen intensiever begonnen te zuigen bij het horen van een andere taal, maar niet bij het overschakelen naar een andere spreker in dezelfde taal.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, zwangerschap, meertaligheid |  Facebook |

28-04-08

Veel zoekopdrachten naar kanker en zwangerschap

Zwangerschap en kanker zijn de populairste termen die in online zoekopdrachten rond gezondheid worden gebruikt. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat nochtans veel voorkomende aandoeningen, zoals diabetes, depressies of groep, wel de top twintig halen, maar veel minder opgezocht worden dan zwangerschap of kanker.

“Deze vaststelling heeft wellicht te maken met het feit dat kanker en zwangerschap een bijzonder zware impact hebben op het verdere leven,” aldus de onderzoekers. “Wanneer men met een ernstige ziekte zoals kanker wordt geconfronteerd of men zwanger is of wenst te worden, gaat men steeds meer op het internet op zoek naar informatie en probeert men aan zelf-educatie te doen.”

Er is volgens de onderzoekers ook geen enkele correlatie tussen de frequentie van de aandoening en zijn populariteit in de zoekopdrachten. “In de Verenigde Staten zijn er veel meer patiënten met diabetes dan met kanker, maar toch waren er amper 1,8 miljoen zoekopdrachten voor diabetes, tegenover 7,7 miljoen voor kanker,” merken ze op. “Dat geldt ook bij een verhouding tussen de zoekopdrachten voor zwangerschap en cholesterol.”

17:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kanker, zwangerschap |  Facebook |