17-08-17

Zweden beslist zijn militaire budget te verhogen

Zweden schroeft zijn militaire budget de volgende drie jaar met 11 miljard euro op om zijn defensieve slagkracht te versterken, rekening houdend met de oplopende spanningen met Rusland in de Baltische regio. Dat heeft Peter Hultqvist, Zweeds minister van landsverdediging, bekend gemaakt. Hij voegde eraan toe dat de centrum-linkse minderheidsregering met twee centrum-rechtse oppositiepartijen een akkoord heeft kunnen sluiten om het budget voor het Zweedse leger met bijna 3 miljard euro per jaar te verhogen. Zweden heeft op dit ogenblik een militair budget van 4,6 miljard euro per jaar. Dat komt overeen met 1,1 procent van het Zweedse bruto binnenlandse product.

“Er is in de regio een duidelijke toename van de militaire activiteit en spionage merkbaar,” benadrukte Hultqvist. “Deze beslissing zendt een duidelijk signaal naar de omgeving en zal de veiligheid van het land versterken.” De Zweedse legerleiding zegt de bijkomende financiële middelen nodig te hebben na een jarenlange periode van onderinvestering. Daarbij wordt erop gewezen dat aan de operationele mogelijkheden van het Zweedse leger ook meer eisen worden gesteld dan in het verleden. Zweden heeft eerder al de militaire dienstplicht opnieuw ingevoerd en heeft opnieuw militaire eenheden gestationeerd op Gotland, een strategisch eiland in de Baltische Zee.

Zweden heeft ook de banden met de North Atlantic Treaty Organisation (Nato) verstevigd, hoewel het land benadrukt een lidmaatschap van het militaire bondgenootschap uit te sluiten. Zweden heeft gedurende tweehonderd jaar een beleid van neutraliteit in gewapende conflicten gehanteerd, maar is door de Russische militaire acties in Oekraïne gedwongen op die positie te herzien. Daarbij wou het land wel absoluut vermijden om Rusland te veel tegen het hoofd te stoten. Rusland had daarbij aangegeven in geen geval een Zweeds lidmaatschap van de Nato te aanvaarden en desnoods de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden |  Facebook |

02-03-14

Zweden meest spaarzaam met antibiotica in de veeteelt

In de Europese Unie maken Zweden bij de voedselproductie het minst gebruik van antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Medicines Agency (EMA) in vijfentwintig Europese landen. Vastgesteld werd dat in Zweden gemiddeld slechts 13,6 milligram antibiotica worden gebruikt per kilogram vlees. Op de tweede plaats staat Finland (24 milligram), gevolg door Letland (35 milligram) en Litouwen (42 milligram). Het grootste gebruik van antibiotica wordt daarentegen opgetekend in Cyprus (408 milligram), gevolgd door Italië (370 milligram), Spanje (249 milligram) en Duitsland. De European Food Safety Authority (EFSA) waarschuwt dat het massale gebruik van antibiotica in de voedselsector ook zware gevolgen kan hebben voor de mens.

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, antibiotica, veeteelt |  Facebook |

18-11-13

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Zweden er het beste in slaagt om met zijn investeringen in innovaties nieuwe commerciële mogelijkheden te creëren, gevolgd door Duitsland, Ierland en Luxemburg. Er wordt daarbij opgemerkt dat een aantal van de meest innovatieve en internationaal succesvolle bedrijven, zoals Ikea of Spotify, is Zweden werden geboren. Daarentegen blijken Bulgarije, Litouwen en Letland grote problemen te hebben met innovatie. Het rapport merkt nog op dat innovatie leidt tot de creatie van kwalitatieve banen en ten goede komt aan de Europese concurrentiekracht.

“De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om boeiende ideeën in succesvolle producten en diensten om te zetten,” benadrukt Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap. “Innovatieve producten en diensten moeten de Europese Unie de mogelijkheid bieden om zijn positie in de wereldeconomie te versterken.” Geoghegan-Quinn merkt echter ook op dat er initiatieven moeten worden ontwikkeld om de interne innovatie-kloof binnen de Europese Unie aan te pakken. Tussen de verschillende lidstaten moeten op dit ogenblik volgens haar immers grote verschillen op het gebied van innovatiekracht worden vastgesteld.

“De innovatieleiders van de Europese Unie kunnen allemaal terugvallen op een grote activiteit in kennis-intensieve sectoren, snelgroeiende innovatieve bedrijven, een hoog niveau aan patent-productie en een concurrentiële export,” stipt de Europees Commissaris aan. Geoghegan-Quinn stelde verder dat de Europese Unie op het gebied van innovatie relatief gelijke tred kan houden met de Verenigde Staten, maar nog altijd met een belangrijke achterstand tegenover de meest innovatieve landen van de wereld, zoals Zwitserland en Japan, wordt geconfronteerd. Vooral op het gebied van hightech, zoals biotechnologie of software, dient de Europese Unie volgens haar een belangrijke inhaalbeweging te maken.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, innovatie |  Facebook |

23-07-13

Streaming domineert steeds meer Zweedse muziekmarkt

In Zweden vertegenwoordigt streaming inmiddels 70 procent van de totale muziekverkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Swedish Recording Industry Association (GLF). Fysieke verkopen vertegenwoordigen in Zweden, het thuisland van de streaming-dienst Spotify, nog slechts 25 procent van alle verkopen. De resterende 5 procent bestaat uit aankopen die gedownload worden op de harde schijf van de consument. Vorig jaar vertegenwoordigde streaming in Zweden slechts 57 procent van de totale muziekverkopen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, zweden |  Facebook |

16-03-13

Zweden speerpunt van herstel internationale muzieksector

Hoewel Zweden een grote groep filesharing-activisten telt, blijkt het land één van de pioniers te zijn het wereldwijde herstel van de muziekverkoop. Dat zegt Ludwig Werner, managing director van de Zweedse divisie van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Het grote succes van de Zweedse muzieksector moet volgens hem worden toegewezen aan de grote belangstelling voor streaming-diensten zoals Spotify. Opgemerkt wordt dat inmiddels al 63 procent van de inkomsten van de Zweedse muzieksector afkomstig is uit digitale activiteiten. Streaming-diensten hadden een aandeel van 90 procent in de digitale inkomsten. In andere Europese landen is het grootste gedeelte van de inkomsten nog steeds afkomstig uit de cd-verkoop.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, zweden |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

06-11-12

Zweedse stad stuurt werkloze jongeren naar buurland Noorwegen

De Zweedse stad Soderhamn spoort zijn jonge werklozen aan om in buurland Noorwegen werk te zoeken. Werklozen tussen achttien en achtentwintig jaar krijgen van de Zweedse stad een ticket naar de Noorse hoofdstad Oslo aangeboden, samen met een betaald verblijf van één maand in een jeugdhotel. Soderhamn, gesitueerd aan de Zweedse oostkust en vijfhonderd kilometer verwijderd van Oslo, wordt geconfronteerd met een jeugdwerkloosheid van 25 procent. Daarmee scoort Soderhamn iets hoger dan het nationale gemiddelde.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: soderhamn, zweden, werkloosheid |  Facebook |