02-03-14

Zweden meest spaarzaam met antibiotica in de veeteelt

In de Europese Unie maken Zweden bij de voedselproductie het minst gebruik van antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Medicines Agency (EMA) in vijfentwintig Europese landen. Vastgesteld werd dat in Zweden gemiddeld slechts 13,6 milligram antibiotica worden gebruikt per kilogram vlees. Op de tweede plaats staat Finland (24 milligram), gevolg door Letland (35 milligram) en Litouwen (42 milligram). Het grootste gebruik van antibiotica wordt daarentegen opgetekend in Cyprus (408 milligram), gevolgd door Italië (370 milligram), Spanje (249 milligram) en Duitsland. De European Food Safety Authority (EFSA) waarschuwt dat het massale gebruik van antibiotica in de voedselsector ook zware gevolgen kan hebben voor de mens.

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, antibiotica, veeteelt |  Facebook |

18-11-13

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Zweden er het beste in slaagt om met zijn investeringen in innovaties nieuwe commerciële mogelijkheden te creëren, gevolgd door Duitsland, Ierland en Luxemburg. Er wordt daarbij opgemerkt dat een aantal van de meest innovatieve en internationaal succesvolle bedrijven, zoals Ikea of Spotify, is Zweden werden geboren. Daarentegen blijken Bulgarije, Litouwen en Letland grote problemen te hebben met innovatie. Het rapport merkt nog op dat innovatie leidt tot de creatie van kwalitatieve banen en ten goede komt aan de Europese concurrentiekracht.

“De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om boeiende ideeën in succesvolle producten en diensten om te zetten,” benadrukt Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap. “Innovatieve producten en diensten moeten de Europese Unie de mogelijkheid bieden om zijn positie in de wereldeconomie te versterken.” Geoghegan-Quinn merkt echter ook op dat er initiatieven moeten worden ontwikkeld om de interne innovatie-kloof binnen de Europese Unie aan te pakken. Tussen de verschillende lidstaten moeten op dit ogenblik volgens haar immers grote verschillen op het gebied van innovatiekracht worden vastgesteld.

“De innovatieleiders van de Europese Unie kunnen allemaal terugvallen op een grote activiteit in kennis-intensieve sectoren, snelgroeiende innovatieve bedrijven, een hoog niveau aan patent-productie en een concurrentiële export,” stipt de Europees Commissaris aan. Geoghegan-Quinn stelde verder dat de Europese Unie op het gebied van innovatie relatief gelijke tred kan houden met de Verenigde Staten, maar nog altijd met een belangrijke achterstand tegenover de meest innovatieve landen van de wereld, zoals Zwitserland en Japan, wordt geconfronteerd. Vooral op het gebied van hightech, zoals biotechnologie of software, dient de Europese Unie volgens haar een belangrijke inhaalbeweging te maken.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, innovatie |  Facebook |

23-07-13

Streaming domineert steeds meer Zweedse muziekmarkt

In Zweden vertegenwoordigt streaming inmiddels 70 procent van de totale muziekverkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Swedish Recording Industry Association (GLF). Fysieke verkopen vertegenwoordigen in Zweden, het thuisland van de streaming-dienst Spotify, nog slechts 25 procent van alle verkopen. De resterende 5 procent bestaat uit aankopen die gedownload worden op de harde schijf van de consument. Vorig jaar vertegenwoordigde streaming in Zweden slechts 57 procent van de totale muziekverkopen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, zweden |  Facebook |

16-03-13

Zweden speerpunt van herstel internationale muzieksector

Hoewel Zweden een grote groep filesharing-activisten telt, blijkt het land één van de pioniers te zijn het wereldwijde herstel van de muziekverkoop. Dat zegt Ludwig Werner, managing director van de Zweedse divisie van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Het grote succes van de Zweedse muzieksector moet volgens hem worden toegewezen aan de grote belangstelling voor streaming-diensten zoals Spotify. Opgemerkt wordt dat inmiddels al 63 procent van de inkomsten van de Zweedse muzieksector afkomstig is uit digitale activiteiten. Streaming-diensten hadden een aandeel van 90 procent in de digitale inkomsten. In andere Europese landen is het grootste gedeelte van de inkomsten nog steeds afkomstig uit de cd-verkoop.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, zweden |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

06-11-12

Zweedse stad stuurt werkloze jongeren naar buurland Noorwegen

De Zweedse stad Soderhamn spoort zijn jonge werklozen aan om in buurland Noorwegen werk te zoeken. Werklozen tussen achttien en achtentwintig jaar krijgen van de Zweedse stad een ticket naar de Noorse hoofdstad Oslo aangeboden, samen met een betaald verblijf van één maand in een jeugdhotel. Soderhamn, gesitueerd aan de Zweedse oostkust en vijfhonderd kilometer verwijderd van Oslo, wordt geconfronteerd met een jeugdwerkloosheid van 25 procent. Daarmee scoort Soderhamn iets hoger dan het nationale gemiddelde.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: soderhamn, zweden, werkloosheid |  Facebook |

31-12-11

Zweeds sociaal model leidt tot hoger geboortecijfer

Europese landen die streven naar een hoger geboortecijfer, moeten een voorbeeld nemen aan het Zweedse model met gesubsidieerde kinderzorg en betaald ouderschapsverlof. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universiteit Gotenburg. Indien men wil bereiken dat vrouwen meer kinderen hebben, moeten ze volgens de onderzoekers de mogelijkheid krijgen om kinderen en werk te combineren. Het beleid heeft volgens de onderzoekers ook een impact op het ogenblik dat een gezin wordt gesticht.

"Het geboortecijfer is in veel landen, vooral in Zuid-Europa en Centraal-Europa, een belangrijk probleem," merkt Andrej Kokkonen, onderzoek aan het departement politieke wetenschappen van de Zweedse universiteit, op. "Zonder immigratie en een verhoogd geboortecijfer zullen de populaties van Spanje, Italië en Duitsland over honderd jaar nog slechts 20 procent van hun huidige omvang vertegenwoordigen. Dat probleem kan echter worden opgevangen door een gezinsbeleid dat aangepast is aan de nood aan economische zekerheid."

Een gezinsbeleid dat gericht is op het individu zal volgens Kokkonen de bevolking ook sneller aanzetten om een gezin te starten. "Dat beleid, waarbij aan de alleenstaande ouder bij een scheiding economische zekerheid biedt, zet het individu aan om sneller de stap naar een gezin te zetten, ook al is men er niet absoluut zeker van dat de relatie zal blijven duren," voert hij aan. "In meer traditionele landen heerst een grotere terughoudendheid om een gezin te stichten."

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, gezin, economische zekerheid |  Facebook |