17-08-17

Zweden beslist zijn militaire budget te verhogen

Zweden schroeft zijn militaire budget de volgende drie jaar met 11 miljard euro op om zijn defensieve slagkracht te versterken, rekening houdend met de oplopende spanningen met Rusland in de Baltische regio. Dat heeft Peter Hultqvist, Zweeds minister van landsverdediging, bekend gemaakt. Hij voegde eraan toe dat de centrum-linkse minderheidsregering met twee centrum-rechtse oppositiepartijen een akkoord heeft kunnen sluiten om het budget voor het Zweedse leger met bijna 3 miljard euro per jaar te verhogen. Zweden heeft op dit ogenblik een militair budget van 4,6 miljard euro per jaar. Dat komt overeen met 1,1 procent van het Zweedse bruto binnenlandse product.

“Er is in de regio een duidelijke toename van de militaire activiteit en spionage merkbaar,” benadrukte Hultqvist. “Deze beslissing zendt een duidelijk signaal naar de omgeving en zal de veiligheid van het land versterken.” De Zweedse legerleiding zegt de bijkomende financiële middelen nodig te hebben na een jarenlange periode van onderinvestering. Daarbij wordt erop gewezen dat aan de operationele mogelijkheden van het Zweedse leger ook meer eisen worden gesteld dan in het verleden. Zweden heeft eerder al de militaire dienstplicht opnieuw ingevoerd en heeft opnieuw militaire eenheden gestationeerd op Gotland, een strategisch eiland in de Baltische Zee.

Zweden heeft ook de banden met de North Atlantic Treaty Organisation (Nato) verstevigd, hoewel het land benadrukt een lidmaatschap van het militaire bondgenootschap uit te sluiten. Zweden heeft gedurende tweehonderd jaar een beleid van neutraliteit in gewapende conflicten gehanteerd, maar is door de Russische militaire acties in Oekraïne gedwongen op die positie te herzien. Daarbij wou het land wel absoluut vermijden om Rusland te veel tegen het hoofd te stoten. Rusland had daarbij aangegeven in geen geval een Zweeds lidmaatschap van de Nato te aanvaarden en desnoods de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden |  Facebook |

02-03-14

Zweden meest spaarzaam met antibiotica in de veeteelt

In de Europese Unie maken Zweden bij de voedselproductie het minst gebruik van antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Medicines Agency (EMA) in vijfentwintig Europese landen. Vastgesteld werd dat in Zweden gemiddeld slechts 13,6 milligram antibiotica worden gebruikt per kilogram vlees. Op de tweede plaats staat Finland (24 milligram), gevolg door Letland (35 milligram) en Litouwen (42 milligram). Het grootste gebruik van antibiotica wordt daarentegen opgetekend in Cyprus (408 milligram), gevolgd door Italië (370 milligram), Spanje (249 milligram) en Duitsland. De European Food Safety Authority (EFSA) waarschuwt dat het massale gebruik van antibiotica in de voedselsector ook zware gevolgen kan hebben voor de mens.

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, antibiotica, veeteelt |  Facebook |

18-11-13

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Zweden er het beste in slaagt om met zijn investeringen in innovaties nieuwe commerciële mogelijkheden te creëren, gevolgd door Duitsland, Ierland en Luxemburg. Er wordt daarbij opgemerkt dat een aantal van de meest innovatieve en internationaal succesvolle bedrijven, zoals Ikea of Spotify, is Zweden werden geboren. Daarentegen blijken Bulgarije, Litouwen en Letland grote problemen te hebben met innovatie. Het rapport merkt nog op dat innovatie leidt tot de creatie van kwalitatieve banen en ten goede komt aan de Europese concurrentiekracht.

“De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om boeiende ideeën in succesvolle producten en diensten om te zetten,” benadrukt Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap. “Innovatieve producten en diensten moeten de Europese Unie de mogelijkheid bieden om zijn positie in de wereldeconomie te versterken.” Geoghegan-Quinn merkt echter ook op dat er initiatieven moeten worden ontwikkeld om de interne innovatie-kloof binnen de Europese Unie aan te pakken. Tussen de verschillende lidstaten moeten op dit ogenblik volgens haar immers grote verschillen op het gebied van innovatiekracht worden vastgesteld.

“De innovatieleiders van de Europese Unie kunnen allemaal terugvallen op een grote activiteit in kennis-intensieve sectoren, snelgroeiende innovatieve bedrijven, een hoog niveau aan patent-productie en een concurrentiële export,” stipt de Europees Commissaris aan. Geoghegan-Quinn stelde verder dat de Europese Unie op het gebied van innovatie relatief gelijke tred kan houden met de Verenigde Staten, maar nog altijd met een belangrijke achterstand tegenover de meest innovatieve landen van de wereld, zoals Zwitserland en Japan, wordt geconfronteerd. Vooral op het gebied van hightech, zoals biotechnologie of software, dient de Europese Unie volgens haar een belangrijke inhaalbeweging te maken.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, innovatie |  Facebook |

23-07-13

Streaming domineert steeds meer Zweedse muziekmarkt

In Zweden vertegenwoordigt streaming inmiddels 70 procent van de totale muziekverkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Swedish Recording Industry Association (GLF). Fysieke verkopen vertegenwoordigen in Zweden, het thuisland van de streaming-dienst Spotify, nog slechts 25 procent van alle verkopen. De resterende 5 procent bestaat uit aankopen die gedownload worden op de harde schijf van de consument. Vorig jaar vertegenwoordigde streaming in Zweden slechts 57 procent van de totale muziekverkopen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, zweden |  Facebook |

16-03-13

Zweden speerpunt van herstel internationale muzieksector

Hoewel Zweden een grote groep filesharing-activisten telt, blijkt het land één van de pioniers te zijn het wereldwijde herstel van de muziekverkoop. Dat zegt Ludwig Werner, managing director van de Zweedse divisie van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Het grote succes van de Zweedse muzieksector moet volgens hem worden toegewezen aan de grote belangstelling voor streaming-diensten zoals Spotify. Opgemerkt wordt dat inmiddels al 63 procent van de inkomsten van de Zweedse muzieksector afkomstig is uit digitale activiteiten. Streaming-diensten hadden een aandeel van 90 procent in de digitale inkomsten. In andere Europese landen is het grootste gedeelte van de inkomsten nog steeds afkomstig uit de cd-verkoop.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, zweden |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

06-11-12

Zweedse stad stuurt werkloze jongeren naar buurland Noorwegen

De Zweedse stad Soderhamn spoort zijn jonge werklozen aan om in buurland Noorwegen werk te zoeken. Werklozen tussen achttien en achtentwintig jaar krijgen van de Zweedse stad een ticket naar de Noorse hoofdstad Oslo aangeboden, samen met een betaald verblijf van één maand in een jeugdhotel. Soderhamn, gesitueerd aan de Zweedse oostkust en vijfhonderd kilometer verwijderd van Oslo, wordt geconfronteerd met een jeugdwerkloosheid van 25 procent. Daarmee scoort Soderhamn iets hoger dan het nationale gemiddelde.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: soderhamn, zweden, werkloosheid |  Facebook |

31-12-11

Zweeds sociaal model leidt tot hoger geboortecijfer

Europese landen die streven naar een hoger geboortecijfer, moeten een voorbeeld nemen aan het Zweedse model met gesubsidieerde kinderzorg en betaald ouderschapsverlof. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universiteit Gotenburg. Indien men wil bereiken dat vrouwen meer kinderen hebben, moeten ze volgens de onderzoekers de mogelijkheid krijgen om kinderen en werk te combineren. Het beleid heeft volgens de onderzoekers ook een impact op het ogenblik dat een gezin wordt gesticht.

"Het geboortecijfer is in veel landen, vooral in Zuid-Europa en Centraal-Europa, een belangrijk probleem," merkt Andrej Kokkonen, onderzoek aan het departement politieke wetenschappen van de Zweedse universiteit, op. "Zonder immigratie en een verhoogd geboortecijfer zullen de populaties van Spanje, Italië en Duitsland over honderd jaar nog slechts 20 procent van hun huidige omvang vertegenwoordigen. Dat probleem kan echter worden opgevangen door een gezinsbeleid dat aangepast is aan de nood aan economische zekerheid."

Een gezinsbeleid dat gericht is op het individu zal volgens Kokkonen de bevolking ook sneller aanzetten om een gezin te starten. "Dat beleid, waarbij aan de alleenstaande ouder bij een scheiding economische zekerheid biedt, zet het individu aan om sneller de stap naar een gezin te zetten, ook al is men er niet absoluut zeker van dat de relatie zal blijven duren," voert hij aan. "In meer traditionele landen heerst een grotere terughoudendheid om een gezin te stichten."

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, gezin, economische zekerheid |  Facebook |

06-02-10

Russisch leger dumpte nucleair afval in Baltische Zee

Het Russische leger heeft in het begin van de jaren negentig nucleair afval gedumpt in de Baltische Zee. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse televisie. Daarbij werd opgemerkt dat radioactief materiaal van een militaire basis in Letland in Zweedse territoriale wateren werd gedumpt. Door critici wordt gezegd dat de Zweedse regering destijds wellicht op de hoogte was van de dumpingen, maar werd er niets aan gedaan. De huidige regering wil van het toenmalige landsbestuur weten waarom er geen inspanningen werden gedaan om de dumpingen voor de kust van het Zweedse eiland Gotland te stoppen of het afval op te sporen. Volgens sommige bronnen zou Anna Lindh, de voormalige Zweedse minister van buitenlandse zaken, op de hoogte zijn geweest, maar vergeefs een onderzoek had proberen te laten instellen.

Volgens de Zweedse geheimagent Donald Forsberg was het nucleaire afval afkomstig van een Sovjet-Russische militaire basis in de Letlandse havenstad Liepaja. Russische militairen zouden volgens hem tijdens de nacht uitgevaren zijn en het afval op twee verschillende plaatsen gedumpt hebben. Volgens de Zweedse televisie zouden de Zweedse inlichtingendiensten op het einde van het vorige decennium drie uitgebreide rapporten ingediend hebben over de vermeende illegale dumping. Maar de toenmalige regering zou er geen gevolg aan hebben gegeven. De Zweedse eerste minister Frederik Reinfeldt zegt niets af te weten van de zaak. De toenmalige minister van defensie Björn van Sydow zou hebben gezegd dat een zoektocht naar het afval vruchteloos was en te duur zou uitvallen door een gebrek aan informatie over de locatie van de vaten.

Van Sydow zegt zich echter niets te herinneren van het voorval. De Zweedse Nationale Milieu Eenheid werd in de lente van vorig jaar op de hoogte gebracht van de mogelijke afvaldumping en startte onmiddellijk een onderzoek. Daar wordt gesteld dat er verondersteld kan worden dat er misdrijven werden begaan, zodat een gerechtelijk onderzoek zou moeten worden opgestart. De Baltische Zee staat bekend als één van de meest vervuilde zeeën van de wereld. De aanvoer van vers zeewater is er beperkt omdat de Baltische Zee bijna volledig ingesloten is door land. Dat betekent dat het wegwerken van vervuiling des te moeilijker is. Indien er geen actie worden ondernomen, zal het volgens een aantal wetenschappers niet lang meer duren voor de Baltische Zee een dode zee wordt.

13:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kernafval, zweden, baltische zee |  Facebook |

06-04-09

Wet op online piraterij doet internettrafiek dalen

Een strengere wetgeving tegen online piraterij heeft een zware impact op de internettrafiek. Dat zegt Christian Engstrom, vice-voorzitter van de Zweedse Piratenpartij. Nadat het Zweedse parlement een wet had goedgekeurd waardoor eigenaars van copyrights van internet service providers voortaan kunnen eisen dat ze details bekend maken van gebruikers die illegale content downloaden, zou het internetverkeer in Zweden met 33 procent zijn teruggevallen. Uit cijfers van het Zweedse Bureau voor de Statistiek blijkt dat 8 procent van de Zweedse bevolking actief is met peer-to-peer sharing. Ook de bekende piratensite The Pirate Bay is in Zweden gevestigd.

"Uit cijfers van Netnod, een Zweeds bedrijf dat het internetverkeer meet, is gebleken dat na de invoering van de nieuwe wet de online trafiek van 120 gigabites per seconde terugviel tot 80 gigabites per seconde. "Er is een onweerlegbare band met de nieuwe wet," aldus Christian Engstrom tegenover BBC News. "Maar dat is slechts een tijdelijk effect. Ervaringen uit andere landen hebben ook al aangetoond dat het internetverkeer na verloop van tijd weer heropleeft. Die daling heeft onder meer te maken met het feit dat het enkele weken duurt vooraleer de internetgebruikers hun beveiligingsprofielen hebben aangepast en ze anoniem verder bestanden kunnen delen."

Volgens Engstrom is de nieuwe Zweedse wet een complete ramp. Dat is volgens hem niet alleen voor file-sharers, maar voor heel Zweden. "Het optreden tegen illegaal file-sharing is een zaak voor de politie," benadrukt hij. "Door de nieuwe wet krijgen private organisaties het wettelijk recht om burgers te vervolgen. Dat is niet de manier waarop een westerse democratie werkt." Kjell Bohlund, voorzitter van de Swedish Publishers Association, geeft toe dat het optreden tegen illegaal file-sharing geen oplossing op lange termijn biedt. Het is volgens hem echter een kwestie van mentaliteitswijziging. Bohlund zegt dat de internetgebruikers duidelijk moeten gemaakt worden dat file-sharing de inkomsten van muzikanten, auteurs en artisten uithollen.

17:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, piraterij, zweden |  Facebook |

05-12-07

Zweden willen Absolut in eigen handen houden

Een consortium van Zweedse ondernemingen wil de drankengroep Vin & Spirit (V&S), producent van onder meer Absolut Vodka en in handen van de Zweedse staat, overnemen. De transactie zou deel uitmaken van een grote privatiseringsbeweging van de Zweedse overheid. De Zweedse regering moet nog bepalen hoe de verkoop van Vin & Spirit zou afgehandeld worden. Dat zou kunnen gebeuren door een beursgang of door een overname.

Met de transactie zou een bedrag gemoeid zijn van 6 biljoen dollar. Ulf Soderberg, woordvoerder van het geïnteresseerde Zweedse consortium, zegt dat de groep ervoor wil zorgen dat V&S in Zweedse handen blijft. Zo werd opgemerkt dat de hoofdzetel in Sundsvall, ten noorden van Stockholm, behouden zou blijven. V&S wil die fabriek, samen met een aantal buitenlandse vestigingen, sluiten.

De Zweedse drankengroep heeft ook al interesse gelokt van grote drankenconcerns zoals Fortune Brands, Pernod Ricard, Bacardi en Diageo. Ook een aantal kapitaalinvesteerders hebben interesse laten blijken. Het is niet uitgesloten dat de diverse departementen afzonderlijk worden verkocht. De afdeling Absolut Spirits, waaronder ook het vodka-hoofdmerk behoort, is de grootste tak van het bedrijf.

Meer over voeding en drank

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: adsolut vodka, zweden |  Facebook |

21-02-07

Zweden gaat denial of service vervolgen

In Zweden zullen georganiseerde aanvallen op websites - het zogenaamde denial of service - in de toekomst als een misdrijf worden beschouwd. Op dit ogenblik is er geen specifieke wetgeving die deze praktijken kan verbieden en andere wetten blijken onvoldoende te zijn om tot een vervolging over te gaan. De nieuwe wet treedt op 1 juni in voege.

Met georganiseerde aanvallen, waarbij automatisch duizenden keren op dezelfde webpagina wordt geklikt, proberen hackers bepaalde websites lam te leggen. De Zweedse overheid wil die praktijken nu beteugelen door zijn hacking-wetgeving uit te breiden. Daders van denials of service riskeren daardoor voortaan een gevangenisstraf van twee jaar.

De voorbije zomer crashte de website van de Zweedse nationale politie na een aanval, die wellicht een reactie was op een actie tegen de file-sharingsite The Pirate Bay. Daarvan werd door de politie een proces-verbaal opgesteld, maar tot nu toe werd geen aanklacht ingediend. Ook de website van de Zweedse regering crashte na een aanval uit dezelfde hoek, maar er waren te weinig bewijzen om een vervolging in te stellen.

Door de nieuwe wet wordt elke denial of service, zij het automatisch of handmatig, strafbaar gesteld. Het gerecht zal daarbij echter moeten aantonen dat de aanval was bedoeld om de website van het slachtoffer lam te leggen. Ook een samenzwering om een denial of service uit te voeren, zal door de nieuwe wet strafbaar worden gesteld.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, denial of service, hacking |  Facebook |