08-06-17

Zwitserland heeft meer troeven dan fiscale baten

Fiscale baten blijven voor bepaalde groepen een cruciale reden om een verhuis naar Zwitserland te overwegen, maar de aantrekkingskracht van het land gaat al enkele tijd veel verder dan louter belastingvoordelen. Dat is de conclusie van een rapport van vastgoedconsulent Knight Frank over de Zwitserse vastgoedmarkt, waarbij ook gewezen wordt naar een sterk onderwijssysteem, een hoge veiligheidsniveau en een superieure levenskwaliteit die in het land kunnen worden teruggevonden. Er wordt aan toegevoegd dat vermogende klanten de aankoop van vastgoed in Zwitserland nog altijd als een interessante belegging bestempelen.

“Een gunstig fiscaal stelsel is nog altijd een belangrijke reden om naar Zwitserland te verhuizen, maar vaak wordt ook naar een aantal bijkomende factoren gekeken,” zegt Alexander Koch de Gooreynd, analist bij Knight Frank. “In het verleden werd vooral gekeken naar het fiscaal vriendelijke beleid van het land, maar de voorbije vijf jaar werd Zwitserland steeds meer beschouwd als een toevluchtsoord voor persoonlijke en economische veiligheid. Het fiscaal stelsel is nog altijd belangrijk, maar de eindbeslissing wordt inmiddels ook door een aantal andere elementen beïnvloed.” Zwitserland was lange tijd een droombestemming voor Duitsers, Fransen en Italianen, maar Knight Frank verwacht nu ook steeds meer Britten.

“De aankoop van vastgoed is in Zwitserland wel aan een aantal restricties gebonden,” erkent de analist. “Bovendien worden aan residenten daarbij minder zware voorwaarden opgelegd dan aan andere geïnteresseerden. Ook gelden andere regels voor vakantiewoningen dan voor residenties voor een permanent verblijf.” Er wordt echter opgemerkt dat internationale kopers vastgoed in Zwitserland nog altijd als een veilige investering beschouwden, zeker door de politieke onzekerheid in een aantal andere regio’s van de wereld, waaronder ook delen van Europa en de Verenigde Staten. Knight Frank noemt Zwitserland een vastgoedmarkt zonder grote schokken, maar met een veilige basis om activa te bewaren.

Superrijken, met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar, beschouwen bij hun uiteindelijke residentie-keuze volgens Knight Frank de levensstijl en persoonlijke veiligheid als de belangrijkste factoren.

Lees Verder

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland |  Facebook |

27-11-13

Zwitserland meest concurrentiële land op wereldwijde arbeidsmarkt

Zwitserland is het meest concurrentiële land op de wereldwijde arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksinstituut Insead, het Human Capital Leadership Institute of Singapore (HCLI) en rekruteerder Adecco. De onderzoekers merken op dat concurrentiekracht op de arbeidsmarkt een domein is geworden waarin landen, regio’s en steden elkaar steeds vaker proberen te bekampen. De top tien bestaat vooral uit Europese landen. De tweede plaats wordt weliswaar ingenomen door Singapore, maar daarna volgen Denemarken, Zweden, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Finland. De top tien wordt volgemaakt door de Verenigde Staten en IJsland.

De Europese landen hebben volgens de onderzoekers nog altijd een grote mogelijkheid om talent te produceren, aan te trekken en te houden. In het rapport wordt opgemerkt dat de aantrekkingskracht van een nationale arbeidsmarkt uit een samengaan van veel factoren is opgebouwd. “Landen die hun concurrentiekracht op de arbeidsmarkt willen opdrijven, kunnen het zich niet veroorloven om zich op één specifiek aspect toe te spitsen,” benadrukt Kwan Chee Wei, chief executive van Human Capital Leadership Institute of Singapore. “Daarentegen moet een holistische benadering worden gehanteerd waarbij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven een ecosysteem ontwikkelen dat het aantrekken van talent bevordert.”

De onderzoekers stellen dat de leidende naties door een aantal gemeenschappelijke factoren worden gekenmerkt. “De betrokken landen, overwegend in Europa, hebben een grote traditie op het gebied van onderwijs,” stipt Bruno Lanvin, directeur van Insead, aan. “Bovendien kunnen deze naties ook op het gebied van lonen, mogelijkheden en infrastructuur belangrijke troeven voorleggen. Vaak moeten ze echter op zoek naar menselijk kapitaal dat niet door hun eigen demografieën kan worden gegenereerd.” Lanvin stelt verder dat een opmerkelijke band kon worden vastgesteld tussen de concurrentiekracht op de arbeidsmarkt en prestaties op innovatief gebied.

België staat in de rangschikking op een dertiende plaats. Ook Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Oostenrijk situeren zich in de top twintig, samen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, arbeidsmarkt |  Facebook |

26-09-13

Zwitserland meest energie-efficiënte natie ter wereld

Zwitserland is de beste energiemarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de World Energy Council. Zwitserland gaat in de rangschikking Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië en Spanje vooraf. Die vijf landen zijn volgens het rapport ook de enige naties die een uitmuntende strategie hebben uitgebouwd om de problemen van bevoorrading en prijs van energie en duurzaamheid aan te pakken. Onder meer China kreeg weliswaar de hoogste score voor energiebevoorrading, maar werd in de laagste categorie geplaatst op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid. Helemaal onderaan de rangschikking staat Zimbabwe op een 129ste plaats.

“Het rapport toont aan dat landen met een belangrijke activiteit op het gebied van duurzame bronnen en gevestigde efficiëntie-programma’s, zoals Zwitserland en Denemarken, het best zijn gewapend om de energieproblematiek aan te pakken,” aldus de World Energy Council. “Toch is het duidelijk dat alle naties het moeilijk blijven hebben om een balans te vinden in de antwoorden die op de verschillende uitdagingen van de energie-sector moeten worden gegeven. Slechts vijf landen hebben aangetoond in staat te zijn om die verschillende problemen op een geïntegreerde manier te benaderen.” Naast Zimbabwe bleken onder meer Benin, India, Libanon, Jemen en Nicaragua op energiegebied tot de zware probleemlanden te behoren.

“De ondervraagde beleidsmakers toonden zich vooral bezorgd over het feit dat het door een gebrek aan een wereldwijde consensus op het gebied van klimaatverandering, gekoppeld aan de potentiële verschuivingen die door nieuwe technologieën en de veranderende energieconsumptie in het vooruitzicht worden gesteld, bijzonder moeilijk is om een energiepolitiek op lange termijn te ontwikkelen en te implementeren,” aldus het rapport. “Dat creëert risico’s voor de sector en investeerders.” Onder meer bleek dat de Verenigde Staten, die op een vijftiende plaats eindigden, weliswaar tot de beste landen behoren op het gebied van energie-veiligheid, maar op het gebied van duurzame bronnen nog een lange weg hebben af te leggen.

België staat in de rangschikking op een zeventiende plaats. Daarmee gaat het land drie plaatsen vooruit tegenover vorig jaar. “België heeft op alle vlakken vooruitgang geboekt tegenover vorig jaar,” wordt er opgemerkt. “Energie blijft voor de Belgische bevolking betaalbaar. Het land behoort daarin tot de beste regio’s van de wereld. De grootste vooruitgang werd echter geboekt op het gebied van energieveiligheid, die voor België het grootste probleem vormt door de relatief beperkte strategische oliereserves en de grote afhankelijkheid van invoer. Ook in inspanningen van het land om de energie-efficiëntie op te drijven, werpen hun vruchten af.”

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, zwitserland |  Facebook |

04-06-13

Zwitserland wereldwijd marktleider in nieuwe internet

Zwitserland is in de adoptie van het nieuwe internet-protocol IPv6 het verst gevorderd. Dat blijkt uit een rapport van de Swiss IPv6 Council. Opgemerkt wordt dat het nieuwe internet-protocol in Zwitserland inmiddels een penetratie heeft van meer dan 10 procent. Op de tweede plaats staat Roemenië met een penetratie van 8 procent, gevolgd door Frankrijk met 5 procent en Duitsland en de Verenigde Staten met 2,7 procent. Wereldwijd heeft het nieuwe protocol inmiddels een penetratie bereikt van 1,5 procent, tegenover 0,65 procent één jaar geleden.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, internet, ipv6 |  Facebook |

18-09-12

Zwitserse gletsjers herbergen grote potentie aan hydroelektriciteit

De smeltende gletsjers kunnen een nieuwe vorm van hydroelektrische energie creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Hydraulic Constructions Laboratory van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Onderzoeker David Zumofen wijst erop dat zich onder de gletsjer grote reservoirs bevinden. Wanneer de gletsjers zich door de opwarming van de klimaat naar een hoger gebied terugtrekken, komen die reservoirs vrij en worden ze omgevormd tot bergmeren. Onder meer de Rhône-gletsjer zou minstens twee grote reservoirs van elk minstens 50 miljoen kubieke meter water verbergen. Volgens de huidige berekeningen zou één van die twee meren over vijftig jaar compleet vrijkomen, waardoor een nieuwe bron van hydroelektriciteit zou kunnen worden gecreëerd. Zwitserland heeft aangekondigd om zijn kernenergie tegen het midden van deze eeuw volledig afgebouwd te hebben.

Lees Verder

Zwitserland ziet populatie wolven en beren aangroeien

Zwitserland wordt geconfronteerd met een opvallende toenemende aanwezigheid van wilde dieren zoals beren, wolven en jakhalzen. Dat heeft Reinhard Schnidrig, verantwoordelijk voor het departmeent jacht en diversiteit bij het Zwitserse ministerie van leefmilieu, gezegd. Schnidrig stelde daarbij dat beren elke zomer naar Zwitserland terugkeren, terwijl bij wolven inmiddels ook een reproductie op Zwitsers grondgebied zou zijn opgemerkt. Ook werd gewag gemaakt van een migratie van een eerste gouden jakhals vanuit het Balkangebied naar Zwitserland. De toename van de wilde dieren moet volgens Schnidrig worden toegeschreven aan het groeiende bosareaal en aan een overvloed van prooidieren, zoals herten. Schnidrig wees er op dat de meeste wilde dieren geen gevaar vormen voor de bevolking, op uitzondering van beren. Het gedrag van beren is volgens hem immers minder voorspelbaar dan van de meeste andere wilde dieren.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, wolf, beer |  Facebook |

21-05-12

Zwitserland start onderzoek naar Syrische en Libische witwas-praktijken

De Zwitserse openbare aanklager is een strafrechterlijk onderzoek gestart naar een aantal Syrische en Libische inwoners, die ervan verdacht worden zich schuldig gemaakt te hebben aan witwas-praktijken. Verdere details werden niet verstrekt, maar onder meer zou het onderzoek zich toespitsen op een aantal figuren uit de omgeving van de Syrische president Bashar al-Assad met bankrekeningen in Zwitserland. Het voorbije jaar heeft Zwitserland een recordbedrag van 3 miljard Zwitserse frank aan verdachte activa gedetecteerd.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, fraude |  Facebook |