02-05-18

Zwitsers willen nieuw verdrag met Europese Unie

De meeste Zwitsers steunen het plan van de regering om een nieuw verdrag met de Europese Unie te smeden dat op arbitragepanels beroep zou doen om geschillen te helpen beslechten. Dat is de conclusie van een peiling die werd georganiseerd door de Neuen Zürcher Zeitung en GfS Bern. De Zwitserse autoriteiten hopen tegen eind dit jaar een verdrag met de Europese Unie te kunnen bereiken, maar daarover moet ook de bevolking zich uitspreken. Bilaterale banden zijn nu gebaseerd op een lappendeken van sectorale akkoorden. In de enquête ondersteunde echter 54 procent van de respondenten het plan voor de introductie van arbitragecolleges om geschillen op te lossen.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland |  Facebook |

08-06-17

Zwitserland heeft meer troeven dan fiscale baten

Fiscale baten blijven voor bepaalde groepen een cruciale reden om een verhuis naar Zwitserland te overwegen, maar de aantrekkingskracht van het land gaat al enkele tijd veel verder dan louter belastingvoordelen. Dat is de conclusie van een rapport van vastgoedconsulent Knight Frank over de Zwitserse vastgoedmarkt, waarbij ook gewezen wordt naar een sterk onderwijssysteem, een hoge veiligheidsniveau en een superieure levenskwaliteit die in het land kunnen worden teruggevonden. Er wordt aan toegevoegd dat vermogende klanten de aankoop van vastgoed in Zwitserland nog altijd als een interessante belegging bestempelen.

“Een gunstig fiscaal stelsel is nog altijd een belangrijke reden om naar Zwitserland te verhuizen, maar vaak wordt ook naar een aantal bijkomende factoren gekeken,” zegt Alexander Koch de Gooreynd, analist bij Knight Frank. “In het verleden werd vooral gekeken naar het fiscaal vriendelijke beleid van het land, maar de voorbije vijf jaar werd Zwitserland steeds meer beschouwd als een toevluchtsoord voor persoonlijke en economische veiligheid. Het fiscaal stelsel is nog altijd belangrijk, maar de eindbeslissing wordt inmiddels ook door een aantal andere elementen beïnvloed.” Zwitserland was lange tijd een droombestemming voor Duitsers, Fransen en Italianen, maar Knight Frank verwacht nu ook steeds meer Britten.

“De aankoop van vastgoed is in Zwitserland wel aan een aantal restricties gebonden,” erkent de analist. “Bovendien worden aan residenten daarbij minder zware voorwaarden opgelegd dan aan andere geïnteresseerden. Ook gelden andere regels voor vakantiewoningen dan voor residenties voor een permanent verblijf.” Er wordt echter opgemerkt dat internationale kopers vastgoed in Zwitserland nog altijd als een veilige investering beschouwden, zeker door de politieke onzekerheid in een aantal andere regio’s van de wereld, waaronder ook delen van Europa en de Verenigde Staten. Knight Frank noemt Zwitserland een vastgoedmarkt zonder grote schokken, maar met een veilige basis om activa te bewaren.

Superrijken, met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar, beschouwen bij hun uiteindelijke residentie-keuze volgens Knight Frank de levensstijl en persoonlijke veiligheid als de belangrijkste factoren.

Lees Verder

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland |  Facebook |

27-11-13

Zwitserland meest concurrentiële land op wereldwijde arbeidsmarkt

Zwitserland is het meest concurrentiële land op de wereldwijde arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksinstituut Insead, het Human Capital Leadership Institute of Singapore (HCLI) en rekruteerder Adecco. De onderzoekers merken op dat concurrentiekracht op de arbeidsmarkt een domein is geworden waarin landen, regio’s en steden elkaar steeds vaker proberen te bekampen. De top tien bestaat vooral uit Europese landen. De tweede plaats wordt weliswaar ingenomen door Singapore, maar daarna volgen Denemarken, Zweden, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Finland. De top tien wordt volgemaakt door de Verenigde Staten en IJsland.

De Europese landen hebben volgens de onderzoekers nog altijd een grote mogelijkheid om talent te produceren, aan te trekken en te houden. In het rapport wordt opgemerkt dat de aantrekkingskracht van een nationale arbeidsmarkt uit een samengaan van veel factoren is opgebouwd. “Landen die hun concurrentiekracht op de arbeidsmarkt willen opdrijven, kunnen het zich niet veroorloven om zich op één specifiek aspect toe te spitsen,” benadrukt Kwan Chee Wei, chief executive van Human Capital Leadership Institute of Singapore. “Daarentegen moet een holistische benadering worden gehanteerd waarbij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven een ecosysteem ontwikkelen dat het aantrekken van talent bevordert.”

De onderzoekers stellen dat de leidende naties door een aantal gemeenschappelijke factoren worden gekenmerkt. “De betrokken landen, overwegend in Europa, hebben een grote traditie op het gebied van onderwijs,” stipt Bruno Lanvin, directeur van Insead, aan. “Bovendien kunnen deze naties ook op het gebied van lonen, mogelijkheden en infrastructuur belangrijke troeven voorleggen. Vaak moeten ze echter op zoek naar menselijk kapitaal dat niet door hun eigen demografieën kan worden gegenereerd.” Lanvin stelt verder dat een opmerkelijke band kon worden vastgesteld tussen de concurrentiekracht op de arbeidsmarkt en prestaties op innovatief gebied.

België staat in de rangschikking op een dertiende plaats. Ook Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Oostenrijk situeren zich in de top twintig, samen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, arbeidsmarkt |  Facebook |

26-09-13

Zwitserland meest energie-efficiënte natie ter wereld

Zwitserland is de beste energiemarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de World Energy Council. Zwitserland gaat in de rangschikking Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië en Spanje vooraf. Die vijf landen zijn volgens het rapport ook de enige naties die een uitmuntende strategie hebben uitgebouwd om de problemen van bevoorrading en prijs van energie en duurzaamheid aan te pakken. Onder meer China kreeg weliswaar de hoogste score voor energiebevoorrading, maar werd in de laagste categorie geplaatst op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid. Helemaal onderaan de rangschikking staat Zimbabwe op een 129ste plaats.

“Het rapport toont aan dat landen met een belangrijke activiteit op het gebied van duurzame bronnen en gevestigde efficiëntie-programma’s, zoals Zwitserland en Denemarken, het best zijn gewapend om de energieproblematiek aan te pakken,” aldus de World Energy Council. “Toch is het duidelijk dat alle naties het moeilijk blijven hebben om een balans te vinden in de antwoorden die op de verschillende uitdagingen van de energie-sector moeten worden gegeven. Slechts vijf landen hebben aangetoond in staat te zijn om die verschillende problemen op een geïntegreerde manier te benaderen.” Naast Zimbabwe bleken onder meer Benin, India, Libanon, Jemen en Nicaragua op energiegebied tot de zware probleemlanden te behoren.

“De ondervraagde beleidsmakers toonden zich vooral bezorgd over het feit dat het door een gebrek aan een wereldwijde consensus op het gebied van klimaatverandering, gekoppeld aan de potentiële verschuivingen die door nieuwe technologieën en de veranderende energieconsumptie in het vooruitzicht worden gesteld, bijzonder moeilijk is om een energiepolitiek op lange termijn te ontwikkelen en te implementeren,” aldus het rapport. “Dat creëert risico’s voor de sector en investeerders.” Onder meer bleek dat de Verenigde Staten, die op een vijftiende plaats eindigden, weliswaar tot de beste landen behoren op het gebied van energie-veiligheid, maar op het gebied van duurzame bronnen nog een lange weg hebben af te leggen.

België staat in de rangschikking op een zeventiende plaats. Daarmee gaat het land drie plaatsen vooruit tegenover vorig jaar. “België heeft op alle vlakken vooruitgang geboekt tegenover vorig jaar,” wordt er opgemerkt. “Energie blijft voor de Belgische bevolking betaalbaar. Het land behoort daarin tot de beste regio’s van de wereld. De grootste vooruitgang werd echter geboekt op het gebied van energieveiligheid, die voor België het grootste probleem vormt door de relatief beperkte strategische oliereserves en de grote afhankelijkheid van invoer. Ook in inspanningen van het land om de energie-efficiëntie op te drijven, werpen hun vruchten af.”

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, zwitserland |  Facebook |

04-06-13

Zwitserland wereldwijd marktleider in nieuwe internet

Zwitserland is in de adoptie van het nieuwe internet-protocol IPv6 het verst gevorderd. Dat blijkt uit een rapport van de Swiss IPv6 Council. Opgemerkt wordt dat het nieuwe internet-protocol in Zwitserland inmiddels een penetratie heeft van meer dan 10 procent. Op de tweede plaats staat Roemenië met een penetratie van 8 procent, gevolgd door Frankrijk met 5 procent en Duitsland en de Verenigde Staten met 2,7 procent. Wereldwijd heeft het nieuwe protocol inmiddels een penetratie bereikt van 1,5 procent, tegenover 0,65 procent één jaar geleden.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, internet, ipv6 |  Facebook |

18-09-12

Zwitserse gletsjers herbergen grote potentie aan hydroelektriciteit

De smeltende gletsjers kunnen een nieuwe vorm van hydroelektrische energie creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Hydraulic Constructions Laboratory van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Onderzoeker David Zumofen wijst erop dat zich onder de gletsjer grote reservoirs bevinden. Wanneer de gletsjers zich door de opwarming van de klimaat naar een hoger gebied terugtrekken, komen die reservoirs vrij en worden ze omgevormd tot bergmeren. Onder meer de Rhône-gletsjer zou minstens twee grote reservoirs van elk minstens 50 miljoen kubieke meter water verbergen. Volgens de huidige berekeningen zou één van die twee meren over vijftig jaar compleet vrijkomen, waardoor een nieuwe bron van hydroelektriciteit zou kunnen worden gecreëerd. Zwitserland heeft aangekondigd om zijn kernenergie tegen het midden van deze eeuw volledig afgebouwd te hebben.

Lees Verder

Zwitserland ziet populatie wolven en beren aangroeien

Zwitserland wordt geconfronteerd met een opvallende toenemende aanwezigheid van wilde dieren zoals beren, wolven en jakhalzen. Dat heeft Reinhard Schnidrig, verantwoordelijk voor het departmeent jacht en diversiteit bij het Zwitserse ministerie van leefmilieu, gezegd. Schnidrig stelde daarbij dat beren elke zomer naar Zwitserland terugkeren, terwijl bij wolven inmiddels ook een reproductie op Zwitsers grondgebied zou zijn opgemerkt. Ook werd gewag gemaakt van een migratie van een eerste gouden jakhals vanuit het Balkangebied naar Zwitserland. De toename van de wilde dieren moet volgens Schnidrig worden toegeschreven aan het groeiende bosareaal en aan een overvloed van prooidieren, zoals herten. Schnidrig wees er op dat de meeste wilde dieren geen gevaar vormen voor de bevolking, op uitzondering van beren. Het gedrag van beren is volgens hem immers minder voorspelbaar dan van de meeste andere wilde dieren.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, wolf, beer |  Facebook |

21-05-12

Zwitserland start onderzoek naar Syrische en Libische witwas-praktijken

De Zwitserse openbare aanklager is een strafrechterlijk onderzoek gestart naar een aantal Syrische en Libische inwoners, die ervan verdacht worden zich schuldig gemaakt te hebben aan witwas-praktijken. Verdere details werden niet verstrekt, maar onder meer zou het onderzoek zich toespitsen op een aantal figuren uit de omgeving van de Syrische president Bashar al-Assad met bankrekeningen in Zwitserland. Het voorbije jaar heeft Zwitserland een recordbedrag van 3 miljard Zwitserse frank aan verdachte activa gedetecteerd.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, fraude |  Facebook |

16-10-11

Zwitsers model oplossing voor etnische conflicten

Een vreedzame samenleving tussen verschillende culturen wordt niet bevorderd door een geïntegreerde coëxistentie, maar wel door duidelijk omschreven politieke en topografische grenzen die de verschillende groepen gescheiden houden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het New England Complex Systems Institute over het Zwitserse samenlevingsmodel. De onderzoekers merken op dat het Zwitserse model zou kunnen worden gebruikt om conflicten in gebieden met diverse culturele groepen te vermijden of op te lossen.

"De geschiedenis vermeldt talloze voorbeelden van etnisch geweld wanneer mensen van verschillende culturen samen proberen te leven, zoals bewezen wordt in het Midden-Oosten, Noord-Ierland of Joegoslavië," merkt onderzoeksleider Yaneer Bar-Yam op. "Opmerkelijk is echter dat Zwitserland - waar Fransen, Duitsers en Italianen en katholieken en protestanten proberen samen te leven - als het moderne symbool van een vreedzame natie naar voor wordt geschoven."

"Al deze groepen hebben in Zwitserland echter een duidelijk afgebakend gebied," voert Yaneer Bar-Yam aan. "De verschillende kantons kennen een relatief homogene bevolking en worden niet zelden door geografische barrières van elkaar gescheiden. Dat betekent dat de verschillende groepen zelden met elkaar in conflictsituaties terecht komen. Alleen in het noorden van Bern werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw een opstoot van geweld opgetekend. Dat werd echter opgelost door de kantons te herschikken."

Er wordt aan toegevoegd dat in Joegoslavië de politieke grenzen niet overeen kwamen met de afscheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, wat tot gewelddadige conflicten leidde. "In homogene gebieden van het land bleef de vrede echter wel bewaard," benadrukken de onderzoekers.

11-02-11

Zwitserland bereid om geld dictactors terug te storten

Vanaf februari dit jaar is een nieuwe wet in werking getreden voor Zwitserse banken. Hierdoor kunnen ze het geld van dictators terugbezorgen aan hun landen. Daarvoor moet echter wel worden bewezen dat het geld aan het betrokken land toebehoort. Die financiële middelen moeten echter wel worden gebruikt om de levenskwaliteit in het land te verbeteren. Jean-Claude Duvalier, de gewezen dictator van Haïti, is de eerste testcase voor de nieuwe Zwitserse wet.

Duvalier werd vijfentwintig jaar geleden verdreven uit Haïti. Kort daarop bevroor Zwitserland tegoeden van Duvalier voor een bedrag van ongeveer 5,8 miljoen dollar. "Dankzij de nieuwe Zwitserse wet kan de familie Duvalier op die sommen alleen nog aanspraak maken als kan bewezen worden dat het geld op een eerlijke manier verdiend is," meldt het webmagazine Oneworld.nl. Daniel Thelesklaf, directeur van het Internationaal Centrum voor Asset Recovery, gelooft dat deze zaak een test zal worden voor de efficiëntie van de wet."

Woordvoerders van de Berne Declaration, een organisatie die onder meer het gestolen Haïtiaanse geld probeert terug te krijgen, voeren echter aan dat de inmiddels afgezette Tunesische president Zine-el-Abidine Ben Ali via de Zwitserse banken gewoon geld weg kunnen sluizen. "Technisch gezien is de wet alleen van toepassing op zogenaamde falende staten," wordt er opgemerkt. "Maar dan moeten wel alle landen komen met een veroordeling van een ex-dictator. Anders kan zo iemand het geld alsnog doorsluizen naar een land dat hem niet heeft veroordeeld."

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, dictator, zwitserland |  Facebook |

13-08-10

Oostenrijkers hebben meeste interesse in reclamebladen

Televisie blijft in Europa het belangrijkste reclamekanaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketagent.com over de reclame-evoluties in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarbij wordt opgemerkt dat 50,7 procent de consumenten in die markten van mening is dat televisie een belangrijke impact heeft op hun bekendheid met goederen en diensten. Op de tweede plaats staan reclamebladen met een score van 44,2 procent. De onderzoekers merken op dat die impact van televisie vooral duidelijk is bij tieners, waar ongeveer de helft toegeeft dat televisie-spots een invloed hebben op hun aankoopbeslissingen.

Uit het onderzoek van Marketagent.com blijkt verder dat kranten in de regio Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland een impact hebben op 42,1 procent van de consumenten, gevolgd door magazines (24 procent), outdoor (23,6 procent), radio (22,7 procent) en bioscoop (14,8 procent). In de digitale sector halen email-nieuwsletters en gelijkaardige instrumenten de hoogste score (28 procent), gevolgd door online banners (14,8 procent). In Oostenrijk staan de reclamebladen op de eerste plaats (53,8 procent), gevolgd door televisiereclame (47 procent). Daarentegen staat televisiereclame op de eerste plaats in Duitsland (52,6 procent) en Zwitserland (50,6 procent).

Bij de economische categorieën bleken de respondenten de meeste interesse te hebben in voedingsproducten (45,8 procent), gevolgd door elektronica (39,1 procent), cosmetica (31,4 procent), mode (31,2 procent), merkartikelen (30,4 procent) en toerisme (29,1 procent). De onderzoekers kwamen naar eigen zeggen tot de vaststelling dat elektronische nieuwsbrieven steeds meer aan populariteit winnen. Inmiddels zijn deze nieuwsbrieven (28 procent) populairder geworden dan direct mail (25,1 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 59,3 procent van de gewenste elektronische mailings daadwerkelijk wordt geopend. De interesse gaat daarbij in eerste instantie naar coupons (31,9 procent), speciale acties (28,9 procent) en nieuwe producten (17,1 procent).

10:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, oostenrijk, reclame, zwitserland |  Facebook |

10-02-10

Erfgenamen Duitse zwartspaarders bibberen voor fiscus

Niet alleen belastingontduikers moeten vrezen dat het doorbreken van het Zwitserse bankgeheim hen duur te staan zal komen. Ook hun eventuele erfgenamen moeten vrezen de rekening voorgeschoteld te krijgen. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Manager Magazin. Daarbij wordt opgemerkt dat erfgenamen van zwarte bankrekeningen in Zwitserland of andere belastingparadijzen volledig verantwoordelijk zijn voor de belastingschulden van de overleden spaarder. In Duitsland dreigen erfgenamen in het slechtste geval zelfs een gevangenisstraf van tien jaar te riskeren. Duitsland heeft onlangs bekend gemaakt van een informant een databank met gegevens over geheime rekeningen van Duitse onderdanen bij Zwitserse banken te zullen kopen. De Duitse fiscus zou bereid zijn om daarvoor 2,5 miljoen euro te betalen, maar zou naar schatting ook ruim 400 miljoen euro kunnen recupereren.

"Wie geërfd zwartgeld verder verborgen houdt, dreigt een zware rekening gepresenteerd te krijgen," aldus Manager Magazin. "Door niets te doen, maakt de erfgenaam zich strafbaar en dreigt hij niet alleen een miljoenenboete te moeten betalen, maar zou hij ook een gevangenisstraf kunnen oplopen. Alleen door een vrijwillige aangifte kan een sanctie ontlopen worden. Maar duur wordt het in ieder geval." In Duitsland moet er alvast 6 procent intresten per jaar betaald worden. Bovendien moeten de erfgenamen ook de belastingsaangiftes van de overledene controleren om te kijken of die al dan niet correct werden ingevuld. Doet men dat niet, is men opnieuw strafbaar. De Duitse fiscus kan tot tien jaar belastingsgelden navorderen. Wat daarvoor gebeurde, valt in principe onder de wet van de verjaring.

Het magazine voegt er aan toe dat vele Duitse erfgenamen ook riskeren dat het geërfde kapitaal niet volstaat om de navorderingen en boetes te betalen. "In dat geval moeten zij het verschil uit eigen zak betalen," wordt er opgemerkt. "Die zware erflasten zetten vele erfgenamen dan ook aan om ook nu geen aangifte te doen van de zwarte erfenis. Dat kan hen echter bijzonder zuur opbreken." Indien de fiscus de gegevens van de Zwitserse bankrekeningen in handen krijgt, kan er immers onderzocht worden waar de gelden van overleden beleggers naartoe zijn gegaan. Betrokkenen die al in het visier van de fiscus zijn, moeten volgens Anton Steiner, woordvoerder van het Deutschen Forum für Erbrecht, dan ook snel handelen. Een vrijwillige aangifte is immers slechts mogelijk tot de feiten niet ontdekt worden en de controleurs voor de deur staan.

11:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, zwitserland, duitsland, fiscus |  Facebook |

19-09-09

Zwitserse beurs gaat publicaties UBS onderzoeken

De Zwitserse beurs gaat een onderzoek uitvoeren naar het bankconcern UBS wegens het mogelijk overtredingen wegens publicaties tijdens de financiële crisis. Het onderzoek is vooral gericht op informatie die de bank publiceerde terwijl ze te kampen had met miljarden dollars aan slechte leningen. De Zwitserse bank werd bijzonder zwaar getroffen door de kredietcrisis, te wijten aan grote verliezen op de Amerikaanse hypotheekmarkten. Eerder dit jaar werd UBS er door de overheid van de Verenigde Staten van beschuldigd Amerikaanse burgers met Zwitserse bankrekeningen te helpen om belastingen te ontduiken. De Amerikaanse overheid eiste van de bank dat de namen van de betrokkenen zouden overgemaakt worden. De Zwitserse bank sloot daarover uiteindelijk een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst.

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, bank, ubs, financiele crisis |  Facebook |

18-12-08

Ook Zwitsers luxehorloge voelt economische crisis

00-TAG-Heuer-Priyanka-ChopraVoor het eerst in drie jaar tijd is de Zwitserse horloge-export tijdens de voorbije maand gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Federation of the Swiss Watch. Vooral in de Verenigde Staten en Azië is de vraag naar luxe-artikelen gevoelig gedaald. In totaal exporteerde Zwitserland tijdens de maand november een half miljoen minder horloges, die een belangrijke economische sector vormen voor het land. De omzet van de horloge-export daalde met 15,3 procent tot 1,52 miljard Zwitserse franc. Tijdens de maand oktober was er nog een groei met 0,1 procent opgetekend. De Federation of the Swiss Watch wijst erop dat de novembermaand traditioneel de beste periode is voor de horlogeverkoop.

"Uit de cijfers van de Zwitserse horlogesector blijkt dat de verkoop in de Verenigde Staten met 25 procent daalde," meldt het persbureau Reuters. "In Hongkong werd een daling met 17 procent opgetekend, terwijl in Japan 14 procent minder omzet werd gerealiseerd. Deze drie markten behoren tot de belangrijkste markten voor Zwitserse horloges. Die dalingen zijn volgens analisten zwaarder dan algemeen verwacht, vooral om de Amerikaanse dollar en de Japanse yen sterker werden tegenover de Zwitserse franc." In Frankrijk en Duitsland werd nog wel een groei opgetekend. In totaal werden er tijdens de maand november 2,4 miljoen Zwitserse horloges geëxporteerd.

Volgens de Zwitserse horlogefederatie werd er een daling in alle prijscategorieën opgemerkt. Vooral in het middensegment werd er echter een grote achteruitgang genoteerd. In de prijscategorie tussen 500 franc en 3.000 franc werd een daling met 30 procent opgetekend. In de prijscategorie boven de 3.000 euro werd een omzetdaling van slechts 5,4 procent genoteerd. Analisten vrezen dat de situatie volgend jaar nog zal verergeren, naarmate de financiële crisis steeds verder zal doorsijpelen in de andere economische sectoren. "Jean-Christophe Babin, chief executive van horlogemaker TAG Heuer, maakt zich echter niet teveel zorgen," aldus nog het persbureau. "Volgens hem valt de schade nog mee."

13:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, horloge, luxe |  Facebook |